Nadesłany list – Wieczornica patriotyczna

22 stycznia 2013

Szanowny Pan Profesor
Stanisław Mikołajczak,

bardzo dziękuję za inicjatywę i organizację Koncertu w Auli UAM 19. stycznia z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 1863. Byłem i wraz ze spotkanymi tam licznymi  przyjaciółmi przeżywałem  podniosłe chwile.

Chcę się pochwalić (a co tam!), organizujemy w podobnym klimacie ale w wydaniu rodzinnym w naszym domu w Tarnowie Podgórnym już od 10 lat Wieczornice Patriotyczne z okazji Święta Niepodległości 11 listopada.

Obecnych jest zawsze około 40 osób (teraz było 42). My zapraszamy swoich znajomych a nasze dzieci (5) swoich przyjaciół, tak że dominuje młodsze pokolenie. Wydajemy własnym sumptem śpiewnik (z 25 piosenkami patriotycznymi). Dzieci przygotowują recytacje patriotyczne. Jest specjalna dekoracja: J.Piłsudski, szabla bojowa i hełm Legionów, Order Orła Białego, zdjęcie Legionisty w mundurze. Tym razem był też krótki wykład na temat walki wręcz  – szarży ułanów. Śpiewy poprzedzane są krótką informacją o historii piosenki.

Tego roku mieliśmy akompaniament 2 skrzypiec, gitary, fletu i pianina.

Na zdjęciu w mundurkach harcerskich nasze wnuki i córka Weronika deklamują wiersze. Nawet nasz piesek ma barwy narodowe.

Po śpiewaniu (prawie 2-godzinnym) był poczęstunek powstańczy, którego menu jest na zdjęciu. Wieczornicę rozpoczęliśmy o 16.00, zakończyła się o 22.00.

Dla ilustracji tego spotkania przesyłam zdjęcia.

W załączniku nasz tegoroczny śpiewnik.

 

Z szacunkiem

Kazimierz Szulc