Europa w muzułmańskich kleszczach

W sensie historycznym pojęcie antemurale christianitatis (przedmurze chrześcijaństwa) ściśle wiąże się z powstrzymywaniem przez państwa katolickie zbrojnej agresji islamu, której ofiarą w pierwszej połowie VII wieku po n.Chr. padły ziemie o dawnej chrześcijańskiej tradycji, poczynając od Ziemi Świętej po Syrię, Egipt i Afrykę Północną. Europa chrześcijańska znalazła się niejako w muzułmańskich kleszczach – od zachodu i wschodu… Cały tekst tutaj.