Oświadczenie w sprawie dyskredytowania uczonych badających katastrofę smoleńską

Poznań, 2 grudnia 2013 r.

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu z zaniepokojeniem i dezaprobatą obserwuje zachowanie establishmentu medialnego, politycznego i naukowego związane z dążeniem do wyjaśniania katastrofy smoleńskiej przez niezależnych polskich i zagranicznych uczonych. W miesiąc po zakończeniu II Konferencji Smoleńskiej (21-22 X 2013) jej uczestnicy nie przestają być celem skandalicznej nagonki, szkalowania, negowania kompetencji, a nawet zastraszania.

II Konferencja Smoleńska, podobnie jak ubiegłoroczna, miała charakter stricte naukowy i została zorganizowana zgodnie z najlepszymi zasadami proceduralnymi, i za pieniądze jej uczestników. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu uczonych, wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach: z Polski, USA, Australii, Kanady i Danii. Mimo zaproszeń skierowanych m.in. do komisji rządowej oraz PAN, nie podjęto żadnej dyskusji merytorycznej ani z uczestnikami konferencji, ani z przedstawionymi wynikami ich prac, co więcej, wcześniej storpedowano inicjatywę Prezesa PAN wspólnej konferencji komisji rządowej i niezależnych ekspertów.

Zamiast tego przeciwnicy polityczni (naukowi niestety się nie objawili) uciekają się do prób ośmieszania i dyskredytowania uczestników, odbierania im dobrego imienia oraz wywierania presji na władze ich macierzystych uczelni. Intrygi sięgnęły nawet za ocean, mając na celu uniemożliwienie polskim uczonym z USA ich dalszych prac, a zasłużony badacz katastrofy smoleńskiej dr Kazimierz Nowaczyk został wyrzucony z University of Maryland w Baltimore.

Najnowszym działaniem wymierzonym w uczonych jest potępiające stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Etyki w Nauce przy Polskiej Akademii Nauk. Należy zauważyć, że ostre słowa potępienia wypowiedziane przez niego, zostały skierowane zdecydowanie pod niewłaściwym adresem: do ludzi ślepo wierzących w ideologię i niekompetentnych. Nie są takimi z pewnością eksperci uczestniczący w Konferencji Smoleńskiej, którzy prezentowali wyniki swych prac ściśle z zakresu własnych specjalizacji i kompetencji naukowych. Tego samego nie można powiedzieć o ich krytykach, którzy bez naukowej refleksji, a często również bez odpowiedniej wiedzy, przyjmują treści medialne oraz przekaz zawarty w raporcie MAK.

Bezprecedensowy i zastanawiający jest fakt opublikowania stanowiska Komisji ds. Etyki w Nauce jedynie w postaci gazetowego wywiadu, podczas gdy tekstu próżno było wówczas szukać na stronach internetowych PAN. Wykorzystanie w tym celu medium reprezentującego zdecydowaną linię polityczną sugeruje, że mamy do czynienia z praktyką przepływu informacji od gazety do Komisji PAN.

Od „etyków establishmentu” oczekujemy zajęcia się rzeczywistymi „kłamcami smoleńskimi” mówiącymi o przekopaniu każdego skrawka ziemi w miejscu katastrofy na metr głęboko, o pracy polskich patomorfologów ramię w ramię z „rosyjskimi kolegami”, o naciskach Prezydenta na pilotów, o pijanym generale, niedouczonych pilotach itd.

Wszystkim uczonym, którzy odważyli się podjąć badania zmierzające do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej i opublikować wyniki swych prac, Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wyraża głęboką wdzięczność, uznanie i solidarność. Doceniamy wysoki poziom naukowy II Konferencji Smoleńskiej oraz wielką pracę jej uczestników. Głęboko ubolewamy nad faktem, że zarówno badania, jak i ich prezentacja odbywają się w atmosferze niegodnych, pozanaukowych ataków ze strony przeciwników utrudniających dążenie do poznania prawdy. Ataki te przywodzą na myśl praktyki stosowane w PRL, gdy rzetelność i autonomia badań naukowych była poddawana dyktatowi ideologicznemu rządzącej partii.

Zdecydowanie protestujemy przeciw zastępowaniu dyskusji o faktach lawiną obraźliwych insynuacji i inwektyw. Taki sposób prowadzenia sporu pokazuje, jak dalece fasadowa jest w Polsce demokracja, jak iluzoryczna wolność słowa i swoboda badań naukowych. Odrzucenie „moralnego szantażu” jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem wszystkich środowisk akademickich.

