Pożegnanie

Z dużym opóźnieniem i tym większym smutkiem i zaskoczeniem żegnamy
naszego przyjaciela, którego Pan powołał w wieku zaledwie 57 lat
ks. dr. hab. Jana Szymczyka
profesora, dyrektora Instytutu Nauk Socjologicznych KUL

Pogrzeb odbył się 19 listopada 2020 roku

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
Zarząd AKO Poznań