Podmiotowość czy przedmiotowość

Jan Martini w “Kurierze Wnet” trafnie diagnozuje istotę podziału między Polakami: Często spotyka się opinię, że między politykami nie ma istotnych różnic, bo „wszyscy kradną”, choć jedni więcej, a drudzy mniej. Nietrudno zauważyć, że różnice jednak są, a można je sprowadzić do podziału na zwolenników przedmiotowości i podmiotowości Polski.  Cały artykuł tutaj.