Konstytucja ma zawsze prymat

…Przez długi czas był pewnego rodzaju kompromis. Unia unikała gwałtownego wkraczania w prawo wewnętrzne państw członkowskich, chociaż konstytucyjne sądy krajowe stwierdzały, że w zasadniczych sprawach obowiązuje nadrzędność konstytucji, raczej szukając zawsze sposobu, żeby ominąć taki bezpośredni konflikt…
Tutaj cała rozmowa.