Nadal oczekujemy od polskich władz państwowych, zwłaszcza od władz zarządzających polską nauką, stworzenia polskim instytucjom naukowym i polskim uczonym organizacyjnych i finansowych warunków do szybkiego podjęcia badań nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności, przyczyn i przebiegu tragedii smoleńskiej.


(U dołu można dodać swój podpis)

AKO – Poznań

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM, przewodniczący AKO Poznań
 2. ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań
 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
 5. dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
 7. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
 8. prof. dr.hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
 9. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
 10. dr Adam Babula – UAM Poznań
 11. dr Lidia Banowska – UAM Poznań
 12. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
 13. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 14. dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 15. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
 16. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
 17. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
 18. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
 19. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 20. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań
 21. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
 22. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
 23. ks. prof.dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
 24. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
 25. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski
 26. lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań
 27. doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
 28. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
 29. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 30. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
 31. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
 32. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
 33. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
 34. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
 35. dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
 36. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 37. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
 38. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 39. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 40. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 41. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 42. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
 43. dr Mirosława Dabert – UAM Poznań
 44. mgr Jan Dasiewicz – Poznań
 45. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
 46. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
 47. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
 48. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań
 49. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
 50. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 51. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
 52. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
 53. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
 54. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
 55. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
 56. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
 57. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
 58. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
 59. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
 60. dr hab. Jerzy Galina – PAN, Poznań
 61. dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 62. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 63. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 64. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
 65. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
 66. mgr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
 67. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
 68. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
 69. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski
 70. dr hab.inż Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
 71. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
 72. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
 73. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
 74. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
 75. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań
 76. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
 77. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
 78. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
 79. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
 80. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 81. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
 82. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
 83. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
 84. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 85. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz
 86. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań
 87. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
 88. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań
 89. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
 90. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 91. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
 92. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
 93. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
 94. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
 95. prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach
 96. dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań
 97. prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 98. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 99. dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 100. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
 101. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
 102. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
 103. mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań
 104. lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań
 105. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 106. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
 107. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
 108. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 109. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań
 110. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańksaa
 111. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
 112. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
 113. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
 114. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
 115. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
 116. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
 117. dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
 118. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
 119. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
 120. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
 121. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
 122. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
 123. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
 124. dr hab. inż Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej
 125. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
 126. dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 127. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
 128. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
 129. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
 130. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
 131. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
 132. dr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 133. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
 134. ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz “S”
 135. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 136. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 137. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań
 138. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
 139. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
 140. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 141. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM Poznań
 142. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
 143. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
 144. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
 145. mgr Ryszard Materny – Poznań
 146. mgr Anna Matysiak – UAM Poznań
 147. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
 148. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
 149. dr Piotr Meteniowski – Poznań
 150. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
 151. dr Jerzy Michalik – UAM Poznań
 152. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 153. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
 154. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
 155. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
 156. prof.dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 157. mgr Paulina Molska – Poznań
 158. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
 159. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
 160. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
 161. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
 162. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
 163. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 164. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
 165. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 166. Maciej Neuman – Poznań
 167. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 168. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
 169. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 170. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
 171. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań
 172. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
 173. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
 174. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań
 175. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
 176. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 177. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 178. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
 179. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 180. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
 181. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
 182. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
 183. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
 184. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
 185. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 186. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
 187. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
 188. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
 189. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań
 190. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
 191. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 192. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
 193. dr Jacek Radomski – UAM Poznań
 194. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań
 195. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
 196. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
 197. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
 198. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
 199. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
 200. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 201. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
 202. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
 203. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
 204. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 205. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
 206. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
 207. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
 208. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
 209. mgr Jan Smólski – Poznań
 210. dr Robert Sobków – ekonomista, Poznań
 211. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
 212. mgr Zygmunt Sporny – Poznań
 213. dr Teresa Stanek – UAM Poznań
 214. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
 215. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
 216. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
 217. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
 218. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
 219. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
 220. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
 221. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
 222. prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik
 223. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM Poznań
 224. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
 225. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
 226. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
 227. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
 228. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 229. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
 230. dr Mirosław Szumiło – UMCS Lublin
 231. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
 232. dr Wojciech Szwed – UP Poznań
 233. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
 234. prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
 235. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań
 236. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań
 237. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
 238. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
 239. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
 240. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
 241. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 242. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
 243. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
 244. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 245. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
 246. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
 247. mgr Henryk Walendowski – Poznań
 248. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 249. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 250. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
 251. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
 252. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 253. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
 254. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
 255. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 256. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
 257. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 258. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
 259. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
 260. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
 261. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
 262. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
 263. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
 264. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
 265. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
 266. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
 267. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
 268. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
 269. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
 270. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań
 271. Jerzy Żarnowski – Poznań
 272. dr Jakub Żmidziński – Uniwersytet Artystyczny, Poznań
 273. prof. dr Jacek Żurada – University of Louisville, USA

