Non possumus

…Wielu z tych, którzy dla kariery zapisali się do marksistowskiej partii, stało się w pierwszych latach tzw. transformacji ustrojowej gorliwymi propagatorami zachodnich postmodernistów, „powrotu do Europy”, zasady „neutralności światopoglądowej państwa” i nie ustawali w walce z „zoologicznym antykomunizmem i dziką lustracją”…  Cały tekst tutaj.