List otwarty klubów AKO do Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Marka Jędraszewskiego

List otwarty klubów AKO do Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Marka Jędraszewskiego

Kraków,  22 lutego 2017

Czcigodny nasz Arcypasterzu!

Z ubolewaniem przyjęliśmy w gronie Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego apel o „ukrócenie niegodnych praktyk”, prowadzących rzekomo do „politycznego wykorzystywania Wawelu” – apel, który ukazał się w jednym z dzienników o zasięgu ogólnopolskim.

Wątłym umocowaniem zarzutu wobec rządzącego ugrupowania są comiesięczne przyjazdy Prezesa Jarosława Kaczyńskiego na grób śp. śp. Brata i jego Małżonki, wytrwale kontynuowane już od siedmiu bez mała lat. Te prywatne i nieoficjalne wizyty, niepowiązane z jakimikolwiek wystąpieniami publicznymi, skupiły uwagę mediów i przeniknęły do sfery publicznej dopiero wówczas, gdy środowiska „opozycji totalnej” (zgodnie z ich definicją własną) uczyniły dyskretne wizyty Jarosława Kaczyńskiego okazją do politycznego protestu, mającego z reguły moralnie odrażającą treść, a nierzadko charakter gorszących zajść. Trzeba więc nazwać przewrotnością nie tylko sam wymieniony zarzut, ale i deklarowanie się po stronie Polaków uznających Wawel za narodową świętość.

Wielu z nas, zrzeszonych w AKO pracowników uczelni, uczestniczy w nabożeństwach w Katedrze Wawelskiej, pozwalających na modlitewne przeżywanie radosnych i bolesnych spraw Polaków. Każdy może zaświadczyć, że odbywają się one w godnej atmosferze. Nie są nam znane żadne przypadki ograniczania dostępu do wspólnotowego przeżycia o charakterze religijnym i patriotycznym czy to w Bazylice Archikatedralnej, czy w którejkolwiek ze świątyń w Polsce.

Szczególnie boleśnie odbieramy protesty przeciwko pochówkowi śp.śp. Lecha i Marii Kaczyńskich w podziemiach Katedry Wawelskiej połączone z umniejszaniem ich zasług dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Znakomicie wyraził to Prof. Andrzej Nowak w swym liście otwartym na łamach portalu wPolityce.pl pisząc między innymi:

“… protestującym nie podoba się zarówno osoba odwiedzającego, jak i fakt, że na Wawelu pochowany jest jego brat. To budzi ich złość, sprzeciw. Polityczny sprzeciw.
Wawel nie należy do żadnej partii politycznej – to prawda. Ale, pozwolę sobie to przypomnieć sygnatariuszom listu, Wawel nie należy także do krakowian. Nie mamy żadnego specjalnego prawa do tego miejsca. To jest, powinno być, miejsce święte dla wszystkich Polaków. Królewskim uczynili to miejsce przybysze z rozmaitych stron: Bolesław Chrobry z Wielkopolski – pierwszy z władców, który tu rezydował. Władysław Łokietek z Kujaw, który zapoczątkował w tej katedrze stałą tradycję koronacji i królewskich pochówków. Za nim Jadwiga z Węgier, Władysław Jagiełło z Litwy, Jan III Sobieski z województwa ruskiego, aż po pochowanych tutaj również bohaterów narodowych: Tadeusza Kościuszkę z ziemi białoruskiej, księcia Józefa Poniatowskiego – z Wiednia, Adama Mickiewicza z Zaosia, Józefa Piłsudskiego z Zułowa. To jest nasze wielkie bogactwo – polskiej różnorodności. [..] Wszystkie te postaci łączy natomiast jedno: miłość do Polski. Czy ktoś z sygnatariuszy listu ośmieli się odmówić tego uczucia i wynikających z niego zasług prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu?”

Czcigodny nasz Arcypasterzu! List „obrońców Wawelu” wskazuje, że środowiska „opozycji totalnej”, które wsławiły się brutalizacją debaty politycznej i anarchizacją życia publicznego, a także przekraczaniem granic między polityką a sferą prywatną Polaków, nie cofają się nawet przed ingerowaniem w relacje między Pasterzami a wiernymi naszego Kościoła. Pragniemy wobec tego zapewnić o naszej głębokiej solidarności z Jego Ekscelencją i nieustającej pamięci modlitewnej.

Prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor, Przewodniczący AKO Kraków
Prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, Przewodniczący AKO Gdańsk
Prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Pochopień, Przewodniczący AKO Katowice
Prof. dr hab. Waldemar Paruch, Przewodniczący AKO Lublin
Senator RP, Prof. zw. dr hab. Michał Seweryński, Przewodniczący AKO Łódź
Prof. zw. dr hab. Stanisław Mikołajczak, Przewodniczący AKO Poznań
Dr hab. Jacek Piszczek, prof. nadzw., Przewodniczący AKO Toruń
Prof. zw. dr hab. inż. Artur H. Świergiel, Przewodniczący AKO Warszawa

 

Poniżej można dodać także swój podpis. Adresy e-mail nie będą nikomu udostępniane.

Podpisuję się pod listem otwartym do arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: May 01, 2017

Zebrane podpisy: 681

681 signatures
Najnowsze podpisy
681 szymon plewa Łódź kapłan, zakonnik karmelita bosy
680 Anna Nicpon Namysłów
679 Barbara Lubicz Miszewska Wrocław Dr hab emeryt. prof . Uniwersytetu Wrocławskiego
678 Andrzej Fistek Tarnów
677 lech łoś lublin działalność prywatna
676 Antoni Stryjewski
675 Danuta Kamińska Wrocław
674 Danuta Jarosz przew.,,S" SUM w K-cach
673 Krzysztof Urbanowicz Bielawa fizyk
672 Maria Weres Poznań Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
671 Romuald Freyter Tuttlingen Niemcy
670 Wiesław Rachwał Wrocław Uczestnik Ruchu Wolnych Demokratów
669 Marek Skowroński emeryt
668 Katarzyna Uniowska
667 Sylwia Stegienko Rusiec
666 Zofia Kawicka Poznań Emeryt
665 JERZY MALINOWSKI LIGOTA PIĘKNA mgr inż./ Wiceprezes Stowarzyszenia/Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym
664 Hanka Łącka-Szczudło Gliwice Gliwice
663 Andrzej Eckardt Poznań mgr inż. emeryt, współpracownik redakcji pisma "MICHAEL"
662 Krzysztof Rejmer Wrocław
661 KAZIMIERZ KONIUCH WROCŁAW ELEKTROMONTER-RENCISTA
660 Jan Żelazny Kraków dr hab./wykładowca/UP JP II
659 Adam Michczyński Gliwice Gliwice, dr hab. inż.
658 Wiesława Rejmer Wrocław
657 Romuald Bożko jasienica dziennikarz
656 Hieronim Tomczak Poznań mgr inż.
655 Grażyna Łypacewicz Warszawa dr hab. inż.
654 Piotr Urbanowicz Mysłowice dr inż., fizyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
653 Dorota Sibińska Łódź Łagiewniki
652 MACIEJ IGNASZEWSKI POZNAŃ EMERYT
651 Iwona Jarczykowska Poznań Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
650 Jerzy Pawlak Łódż emeryt
649 Marek Pietruszka Kraków Kraków
648 Tomasz Załęski Łódź Członek Zarządu, Stowarzyszenie Wspólnota Polska Oddział w Łodzi
647 Jerzy Wołosz Lębork Emeryt
646 Grażyna Półtorak Poznań
645 Waldemar Żyszkiewicz Warszawa poeta, publicysta
644 Antoni Winiarski Katowice Emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego
643 Jan Krawczyk Ruda Śląska
642 Dariusz Sibiński Łódź Lasy Państwowe
641 Andrzej Stanowski Kraków redaktor
640 Ireneusz Jabłoński Łódź osoba prywatna
639 Magdalrena Kilkowska Ruda Śląska pedagog - emeryt
638 Krzysztof Zioło Gliwice dr inż.
637 Wanda Czerwińska Olsztyn prezes KIK w Olsztynie
636 Henryk Jakubiec Gliwice Politchnika Slaska, inzynier
635 Antoni Hallek Zabrze emeryt
634 Wiesław Goc Gliwice dr inż.
633 Józef Uniowski Gliwice emeryt
632 Małgorzata Mydlak Poznań radca prawny
631 Zofia Miazgowicz-Cholewa Gliwice
630 Jolanta Zalewska Zabrze
629 Elżbieta Mycielska-Dowgiałło Warszawa profesor/rektor/Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin
628 Maria Lasończyk Gliwice pedagog
627 stanisław Wicher Łódź mgr inż.
626 Henryk Dreinert emeryt nauczyciel
