O zarazie zaślepienia

Oświecony niemiecki epidemiolog, stwierdził 170 lat temu w czasie wizyty studyjnej na Górnym Śląsku, że tutejsze polskojęzyczne robactwo jest wyjątkowym siedliskiem zarazy, a to z prostego powodu: zasiedziałego w tym zacofanym kącie Królestwa Prus przesądu: katolickiej wiary(…)
Piszę o tym, prawdziwie wstrząśnięty sposobem reakcji największych mediów w Polsce – a to są media sprzyjające totalnej opozycji – na tragiczne wyzwanie, jakie nowa choroba przynosi naszej wspólnocie, już nie tylko polskiej, lecz ludzkiej po prostu. Starają się, jak mogą, pokazać „ten kraj” w jak najgorszym świetle, wybraną w nim demokratycznie władzę porównując do wirusa – na korzyść tego ostatniego...  (Cały tekst — “Sieci” 16/2020)