Uzasadnienie Kapituły Medalu Przemysła II – 2012

Poznań, dnia 27 kwietnia 2013r.

Uzasadnienie Kapituły Medalu Przemysła II

przyznawanego przez Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu za rok 2012

Kapituła zadecydowała o przyznaniu Medalu AKO Panu Ministrowi Antoniemu Macierewiczowi w uznaniu jego zasług ciągłej pracy dla utrzymania suwerennej pozycji Polski pośród europejskiej i światowej rodziny państw oraz za stale otwartą i odważną postawę w obronie godności Jej obywateli. Działalność i świat wartości takich ludzi jak Pan Minister Antoni Macierewicz pozwoliły naszej Ojczyźnie dumnie przetrwać i odradzać się po czasach ciężkich prób.

Dwa okrutne totalitarne systemy faszystowskich Niemiec i komunistycznej Rosji (ZSRR) rozpoczęły II wojnę światową w Polsce, z planem całkowitej zagłady państwa i narodu. Oficjalne zakończenie wojny w 1945 roku pozostawiło Polskę nie w pełni wolną, pozostawioną przez kraje europejskie osamotnioną, zdominowaną przez zwycięski totalitaryzm stalinowski. Pełna wolność i suwerenność, podobnie jak miało to miejsce przed wiekami, za czasów Przemysła II, odzyskiwana jest nadal z wielkim wysiłkiem, szeregiem wyrzeczeń i poświęceń całego narodu. Wolność i suwerenność Polski nie jest tylko darem, który nasze społeczeństwo dostaje od Boga – jest także plonem ciężkiej pracy, odważnej uczciwej postawy i dbałości o przekazywanie najlepszych doświadczeń z przeszłości narodu polskiego, który tylko dobrze wykształcony, przygotowany moralnie w szacunku dla ponadczasowych wartości i świadom swojej godności, może dar wolności i suwerenności przyjąć i pielęgnować, nie gubiąc po drodze.

Dotychczasowa postawa i  systematyczna i wytrwała praca Pana Ministra Antoniego Macierewicza w poszukiwaniu prawdy, która jest fundamentem wolności i suwerenności oraz odważna, zdecydowana postawa i wytrwały wysiłek w obronie godności Polaków, uznane zostały jako przykład mężnej postawy patriotycznej. Jako szczególne zasługi – pośród wielu innych – chcemy tu przywołać: zainicjowanie działań Komitetu Obrony Robotników w latach siedemdziesiątych, przeprowadzenie procesu likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych oraz uparte, niezłomne i mądrze prowadzone dążenie do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej.

Na uznanie zasługuje także wykazywana postawą życia wiara ministra Antoniego Macierewicza, w fundamentalne dla każdego społeczeństwa znaczenie cnót, wymienianych w Polsce przez pokolenia jako wartości w życiu Polki i Polaka najważniejszych: Bóg, Honor i Ojczyzna. Przyznany medal jest formą podziękowania za przykład obrony tych trzech wymienionych filarów istnienia naszego narodu i naszego państwa.