W 2021 rok wkraczamy z nadzieją

…W przyszłości spodziewam się kontynuacji procesu repolonizacji sektora bankowego. Dzięki temu wzrosłaby rola instytucji bankowych, mających w naszym kraju swoje centra decyzyjne. (…) Warto zauważyć, że w tradycyjnym, corocznym rankingu magazynu ,,The Banker” publikującego zestawienie 1000 największych banków komercyjnych na świecie uwzględniane są tylko takie instytucje, które znajdują się pod kontrolą kapitału krajowego. (…) Obserwując od wielu lat wyniki badań ankietowych wśród polskich bankowców zauważyłem pozytywną tendencję wzrostu poparcia dla prawa Polski do prowadzenia własnej polityki pieniężnej.  Kiedy w 2007 roku opublikowałem (…) raport ,,Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro” tylko 19 % polskich bankowców opowiadało się za utrzymaniem złotego, w tym roku taki pogląd wyraża już 51%…  Cały tekst prof. Eryka Łona tutaj.