Konferencja o Polskim Romatyzmie – video, zdjęcia

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Zdjęcia

Program konferencji