Rozmowa z dr. Tadeuszem Zyskiem

…Agresja jest produktem frustracji, czyli nieumiejętności osiągnięcia celu… całość tutaj