Założenia do proponowanej reformy lecznictwa zamkniętego

Autor: dr n. med. Grzegorz Gertig
Afiliacja: Klinika Onkologii w Poznaniu, Oddział Chirurgii
Dziedzina: nauki medyczne, administracja
Opis:
Przeznaczenia: zainteresowane osoby/td? –
Wymagania: 603-781-521
Kontakt: tel.: 603-781-521