Pożegnanie

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu z wielkim żalem przyjęła wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. Waldemara Parucha

współzałożyciela i przewodniczącego Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Lublinie.

Był wybitnym politologiem, teoretykiem i metodologiem, ale także uczestnikiem realnego życia politycznego związanym ideowo i organizacyjnie z Prawem i Sprawiedliwością.

Pełnił wiele funkcji państwowych, m. in. był twórcą i szefem Centrum Analiz Strategicznych, a także przewodniczącym zespołu doradczego ds. rozwoju w Ministerstwie Nauki i Edukacji

W swojej bogatej twórczości naukowej i popularyzatorskiej zostawił wiele tekstów odnoszących się do patriotycznych elementów w funkcjonowaniu państwa polskiego, był przenikliwym komentatorem bieżących wydarzeń politycznych.

Zawodowo związany z kilkoma uczelniami, zwłaszcza z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, a także z Politechniką Rzeszowską oraz Uniwersytetem Rzeszowskim.

W ramach AKO Lublin integrował i aktywizował patriotyczne środowisko uczelni lubelskich.

Był człowiekiem głęboko zatroskanym o losy Polski, żarliwym patriotą i społecznikiem.
Został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Niech spoczywa w pokoju.

Koleżankom i Kolegom z Lubelskiego AKO oraz Rodzinie Zmarłego składam wyrazy szczerego współczucia.

W imieniu Zarządu AKO Poznań
prof. Stanisław Mikołajczak