Jedno z oblicz dziennikarstwa

Polska słabnie

IV Rzesza czy Mitteleuropa

Protesty w Niemczech

W salonie dziennikarskim

Okiem prawnika konstytucjonalisty

O mediach

Destabilizacja państwa postępuje

Dwa Sądy Najwyższe, 462 posłów…

Jak odnowić nadzieję

…Trzeba jednak, po pierwsze, nie stracić nadziei. Nie dać się zepchnąć do tej kategorii, którą dobrze określa nazwa „Wycofani Pesymiści”. Przeciwnie, należy wykrzesać z siebie, a raczej z zasobów polskiej kultury, tradycji, wiary to przekonanie, że o Rzeczypospolitej nigdy nie wolno desperować, że można odnowić jej siłę przyciągającą. Tak jak to już nie raz bywało. Po drugie, dojrzeć do świadomości, że wciąż trzeba się zmieniać, by obronić to, co niezmienne. Ludzie się zmieniają w sztafecie pokoleń, Polska jest wieczna. Cały tekst tutaj.