AKO – Kraków

 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH – Kraków
 2. prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, UJ – Kraków
 3. dr Mirosław Boruta, Uniwersytet Pedagogiczny – Kraków
 4. prof. dr hab. inż. Stanisława Dalczyńska-Jonas – Kraków
 5. prof. dr hab. Maria Dzielska, UJ – Kraków
 6. Jan Władysław Fróg Przewodniczący KU NSZZ Solidarność UP – Kraków
 7. mgr Irena Gąsior, Kraków
 8. prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, UJ – Kraków
 9. ks. Jan M Kaczmarek CM – Kraków
 10. prof. dr hab. Ryszard Kantor,  UJ – Kraków
 11. dr hab. Zofia Kaszowska, ASP –  Kraków
 12. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, PK – Kraków
 13. mgr iż. Mariusz Klapper, przedsiębiorca, AKO – Kraków
 14. prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP – Kraków
 15. prof. dr. hab. Maria Korytowska, UJ
 16. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, Kraków
 17. prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta, AGH – Kraków
 18. prof. dr hab. Edward Malec, UJ- Kraków
 19. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH – Kraków
 20. prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska – Politechnika Krakowska
 21. dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków
 22. dr hab. Adam Nodzeński, prof. AGH, Kraków
 23. mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH – Kraków
 24. dr hab. inż. prof. nzw.  Krzysztof Pieła – AGH Kraków
 25. dr n.med. Andrzej Przybyszowski, Nowy Sącz
 26. dr inż. Maria Sapor, Kraków
 27. dr inż Feliks Stalony-Dobrzański,  AGH – Kraków
 28. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska – UJ  Krakow
 29. prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, AGH – Kraków
 30. prof. dr hab. Ryszard Terlecki, WSF-P „Ignatianum” – Kraków
 31. dr Marek Mariusz Tytko, UJ – Kraków
 32. dr hab. Anna Walczuk, UJ – Kraków
 33. dr hab. Zbigniew Zegan, prof.ASP – Kraków
 34. prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop UJ
 35. prof. dr hab. Jan Prokop czł. koresp. PAU
 36. dr hab. Grażyna Zając, Kraków

AKO – Warszawa

 1. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś
 2. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki
 3. dr hab. Andrzej Gąsowski  UKSW
 4. dr inż. Irena Gronowska, PW
 5. dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz
 6. dr inż. Grażyna Ożarek
 7. dr hab. Janusz Sobieszczański
 8. prof. dr hab. Artur Hugo Świergiel
 9. prof. dr hab. Janina Wiszniewska
 10. prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

AKO – Łódź

 1. dr hab. Małgorzata Dąbrowska, prof. nadzw. UŁ

 


Poniżej można dodać także swój podpis. Adres e-mail pozostaje tylko do wiadomości AKO Poznań

Oświadczenie AKO w sprawie dyskredytowania uczonych badających katastrofę smoleńską

