List otwarty klubów AKO do Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Marka Jędraszewskiego

Kraków,  22 lutego 2017

Czcigodny nasz Arcypasterzu!

Z ubolewaniem przyjęliśmy w gronie Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego apel o „ukrócenie niegodnych praktyk”, prowadzących rzekomo do „politycznego wykorzystywania Wawelu” – apel, który ukazał się w jednym z dzienników o zasięgu ogólnopolskim.

Wątłym umocowaniem zarzutu wobec rządzącego ugrupowania są comiesięczne przyjazdy Prezesa Jarosława Kaczyńskiego na grób śp. śp. Brata i jego Małżonki, wytrwale kontynuowane już od siedmiu bez mała lat. Te prywatne i nieoficjalne wizyty, niepowiązane z jakimikolwiek wystąpieniami publicznymi, skupiły uwagę mediów i przeniknęły do sfery publicznej dopiero wówczas, gdy środowiska „opozycji totalnej” (zgodnie z ich definicją własną) uczyniły dyskretne wizyty Jarosława Kaczyńskiego okazją do politycznego protestu, mającego z reguły moralnie odrażającą treść, a nierzadko charakter gorszących zajść. Trzeba więc nazwać przewrotnością nie tylko sam wymieniony zarzut, ale i deklarowanie się po stronie Polaków uznających Wawel za narodową świętość.

Wielu z nas, zrzeszonych w AKO pracowników uczelni, uczestniczy w nabożeństwach w Katedrze Wawelskiej, pozwalających na modlitewne przeżywanie radosnych i bolesnych spraw Polaków. Każdy może zaświadczyć, że odbywają się one w godnej atmosferze. Nie są nam znane żadne przypadki ograniczania dostępu do wspólnotowego przeżycia o charakterze religijnym i patriotycznym czy to w Bazylice Archikatedralnej, czy w którejkolwiek ze świątyń w Polsce.

Szczególnie boleśnie odbieramy protesty przeciwko pochówkowi śp.śp. Lecha i Marii Kaczyńskich w podziemiach Katedry Wawelskiej połączone z umniejszaniem ich zasług dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Znakomicie wyraził to Prof. Andrzej Nowak w swym liście otwartym na łamach portalu wPolityce.pl pisząc między innymi:

“… protestującym nie podoba się zarówno osoba odwiedzającego, jak i fakt, że na Wawelu pochowany jest jego brat. To budzi ich złość, sprzeciw. Polityczny sprzeciw.
Wawel nie należy do żadnej partii politycznej – to prawda. Ale, pozwolę sobie to przypomnieć sygnatariuszom listu, Wawel nie należy także do krakowian. Nie mamy żadnego specjalnego prawa do tego miejsca. To jest, powinno być, miejsce święte dla wszystkich Polaków. Królewskim uczynili to miejsce przybysze z rozmaitych stron: Bolesław Chrobry z Wielkopolski – pierwszy z władców, który tu rezydował. Władysław Łokietek z Kujaw, który zapoczątkował w tej katedrze stałą tradycję koronacji i królewskich pochówków. Za nim Jadwiga z Węgier, Władysław Jagiełło z Litwy, Jan III Sobieski z województwa ruskiego, aż po pochowanych tutaj również bohaterów narodowych: Tadeusza Kościuszkę z ziemi białoruskiej, księcia Józefa Poniatowskiego – z Wiednia, Adama Mickiewicza z Zaosia, Józefa Piłsudskiego z Zułowa. To jest nasze wielkie bogactwo – polskiej różnorodności. [..] Wszystkie te postaci łączy natomiast jedno: miłość do Polski. Czy ktoś z sygnatariuszy listu ośmieli się odmówić tego uczucia i wynikających z niego zasług prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu?”

Czcigodny nasz Arcypasterzu! List „obrońców Wawelu” wskazuje, że środowiska „opozycji totalnej”, które wsławiły się brutalizacją debaty politycznej i anarchizacją życia publicznego, a także przekraczaniem granic między polityką a sferą prywatną Polaków, nie cofają się nawet przed ingerowaniem w relacje między Pasterzami a wiernymi naszego Kościoła. Pragniemy wobec tego zapewnić o naszej głębokiej solidarności z Jego Ekscelencją i nieustającej pamięci modlitewnej.

Prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor, Przewodniczący AKO Kraków
Prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, Przewodniczący AKO Gdańsk
Prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Pochopień, Przewodniczący AKO Katowice
Prof. dr hab. Waldemar Paruch, Przewodniczący AKO Lublin
Senator RP, Prof. zw. dr hab. Michał Seweryński, Przewodniczący AKO Łódź
Prof. zw. dr hab. Stanisław Mikołajczak, Przewodniczący AKO Poznań
Dr hab. Jacek Piszczek, prof. nadzw., Przewodniczący AKO Toruń
Prof. zw. dr hab. inż. Artur H. Świergiel, Przewodniczący AKO Warszawa

 

Poniżej można dodać także swój podpis. Adresy e-mail nie będą nikomu udostępniane.

