Rosyjskie techniki zniewalania

…Często powtarza się ten schemat myślenia, że dla Polaków można by wiele zrobić, ale żeby to się udało, trzeba uciec się do Rosji, bo Polacy sami nie rozumieją, co jest ich dobrem. My tylko rozumiemy: ja, hetman Seweryn Rzewuski, ja, generał ziem podolskich Szczęsny Potocki, ja, hetman Franciszek Ksawery Branicki itd. Skład tych nazwisk można wymieniać na inny, aż do współczesności, i zawsze kończy się tak samo – Rosja rozgrywa tych ludzi i ich ideały, wykorzystuje ich, a potem wyrzuca na śmietnik historii. Dla założycieli Targowicy było to bardzo gorzkie doświadczenie. Przekonali się, że nie było im pisane odnowienie republiki Rzeczypospolitej, że stali się żałosnymi agentami rosyjskiej intrygi, która zniszczyła ich wspólnotę polityczną, zabrała im tożsamość obywateli Rzeczypospolitej. To jest być może najważniejsza lekcja, która wynika z doświadczeń z rosyjską polityką imperialną... Cały tekst tutaj