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Jan 13, 2014

Zebrane podpisy: 76

76 signatures

Najnowsze podpisy
76
Urszula Skubiszyńska
Poznań
mgr
75
Michał Sturzbecher
Poznań
mgr nauczyciel
74
Krystian Probierz
Gliwice
Prof. dr hab. inż. Politechnika Śląska
73
EWA DUDA
e.duda@op.pl
72
Maciej Gloger
Poznań
dr hab. prof. nadz. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz
71
Bogdan Gawronski
Ottawa
mgr, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w Kanadzie
70
Michał Cichocki
Poznań
dr n. farm. Uniwersytet Medyczny Poznań
69
Wanda Czerwińska
Olsztyn
prezes KIK Olsztyn
68
Marek Skłodowski
Warszawa
dr inż.
67
Danuta Sobczyk
Siemianowice Śląskie
mgr Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
66
Czesław Duda
Katowice
mgr
65
Andrzej Pułka
Gliwice
dr hab. inż. / Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska
64
Bolesław Pochopień
Zabrze
prof. dr hab. inż. / Politechnika Śląska
63
Robert Prorok
Zabrze
inżynier / emeryt
62
Tadeusz Hanak
Zabrze
mgr inż.
61
Czesław Ryszka
Czeladź
dziennikarz
60
Jerzy Kasprzyk
Gliwice
dr hab. inż., prof. Pol. Śl.
59
Włodzimierz Wawszczak
Łódź
dr hab.inż. naucz.akad.
58
Marian Henryk Stelter
Koszalin
57
Wojciech Pillich
Zabrze
dr inż., emeryt, Politechnika Śląska
56
Jan Mikos
Katowice
emeryt
55
Dorota Bzowska
Warszawa
dr hab.inż, Politechnika Warszawska
54
Jacek Bzowski
Warszawa
dr inż. emeryt Politechnika Warszawska
53
Teresa Kolek
Wrocław
dr hab. emerytowany pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu
52
Zdzisław Świątkowski
Poznań
mgr inż.
51
Teresa Bałuk-Ulewiczowa
Kraków
dr, UJ
50
Delfina Terlecka Weiss
Warszawa
Dr.n.med. Usługi Lekarskie
49
Waldemar Glodek
Modesto, CA
emeryt, editor www.polishclub.org / Polish Club Online
48
Krzysztof Weiss
Warszawa
Dr hab. inż. /emeryt
47
Małgorzata Piluch
Nowy Sącz
magister
46
Marek Szczerba
Kraków
prof. zw. dr hab. inż. / AGH Kraków
45
Agnieszka Kałamajska
Warszawa
dr. hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego
44
Krzysztof Grabkowski
Ottawa
inz.
43
Piotr Maloszewski
Monachium
prof. dr hab. inz. / Helmholtz Centrum Monachium
42
Andrzej Korbel
Kraków
Członek korespondent PAU
41
Włodzimierz Bochniak
Kraków
prof.
40
Jolanta Sekutowicz Jolanta Sekutowicz
Krakow
nauczyciel akademicki ASP
39
Stanislaw Zaborowski
Ottawa
Mgr.inz., emeryt
38
Roman Andrzej Śniady
Wrocław
dr inż.
37
Jarosław Bauer
Łódź
dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego
36
Aleksander Maciej Jablonski
Ottawa, Ontario, Canada
Dr inz. , prezes Oddzialu Ottawskiego, wice-prezes Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie
35
Ryszard Golański
Kraków
dr hab. inż
34
Krzysztof Cena
krakowskie
prof. dr hab.
33
Jadwiga Jęcz
Poznań
doktorantka UAM
32
Grażyna Korpal
Kraków
prof. ASP
31
Janina Szymanowicz
Gliwice
wiceprezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
30
Maria Baster-Grząślewicz
Kraków
doktor
29
Stanisław Sędziwy
Kraków
prof. dr hab. (em) UJ
28
Wit Foryś
Krakow
prof. UJ
27
Krzysztof Godwod
Kraków
dr emeryt
26
Krzysztof Pasierbiewicz
Kraków
dr inż AGH em.
25
Jan Tadeusz Duda
Kraków
prof. dr hab. inż.
24
Adam Korytowski
Kraków
dr hab. inż. - AGH
23
Maria Korytowska
Kraków
prof. dr hab. UJ
22
Piotr Górski
Pznań
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
21
Katarzyna Walkiewicz
Poznań
Psycholog
20
Hanna Basarowa
Wrocław
dr inż. nauk chemicznych, emerytka
19
Janusz Gołaś
Kraków
prof. zw. dr hab./ Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
18
Krystyna Rakoczy-Pindor
Kraków
doktor, matematyk, emeryt.prac.,AGH
17
Czesław Trośniak
Kłobuck
mgr historii ,III LO w Kłobucku
16
Maria Elżbieta Dębowska
Wrocław
doktor nauk fizycznych, emerytowany adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego
15
Andrzej Grząślewicz
Kraków
doktor
14
Jan Stanisławczyk
Zielona Góra
mgr geografii,emeryt.
13
Michał Stanisław de Zieleśkiewicz
Poznań
emeryt
12
Bogdan Wójtowicz
Krakow
ekonomista
11
Stanisław Waluś
Gliwice
dr hab. inż. nauczyciel akademicki
10
Tomasz Wachowski
Poznań
9
MAŁGORZATA MYDLAK
poznan
radca prawny
8
Paweł Urbański
Poznań
Szef Okręgu Wlkp. KPN
7
Paweł Loro
Olsztyn
dr
6
Małgorzata Wyrzykiewicz-Raszewska
Poznań
dr inż. UP - Poznań
5
Józef Urbanowicz
Kaźmierz
mgr inż.ekonomiki rolnictwa (emeryt)
4
Paweł Mrówka
Wrocław
dr inż.
3
Jarosław Biegała
Poznań
historyk
2
ELZBIETA GUZIKOWSKA KONOPINSKA
Poznan
Fundacja "ROSA MUNDI" -prezes
1
Lesław Bielak
Essen, Niemcy
dr