Ważny sygnał dla obrońców życia

…Orzeczenie TK jest ważnym sygnałem dla wielu zwolenników ochrony życia na całym świecie; pokazało, że nie należy tracić nadziei i prowadzić aktywne działania na rzecz tej idei…