Odrodzenie Polski podeptaniem honoru niemieckiego

…W prasie niemieckiej na przełomie 1918 i 1919 roku fakt powstawania niepodległej Rzeczypospolitej (a zwłaszcza perspektywa powrotu do Polski ziem zaboru pruskiego) stał się powodem do snucia refleksji nad wadami polskiego charakteru narodowego. Podnoszono w tym kontekście polską „niewdzięczność” wobec Niemiec. Pisano, że Polacy „łatwo zapomnieli” o wszystkich „dobrodziejstwach”, które dzięki Niemcom otrzymali w latach pierwszej wojny światowej… Cały tekst tutaj.