Dobra decyzja RPP

…W świetle potrzeby troski o zachowanie złotego bardzo ważna jest dbałość o dobre imię Narodowego Banku Polskiego i jego organów. Trzeba mieć świadomość, że im większe będzie zaufanie obywateli do NBP, tym większa szansa na to, że obronimy się przed pomysłami wepchnięcia Polski do strefy euro. Warto przy okazji przypomnieć, że 29 kwietnia 1924 roku w wyniku reformy walutowej Władysława Grabskiego do obiegu został wprowadzony właśnie złoty i w przyszłym roku będziemy obchodzić 100. rocznicę tego bardzo ważnego wydarzenia. Kiedy więc na przykład w ostatnim dniu tego roku będziemy składali sobie noworoczne życzenia warto sobie życzyć także i tego, aby złoty trwał nadal. Cały tekst tutaj.