625 Krystian Probierz Gliwice Prof. dr hab. inż., Senator RP
624 Maria Mroczkiewicz-Walczyk Poznań mgr farm.
623 Wojciech Walczyk Poznań dr inż.
622 Krystyna Pawlak Łódż emerytka
621 Marek Smolik Gliwice dr hab. inż.
620 Włodzimierz Wawszczak Łódź Dr hab. inż. PŁ
619 Maciej Rajpolt Kraków
618 Jerzy Kasprzyk Gliwice dr hab. inż., prof. Pol. Śl.
617 KrYSTYNA PARTUŚ Zabrze Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Sekcja Zabrze Przewodnicząca
616 Robert Prorok Zabrze inżynier / emeryt
615 Jan Mikos Katowice Katowice
614 Barbara Loba Łódź prawnik
613 Stanisław Waluś Gliwice dr hab. inż.
612 Andrzej Świderczuk Złotniki lekarz
611 Dominika Fedorowicz Paczków Paczków
610 Dorota Więcławska Łódź
609 Jolanta Siwko Warszawa Żona, Mama 6-tki dzieci, prywatna działalność gospodarcza.
608 Jozefa Gadek-Wesierski Wieden Prof. dr. hab., Med.Univ.Wien
607 Krystyna Mazgis Wrocław emerytka nauczycielka
606 Krzysztof Cyganik Kraków Wydawca "INFORMATOR PIELGRZYMA" I "SZLAK WIARY"
605 Bogdan Mazgis Wrocław emeryt nauczyciel akademicki
604 Grzegorz Gądek Wiedeń mgr inż.
603 Krzysztof Łysiak Maków Podhalański lekarz
602 Maria Hakluk
601 Tomasz Gandecki Łódź emeryt
600 stanisław Deręgowski Poznań
599 Aleksandra Giemza Kraków
598 Krystyna Wdowiak Malbork Malbork
597 Andrzej Koński Kraków
596 Beata Wacława Janke Klimaszewska Warszawa lekarz medycyny, b. kierownik Oddziału w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
595 Stanisław Pankanin Wrocław Emeryt - NSZZ Solidarność.
594 Anna Makowska
593 Sławomir Żurek Warszawa Prof. zw. dr. hab. emeryt
592 Teresa Korbut Olsztyn / Kieźliny mgr farmacji
591 RENATA TRACZ Kraków
590 Teresa Chyła Stalowa Wola magister chemii - emeryt nauczyciel
589 Estera Burian Kęty Kęty
588 Krystyna Chmieleńska Wrocław dr, Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna
587 bronisława Zielonka doktor, UG
586 Grażyna Korpal Kraków Profesor zwyczajny ASP im .Jana Matejki w Krakowie
585 IWONA OLEJNICZAK Skierniewice
584 Jerzy Zerbe Poznań dr chemii, em. wykładowca akademicki
583 Joanna Kwaśniak Łódź inżynier
582 Sanislaw Peksa gron emeryt
581 Kazimierz Urbaniak Płock Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich DFiecezji Plockiej
580 Barbara Cichowska Paczków Paczków
579 Euzebiusz Zawadzki Łódź Polak
578 Marcin Pałys Kraków mgr politolog/dziennikarz
577 Grażyna Najnigier Wrocław
576 Marek Miścierewicz Łódź z-ca dyrektora RDLP w Łodzi
575 Adam Truszkowski Białystok dr n.tech. naucz. ak. pb.
574 Jan Rynkiewicz Oldenburg artysta muzyk
573 Barbara Lachtara Łódż Akademia Muzyczna
572 Joachim Kozioł Zabrze profesor, Uniwersytet Zielonogórski, Politechnika Śląska
571 Rufin Maryjka Kraków Prowincjał Franciszkanów (OFM)
570 Stanisław Wojtas Żywiec
569 Kazimierz Stagrowski Kraków sklepikarz
568 Zbigniew Kosowski Kraków aktor
567 Zofia Osińska Łódź filolog - emeryt
566 Teresa Michalak Koziegłowy nauczyciel
565 Ewa Patkowska-Indyka Kiełczów dr n.med- emeryt. nauczyciel akademicki
564 Piotr Cina Dublin
563 Dorota Kilarska Sosnowiec mgr pedagogiki
562 Halina Makowska Otwock b.lekarz chirurg
561 Renata Muszyńska Kraków mgr ekonomii
560 Adam Klaja Kraków
559 Adam Rąpalski Kraków Sekretarz Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. Były dyrektor Muzeum Armii Krajowej
558 Stanisław Warzecha Legionowo magister inżynier, emeryt
557 Teresa Grobelska Płock nauczycielka emeryt.
556 Helena Goljasz Warszawa Warszawa mgr.ekonomii
555 Lucjan Polkowski Łomża emerytowany lek.wet.
554 zdzisława jordanek wieprz
