Nie tylko mieczem lecz i rozumem

Autor: dr Dariusz Piotr Kucharski
Afiliacja: Centrum Analiz Regulacyjnych CAR
Dziedzina: historia, nauki społeczne
Opis: Polacy na drodze sukcesu naukowego, gospodarczego, finansowego. “Polskie” gałęzie gospodarki (przemysł naftowy, poszukowania bogactw naturalnych). Polskie osiągniecia techniczne: kanały, tunele, linie kolejowe, rozwiązania technologiczne.
Przeznaczenia: gimnazja, licea
Wymagania:
Kontakt: e-mail: kucharscybiuro@wp.pl