Administracja publiczna. Biurokracja i nowe zarządzanie publiczne

Autor: dr Tadeusz Dziuba
Afiliacja: Rada Miasta Poznania
Dziedzina: gospodarka, samorządność
Opis: Wykład i prezentacja przedstawiająca skrótowo rozwój administracji w krajach europejskich i trudności jakie zaczęły się pojawiać w miarę rozwoju cywilizacyjnego oraz sposób ich pokonywania. Omówiono nowe reguły funkcjonowania nowoczesnych administracji, stopniowo przejmowane też przez polską administrację publiczną.
Przeznaczenia: Wykład może być dość interesujący dla osób, które pragną zrozumieć dlaczego zawodzi administracja publiczna i jak pomniejszać sferę owych obywatelskich rozczarowań. Wykład może być przydatny na zajęciach z wychowania obywatelskiego.
Wymagania: rzutnik multimedialny, ekran
Kontakt: e-mail: ta_dziu@post.pl, WWW: www.tadeuszdziuba.pl