R.I.P.

Naszemu Drogiemu Koledze
prof. Bartoszowi Korzeniewskiemu
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci
Matki

składa
społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu