O pamięci zbiorowej

…To o czym, nie można było mówić przez 40 lat komunizmu w Polsce, np. pamięć Kresów, ziemiaństwa, arystokracji, przerwały dzięki temu, że te przestrzenie były w pamięci indywidualnej…  Cała rozmowa prof. Zdzisława Krasnodębskiego z prof. Bartoszem Korzeniewskim w audycji “Konfrontacje idei” (PR24) tutaj: