Ochrona przyrody, ochrona środowiska i ekologia a problemy moralne

Autor: prof. dr hab. Kazimierz Stępczak
Afiliacja: Zakład Zoologii Ogólnej UAM
Dziedzina: ekologia, etyka
Opis:
Przeznaczenia: zainteresowane osoby
Wymagania:
Kontakt: e-mail: agnieszka.wolasewicz@poznan.wizja.com.pl