Pożegnanie

Z wielkim smutkiem żegnamy naszego Drogiego Kolegę

prof. dr. hab. Wiesława Zygmunta Antkowiaka

wybitnego chemika, współzałożyciela naszego Klubu.

Był osobą niezwykle szlachetną, prawą i uczciwą, gorącym patriotą szczerze zatroskanym o los Ojczyzny. Był inicjatorem i uczestnikiem patriotycznych działań.
Na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.
Niech spoczywa w pokoju.

 Córce mgr Małgorzacie Łośko i Bliskim Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w piątek 5 maja 2023 r. o godz. 8.00
w kościele pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi na osiedlu Stare Żegrze 18.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.10
na cmentarzu komunalnym Junikowo w Poznaniu.

Wspomnienie

26 kwietnia br. zmarł prof. dr hab. Wiesław Antkowiak wybitny naukowiec, profesor chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek-założyciel Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.

Urodził się 29 października 1931 roiku w Pniewach. Wykształcenie (przerwane wojną) zdobywał w szkołach Poznania, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza odbył studia z zakresu chemii i następnie całe życie zawodowe przepracował na tej uczelni zdobywając kolejne stopnie i tytuły naukowe.

Tak wspomina go Wydział Chemii UAM: https://chemia.amu.edu.pl/wydzial/aktualnosci-wydzialowe/zmarl-sp.-prof.-wieslaw-z.-antkowiak

Do tych informacji o dokonaniach naukowych i dydaktycznych trzeba dodać kilka informacji o postawie życiowej i poglądach na życie społeczne Profesora.

Profesor Wiesław Antkowiak był nie tylko wybitnym uczonym, ale także niezwykle prawym, szlachetnym i uczciwym Człowiekiem. Jego życie dorosłe przebiegało w trudnych czasach PRL. Nie akceptował tego modelu ustrojowego, nigdy nie należał do socjalistycznych organizacji młodzieżowych ani do PZPR.  W czasach PRL nie angażował się w życie publiczne. Dopiero od czasów „Solidarności” zaczął aktywnie uczestniczyć w przemianach w Polsce – został członkiem  NSZ „Solidarność, w czasie stanu wojennego i w latach osiemdziesiątych uczestniczył w wydawaniu i kolportowaniu wydawnictw podziemnych.  Zapisał piękną kartę jako prodziekan i dziekan Wydziału Chemii odmawiając współpracy z pracownikami Służby Bezpieczeństwa, nie udostępniał im dokumentów studentów i pracowników.

Już w wolnej Polsce angażował się we wspieranie procesów prowadzących do przeprowadzenia na uczelniach lustracji, występował w obronie Instytutu Pamięci Narodowej,  Centralnego Biura Antykorupcyjnego, podpisywał, a często inicjował oświadczenia ukazujące różne szkodliwe dla życia publicznego w Polsce działania osób i organizacji.

Był jednym z najaktywniejszych członków Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.

Był wielkim i szczerym polskim patriotą, nie mówił o swoim patriotyzmie; przekonywał nas o nim swoją działalnością i postawą. Cenił dokonania Polaków w czasie ponownie odrodzonej Polski, był dumny z dokonań swoich Rodaków.

Dla nas członków AKO był wzorem Polaka-patrioty, niezłomnym w poglądach i działaniach.

Bardzo nam będzie Go brakować. Cześć Jego pamięci!