Masońska wędka

…Europejskie wojny kulturowe wyrastały z antychrześcijańskiego dziedzictwa rewolucji francuskiej. Jako pierwsza wypisała ona hasło „rozdziału Kościoła od państwa”, ale tak naprawdę – co potwierdziła iście totalitarna kampania dechrystianizacyjna z lat 1792-1794 przeprowadzana w imię „rządów cnoty” – nie chodziło o rozdział, tylko dominację nowego, rewolucyjnego państwa nad Kościołem… Cały tekst tutaj