“Słup żelazny.”

…Na początku 1921 r. specjalnie pojechali w tej sprawie do Rzymu, by skłonić Stolicę Apostolską do wymuszenia na duchowieństwie niemieckim rzeczywistej bezstronności w czasie akcji plebiscytowej. Celem podróży było również zwrócenie uwagi na brak dostatecznego zaangażowania papieskiej nuncjatury w Warszawie w tej sprawie. Zważywszy na to, że nuncjusz abp Achille Ratti rok później zostanie wyniesiony na Stolicę Piotrową jako Pius XI, miało to dla krakowskiego metropolity swoje konsekwencje w postaci odkładania jego nominacji kardynalskiej… Cały tekst tutaj.