Etos narodu polskiego – początki i współczesność

Autor:
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz
Afiliacja:
Wydział Teologiczny UAM
Dziedzina:
nauki społeczne i teologiczne
Opis:

Przeznaczenia:
zainteresowane osoby
Wymagania:

Kontakt:
e-mail: bortkiewicz@gmail.com