Podpisuję się pod listem otwartym do arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: May 01, 2017

Zebrane podpisy: 682

682 podipisy
Najnowsze podpisy
682 szymon plewa Łódź kapłan, zakonnik karmelita bosy
681 Anna Nicpon Namysłów
680 Barbara Lubicz Miszewska Wrocław Dr hab emeryt. prof . Uniwersytetu Wrocławskiego
679 Andrzej Fistek Tarnów
678 lech łoś lublin działalność prywatna
677 Antoni Stryjewski
676 Danuta Kamińska Wrocław
675 Danuta Jarosz przew.,,S" SUM w K-cach
674 Krzysztof Urbanowicz Bielawa fizyk
673 Maria Weres Poznań Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
672 Romuald Freyter Tuttlingen Niemcy
671 Wiesław Rachwał Wrocław Uczestnik Ruchu Wolnych Demokratów
670 Marek Skowroński emeryt
669 Katarzyna Uniowska
668 Sylwia Stegienko Rusiec
667 Zofia Kawicka Poznań Emeryt
666 JERZY MALINOWSKI LIGOTA PIĘKNA mgr inż./ Wiceprezes Stowarzyszenia/Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym
665 Hanka Łącka-Szczudło Gliwice Gliwice
664 Andrzej Eckardt Poznań mgr inż. emeryt, współpracownik redakcji pisma "MICHAEL"
663 Krzysztof Rejmer Wrocław
662 KAZIMIERZ KONIUCH WROCŁAW ELEKTROMONTER-RENCISTA
661 Jan Żelazny Kraków dr hab./wykładowca/UP JP II
660 Adam Michczyński Gliwice Gliwice, dr hab. inż.
659 Wiesława Rejmer Wrocław
658 Romuald Bożko jasienica dziennikarz
657 Hieronim Tomczak Poznań mgr inż.
656 Grażyna Łypacewicz Warszawa dr hab. inż.
655 Piotr Urbanowicz Mysłowice dr inż., fizyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
654 Dorota Sibińska Łódź Łagiewniki
653 MACIEJ IGNASZEWSKI POZNAŃ EMERYT
652 Iwona Jarczykowska Poznań Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
651 Jerzy Pawlak Łódż emeryt
650 Marek Pietruszka Kraków Kraków
649 Tomasz Załęski Łódź Członek Zarządu, Stowarzyszenie Wspólnota Polska Oddział w Łodzi
648 Jerzy Wołosz Lębork Emeryt
647 Grażyna Półtorak Poznań
646 Waldemar Żyszkiewicz Warszawa poeta, publicysta
645 Antoni Winiarski Katowice Emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego
644 Jan Krawczyk Ruda Śląska
643 Dariusz Sibiński Łódź Lasy Państwowe
642 Andrzej Stanowski Kraków redaktor
641 Ireneusz Jabłoński Łódź osoba prywatna
640 Magdalrena Kilkowska Ruda Śląska pedagog - emeryt
639 Krzysztof Zioło Gliwice dr inż.
638 Wanda Czerwińska Olsztyn prezes KIK w Olsztynie
637 Henryk Jakubiec Gliwice Politchnika Slaska, inzynier
636 Antoni Hallek Zabrze emeryt
635 Wiesław Goc Gliwice dr inż.
634 Józef Uniowski Gliwice emeryt
633 Małgorzata Mydlak Poznań radca prawny
632 Zofia Miazgowicz-Cholewa Gliwice
631 Jolanta Zalewska Zabrze
630 Elżbieta Mycielska-Dowgiałło Warszawa profesor/rektor/Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin
629 Maria Lasończyk Gliwice pedagog
628 stanisław Wicher Łódź mgr inż.
627 Henryk Dreinert emeryt nauczyciel
626 Krystian Probierz Gliwice Prof. dr hab. inż., Senator RP
625 Maria Mroczkiewicz-Walczyk Poznań mgr farm.
624 Wojciech Walczyk Poznań dr inż.
623 Krystyna Pawlak Łódż emerytka
622 Marek Smolik Gliwice dr hab. inż.
621 Włodzimierz Wawszczak Łódź Dr hab. inż. PŁ
620 Maciej Rajpolt Kraków
619 Jerzy Kasprzyk Gliwice dr hab. inż., prof. Pol. Śl.
618 KrYSTYNA PARTUŚ Zabrze Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Sekcja Zabrze Przewodnicząca
