Obca ingerencja w media

Największy niemiecki bank społeczno-ekologiczny GLS z siedzibą w Bochum zdecydował się na wyemitowanie obligacji, których celem jest finansowanie mediów w Europie Środkowo- Wschodniej. Tym razem wartość tych obligacji wynosi 5 milionów euro, a Niemcy interesują się szczególnie dwoma krajami – Polską i Słowacją. (…). Obligacje na rzecz wolności prasy w Europie Wschodniej – jak pisze portal – mają więc zapewnić „pomoc dla zagrożonych mediów w tych krajach”.(…) Nietransparentne finansowanie mediów w naszym kraju przez zagraniczne podmioty jest szczególnie niebezpieczne w roku wyborów do parlamentu… Całość tutaj.