Polska przegrywa, gdy przewagę uzyskują liderzy ugodowi

…Dlaczego to powstanie (wojna) zostało jednak przegrane? Bo za każdym razem przewagę uzyskiwali wśród liderów powstania ci, którzy chcieli ugody (a nie wszyscy chcieli), którzy nie wierzyli w zwycięstwo i nie widzieli sensu walki o pełną niepodległość. Tylko dlatego. Tak było z np. dyktatorem powstania generałem Chłopickim, tak było wcześniej z Radą Administracyjną, która chciała tylko negocjować z carem po nieroztropnym zbrojnym zrywie. I przeciw temu burzył się Mochnacki i mówił: nie! Przegraliśmy na własne życzenie, bo nie chcieliśmy z pełnym radykalizmem i do końca walczyć o niepodległość. To jest przypomnienie prawdy, którą trzeba także w roku 2023, w październiku, pamiętać. I później oczywiście też. Cały tekst tutaj.