617 Robert Prorok Zabrze inżynier / emeryt
616 Jan Mikos Katowice Katowice
615 Barbara Loba Łódź prawnik
614 Stanisław Waluś Gliwice dr hab. inż.
613 Andrzej Świderczuk Złotniki lekarz
612 Dominika Fedorowicz Paczków Paczków
611 Dorota Więcławska Łódź
610 Jolanta Siwko Warszawa Żona, Mama 6-tki dzieci, prywatna działalność gospodarcza.
609 Jozefa Gadek-Wesierski Wieden Prof. dr. hab., Med.Univ.Wien
608 Krystyna Mazgis Wrocław emerytka nauczycielka
607 Krzysztof Cyganik Kraków Wydawca "INFORMATOR PIELGRZYMA" I "SZLAK WIARY"
606 Bogdan Mazgis Wrocław emeryt nauczyciel akademicki
605 Grzegorz Gądek Wiedeń mgr inż.
604 Krzysztof Łysiak Maków Podhalański lekarz
603 Maria Hakluk
602 Tomasz Gandecki Łódź emeryt
601 stanisław Deręgowski Poznań
600 Aleksandra Giemza Kraków
599 Krystyna Wdowiak Malbork Malbork
598 Andrzej Koński Kraków
597 Beata Wacława Janke Klimaszewska Warszawa lekarz medycyny, b. kierownik Oddziału w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
596 Stanisław Pankanin Wrocław Emeryt - NSZZ Solidarność.
595 Anna Makowska
594 Sławomir Żurek Warszawa Prof. zw. dr. hab. emeryt
593 Teresa Korbut Olsztyn / Kieźliny mgr farmacji
592 RENATA TRACZ Kraków
591 Teresa Chyła Stalowa Wola magister chemii - emeryt nauczyciel
590 Estera Burian Kęty Kęty
589 Krystyna Chmieleńska Wrocław dr, Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna
588 bronisława Zielonka doktor, UG
587 Grażyna Korpal Kraków Profesor zwyczajny ASP im .Jana Matejki w Krakowie
586 IWONA OLEJNICZAK Skierniewice
585 Jerzy Zerbe Poznań dr chemii, em. wykładowca akademicki
584 Joanna Kwaśniak Łódź inżynier
583 Sanislaw Peksa gron emeryt
582 Kazimierz Urbaniak Płock Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich DFiecezji Plockiej
581 Barbara Cichowska Paczków Paczków
580 Euzebiusz Zawadzki Łódź Polak
579 Marcin Pałys Kraków mgr politolog/dziennikarz
578 Grażyna Najnigier Wrocław
577 Marek Miścierewicz Łódź z-ca dyrektora RDLP w Łodzi
576 Adam Truszkowski Białystok dr n.tech. naucz. ak. pb.
575 Jan Rynkiewicz Oldenburg artysta muzyk
574 Barbara Lachtara Łódż Akademia Muzyczna
573 Joachim Kozioł Zabrze profesor, Uniwersytet Zielonogórski, Politechnika Śląska
572 Rufin Maryjka Kraków Prowincjał Franciszkanów (OFM)
571 Stanisław Wojtas Żywiec
570 Kazimierz Stagrowski Kraków sklepikarz
569 Zbigniew Kosowski Kraków aktor
568 Zofia Osińska Łódź filolog - emeryt
567 Teresa Michalak Koziegłowy nauczyciel
566 Ewa Patkowska-Indyka Kiełczów dr n.med- emeryt. nauczyciel akademicki
565 Piotr Cina Dublin
564 Dorota Kilarska Sosnowiec mgr pedagogiki
563 Halina Makowska Otwock b.lekarz chirurg
562 Renata Muszyńska Kraków mgr ekonomii
561 Adam Klaja Kraków
560 Adam Rąpalski Kraków Sekretarz Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. Były dyrektor Muzeum Armii Krajowej
559 Stanisław Warzecha Legionowo magister inżynier, emeryt
558 Teresa Grobelska Płock nauczycielka emeryt.
557 Helena Goljasz Warszawa Warszawa mgr.ekonomii
556 Lucjan Polkowski Łomża emerytowany lek.wet.
555 zdzisława jordanek wieprz
554 Jerzy Goljasz Warszawa Warszawa mgr.inż emeryt
553 Cezary Bednarek Łódź
552 Maria Muchowiecka Łódź osoba prywatna
551 Anna Zwierzchowska Łódź lekarz
550 Anna Cichosz Konstantynów Łódzki nauczyciel emerytowany
