Odpowiedź na oświadczenie JM Rektora UAM

Poznań, 8 lutego 2013 r.

Magnificencjo, Panie Rektorze!

Ze zdumieniem przeczytaliśmy na internetowej stronie głównej naszej Uczelni Oświadczenie Pana Rektora stwierdzające, że AKO nie jest upoważnione  do prezentowania oficjalnego stanowiska UAM.

AKO jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, skupia obecnie 260 członków społeczności akademickiej Poznania i Polski, w tym około połowę stanowią pracownicy UAM. W naszym ostatnim Oświadczeniu AKO wypowiedziało się – jak zawsze – tylko w imieniu swoich członków, których lista znalazła się pod tekstem oświadczenia.

Nigdzie i nigdy w wypowiedziach prywatnych czy, zwłaszcza, publicznych my, członkowie AKO, nie uzurpowaliśmy sobie takiego prawa; zawsze wypowiadaliśmy się tylko w imieniu członków naszego stowarzyszenia, które ma jasno i klarownie sformułowane założenia ideowe i programowe, które – jak sądzimy – nie wszyscy członkowie społeczności UAM podzielają.

Dziwi nas ponadto, że w Oświadczeniu Pana Rektora nie ma podobnego zdystansowania się do listu czterdziestu kilku pracowników UAM i około 150 absolwentów naszej Uczelni.

Łączymy wyrazy szacunku

W imieniu AKO
Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO
Prof. dr hab. Stefan Zawadzki – Wiceprzewodniczący AKO