Jak by Bóg nie istniał

Doszliśmy do sytuacji, w której Bóg jest wytworem kultury, a nie rzeczywistością do której próbujemy się zbliżyć(…)  O ile wieki średnie postrzegały Boga jako rzeczywistość, którą człowiek odczytuje, o tyle od czasów Kartezjusza, Bóg stał się produktem ludzkiego myślenia (…) Dla społeczeństw Zachodu, atrakcyjne stają się postawy Muzułmanów, którzy są wyraziści w swojej wierze. Nasz kościół, kierowany duchem fałszywie rozumianego dialogu i postępu, wchodzi w przestrzeń swoistego zrównania chrześcijaństwa z innymi trendami… 
Ks. prof. Paweł Bortkiewicz w Polskim Radiu 24 (Konfrontacje idei):