Palmy akademickie dla prof. Ignacego Lewandowskiego

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza dnia 1 października najwyższe wyróżnienie, jakie uczelnia może przyznać swojemu  pracownikowi – Palmy Akademickie – otrzymał nasz Kolega, współzałożyciel AKO, prof. Ignacy Lewandowski. Otrzymał je za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Profesor wygłosił piękne podziękowanie, w którym przywołał przymioty, którymi powinien kierować się uczony w swoim życiu i pracy badawczej. Zostało ono nagrodzone aplauzem zebranych. Społeczność AKO gratuluje swojemu Koledze tego pięknego i zasłużonego wyróżnienia

Wystąpienie Laureata: