Prof. Tomasz Jasiński o początkach państwa polskiego

…Wzmianka o państwie polskim pojawiła się między innymi w kronice. Widukinda z Korbei. To są już lata 60., na chwilę przed przyjęciem chrztu. To już jest to państwo, które właściwie przypomina pierwszą monarchię Piastów… (Konfrontacje idei, PR24, 28.8.2022)