Czy można żyć bez metafizyki? Narodziny i krytyka metafizyki, jako cechy myśli europejskiej.

Autor:
dr Arkadiusz Bednarczuk
Afiliacja:
Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej WPA UAM
Dziedzina:
filozofia
Opis:
wykład popularnonaukowy
Przeznaczenia:
młodzież szkolna i dorośli, domy kultury, kluby, stowarzyszenia
Wymagania:
Kontakt:
e-mail: e-mail: a.bednarczuk@interia.pl