Mitologia mediów – współczesne dylematy komunikacji masowej

Autor: dr Jolanta Hajdasz
Afiliacja: Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
Dziedzina: publicystyka, medioznawstwo
Opis: Czy istnieje obiektywizm dziennikarski? Czy media są takie, jakich chcą ich odbiorcy? Czy naprawdę kto ma media, ten ma władzę i czym jest etyka dziennikarska w dobie wszechpanującego Internetu, portali społecznościowych i dziennikarstwa obywatelskiego.
Przeznaczenia: Wykład przeznaczony dla studentów i uczniów klas maturalnych oraz klubów i stowarzyszeń. Prezentacja PowerPoint.
Wymagania: rzutnik multimedialny, ekran
Kontakt: e-mail: j.hajdaszpost.pl, tel.: 607-270-507, WWW: www.jolantahajdasz.pl