Psują państwo

…Podjęto prace nad rozwiązaniami, które już zostały uznane przez Trybunał za niezgodne z Ustawą Zasadniczą. Kluczowe orzeczenie w tej sprawie pochodzi z 1997 roku. Nigdy też nie było kwestionowane. Jest ono prawnie obwiązujące. (…) Orzeczenia TK były [dotychczas] uważane za ostateczne. Konsekwencje tych działań są trudne do wyobrażenia(…). Skoro w jednej sprawie można podważać orzeczenie TK, to siłą rzeczy można byłoby też to robić w przypadku innych orzeczeń. I będzie się to robić. Skoro można podważać konstytucyjną ochronę życia, to z pewnością będzie się to robić wobec praw lokatorów, praw nabytych różnych grup społecznych czy zgodności z Konstytucją polskiego członkostwa w UE. Teraz trwa podpalanie beczki prochu. To może doprowadzić do pełnej anarchizacji systemu… Cały tekst tutaj.