549 Wanda Pilkiewicz Częstochowa lek.med.
548 Bernard Cichosz Konstantynów Łódzki red. nacz. "43bis" (www.43bis.media.pl)
547 Danuta Weglowska Krakow Dr, emerytowany adiunkt AGH Krakow
546 Włodzimierz Kowalczyk Huta Dłutowska mgr inż. elektryk
545 Krystyna Wojciechowska Jelenia Góra
544 KRZYSZTOF GAWLIK Wieliczka Wieliczka
543 Piotr Wons Świętochłowice Świętochłowice
542 Wielisława Hoffmann Poznań radca prawny
541 Halina Bednarska Huntfield Heights, South Australia
540 Ewa Janik Huntfield Heights, South Australia
539 ANDRZEJ MACIEJ WITKOWSKI GDAŃSK Inżynier elektronik; emeryt
538 Elżbieta Paciorek Warszawa inżynier/emeryt
537 Marek Janik Huntfield Heights, South Australia
536 ANDRZEJ MACIEJ WITKOWSKI GDAŃSK INŻYNIER ELEKTRONIK, EMERYT
535 Władysław Gordzijewski Gorzów Wielkopolski magister matematyki - emerytowany nauczyciel matematyki
534 Dobrochna Jankowska Poznań dr hab. emer. prof. UAM
533 Bożena Szponar Słupsk
532 Krystyna Brudkowska Lublin Ekonomistka- emerytka
531 Regina Zurawska Lodz mgr ekonomii
530 Danuta Gabryś-Barker Gliwice Prof. dr hab., Uniwersytet Śląski
529 Paweł Gruszczyński Łódź dr inżynier elektryk
528 JERZY PIWOSZ POZNAN emeryt
527 Andrzej Czubaj Kraków Kraków
526 krystyna urbańska brzeziny brzeziny
525 Szymon Czarkowski Zielona Góra
524 Emil Majchrzak Poznań Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Wielkopolska
523 jan witkowski łódź urzędnik
522 Waldemar Bartocha Łódź Ksiądz, Archidiecezja Łódzka
521 Dariusz Pieniak Łódź Lasy Państwowe
520 Edmund Kuźniak Rogoźno Wielkopolskie Prezes koła Stow.Elektryków Polskich
519 Wojciech Pillich Zabrze dr inż. em. PSl
518 Bożena Kotowicz Kraków mgr inż, specjalista ds. dydaktyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
517 Beata Losson Warszawa tłumaczka
516 Marta Zajączkowska Warszawa mgr inż przedsiębiorca
515 Tomasz Kula Warszawa mgr inż
514 piotr kaczmarczyk MISSISSAUGA, Ontario, Canada obywatel
513 Waldemar Kurczyński Łódź
512 Teresa Orlikowska Kielce osoba
511 Andrzej Stanisław Rydzik Skierniewice mgr inż. - emeryt
510 Wojciech Grottel Poznań absolwent Marcinka - 1967
509 Julitta Nazdrowicz-Woodley Lodz Kanclerz Wyzszej SZkoly Ekonomii i Zarzadzania w Lodzi
508 Bogusław Zawicki Warszawa emeryt
507 Janina Urbańska-Mazoń Kraków nauczyciel akademicki
506 Robert Kutyna Warszawa emeryt
505 Zygmunt Warych Wieluń absolwent PP
504 Barbara Hejmowska Gdynia inżynier
503 Michał-Tomasz Tyczyński-Ticino Zielona Góra
502 Elżbieta Górkiewicz Kraków inż./nauczycielka/emeryt
501 Włodzimierz Urbańczak Poznań emeryt
500 Barbara Suska Chełm Chełm
499 Zdzisław Sokołowski Łódż
498 Daniel Dudkowski Turyn przyjaciel
497 Marian Malinowski Zelów Zelów
496 Ewa Koźlecka Poznań osoba prywatna
495 Zofia Bugajska Krakow
494 Janina Szymanowicz Gliwice mgr inż. PAU
493 Bogusław Anyszka Łódź-Andrzejów ksiądz
492 Małgorzata Stebel-Wódka Łódz artysta muzyk O.S.M.I i IIst.im. H.Wieniawskiego w Łodzi
491 Bogusław Wódka Łódz Prof.zw.dr hab.Akademia Muzyczna im.G.K.Bacewiczów w Łodzi
490 Henryk Rusiecki Gdańsk
489 Maciej Łazarek ksiądz
488 Ewa Bugajska Kraków lekarz
487 Władysław KRYŁŁOWICZ Łódź prof. dr.hab.inż
486 Magdalena Tkaczyk Warszawa Osoba prywatna
485 Alina Pogoda Łódź
484 Zenon Gogacz
483 Grzegorz Lysik Wiazowna dr hab. matematyki