Prezydent potrzebny

Jesteśmy świadkami sytuacji absolutnie wyjątkowej. Toczy się na naszych oczach nie tyle kampania wyborcza, ile raczej kampania o wybory. Stronnictwa polityczne, które przez ostatnich kilka lat budowały swoją tożsamość na manifestacyjnej afirmacji Konstytucji i tropieniu grożącego nam „państwa policyjnego”, obecnie nie chcą słyszeć o konstytucyjnych terminach wyborów prezydenckich i domagają się wprowadzenia w Polsce jakiejś formy stanu nadzwyczajnego… Cały artykuł: Nasz Dziennik 09.5.2020