553 Jerzy Goljasz Warszawa Warszawa mgr.inż emeryt
552 Cezary Bednarek Łódź
551 Maria Muchowiecka Łódź osoba prywatna
550 Anna Zwierzchowska Łódź lekarz
549 Anna Cichosz Konstantynów Łódzki nauczyciel emerytowany
548 Wanda Pilkiewicz Częstochowa lek.med.
547 Bernard Cichosz Konstantynów Łódzki red. nacz. "43bis" (www.43bis.media.pl)
546 Danuta Weglowska Krakow Dr, emerytowany adiunkt AGH Krakow
545 Włodzimierz Kowalczyk Huta Dłutowska mgr inż. elektryk
544 Krystyna Wojciechowska Jelenia Góra
543 KRZYSZTOF GAWLIK Wieliczka Wieliczka
542 Piotr Wons Świętochłowice Świętochłowice
541 Wielisława Hoffmann Poznań radca prawny
540 Halina Bednarska Huntfield Heights, South Australia
539 Ewa Janik Huntfield Heights, South Australia
538 ANDRZEJ MACIEJ WITKOWSKI GDAŃSK Inżynier elektronik; emeryt
537 Elżbieta Paciorek Warszawa inżynier/emeryt
536 Marek Janik Huntfield Heights, South Australia
535 ANDRZEJ MACIEJ WITKOWSKI GDAŃSK INŻYNIER ELEKTRONIK, EMERYT
534 Władysław Gordzijewski Gorzów Wielkopolski magister matematyki - emerytowany nauczyciel matematyki
533 Dobrochna Jankowska Poznań dr hab. emer. prof. UAM
532 Bożena Szponar Słupsk
531 Krystyna Brudkowska Lublin Ekonomistka- emerytka
530 Regina Zurawska Lodz mgr ekonomii
529 Danuta Gabryś-Barker Gliwice Prof. dr hab., Uniwersytet Śląski
528 Paweł Gruszczyński Łódź dr inżynier elektryk
527 JERZY PIWOSZ POZNAN emeryt
526 Andrzej Czubaj Kraków Kraków
525 krystyna urbańska brzeziny brzeziny
524 Emil Majchrzak Poznań Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Wielkopolska
523 jan witkowski łódź urzędnik
522 Waldemar Bartocha Łódź Ksiądz, Archidiecezja Łódzka
521 Dariusz Pieniak Łódź Lasy Państwowe
520 Edmund Kuźniak Rogoźno Wielkopolskie Prezes koła Stow.Elektryków Polskich
519 Wojciech Pillich Zabrze dr inż. em. PSl
518 Bożena Kotowicz Kraków mgr inż, specjalista ds. dydaktyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
517 Beata Losson Warszawa tłumaczka
516 Marta Zajączkowska Warszawa mgr inż przedsiębiorca
515 Tomasz Kula Warszawa mgr inż
514 piotr kaczmarczyk MISSISSAUGA, Ontario, Canada obywatel
513 Waldemar Kurczyński Łódź
512 Teresa Orlikowska Kielce osoba
511 Andrzej Stanisław Rydzik Skierniewice mgr inż. - emeryt
510 Wojciech Grottel Poznań absolwent Marcinka - 1967
509 Julitta Nazdrowicz-Woodley Lodz Kanclerz Wyzszej SZkoly Ekonomii i Zarzadzania w Lodzi
508 Bogusław Zawicki Warszawa emeryt
507 Janina Urbańska-Mazoń Kraków nauczyciel akademicki
506 Robert Kutyna Warszawa emeryt
505 Zygmunt Warych Wieluń absolwent PP
504 Barbara Hejmowska Gdynia inżynier
503 Michał-Tomasz Tyczyński-Ticino Zielona Góra
502 Elżbieta Górkiewicz Kraków inż./nauczycielka/emeryt
501 Włodzimierz Urbańczak Poznań emeryt
500 Barbara Suska Chełm Chełm
499 Zdzisław Sokołowski Łódż
498 Daniel Dudkowski Turyn przyjaciel
497 Marian Malinowski Zelów Zelów
496 Ewa Koźlecka Poznań osoba prywatna
495 Zofia Bugajska Krakow
494 Janina Szymanowicz Gliwice mgr inż. PAU
493 Bogusław Anyszka Łódź-Andrzejów ksiądz
492 Małgorzata Stebel-Wódka Łódz artysta muzyk O.S.M.I i IIst.im. H.Wieniawskiego w Łodzi
491 Bogusław Wódka Łódz Prof.zw.dr hab.Akademia Muzyczna im.G.K.Bacewiczów w Łodzi
490 Henryk Rusiecki Gdańsk
489 Maciej Łazarek ksiądz
488 Ewa Bugajska Kraków lekarz
487 Władysław KRYŁŁOWICZ Łódź prof. dr.hab.inż
486 Magdalena Tkaczyk Warszawa Osoba prywatna
485 Alina Pogoda Łódź
484 Zenon Gogacz
483 Grzegorz Lysik Wiazowna dr hab. matematyki
482 Elżbieta Opolska Milanówek osoba prywatna