Stanowisko w sprawie przedmiotu “historia i teraźniejszość”

Nauka dziejów ojczystych i powszechnych to jedno z podstawowych zadań wspólnoty politycznej i kulturowej, jaką jest naród. Historia tworzy tę wspólnotę, określa jej tożsamość, stwarzając w ten sposób niezbędne warunki dla stabilnego rozwoju zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Ten ostatni kontekst doskonale oddają słowa wybitnego polskiego historyka doby rozbiorowej (J. Szujski), który podkreślał, że „fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki”.

Równie fatalne skutki ma zaniedbywanie edukacji historycznej. Kolejne lata po 1989 roku były świadkiem redukowania liczby godzin historii w szkołach oraz wadliwego układania treści programowych, co sprawiało, że uczniowie kończący szkoły średnie nie mieli szans poznania najnowszej historii Polski i świata po 1945 roku. Nasilające się w ostatnich latach kampanie dyfamacyjne przeciw Polsce i Polakom operujące jawnymi, ale systematycznie powtarzanymi kłamstwami dotyczącymi najnowszych dziejów (por. sformułowania o „polskich obozach zagłady” lub o rzekomym „współudziale” Polaków w niemieckiej zbrodni holokaustu w czasie II wojny światowej), pokazują wagę dla całego państwa i narodu właściwej – tj. opartej na prawdzie – edukacji historycznej.

Po 1989 roku mieliśmy jednak do czynienia w naszym kraju z jednej strony z lekceważeniem edukacji humanistycznej – w tym historycznej – które bazowało na przeświadczeniu, że nauka powinna przede wszystkim „służyć innowacyjnej gospodarce”. Z drugiej strony – nasilała się swoista „pedagogika wstydu”, która stara się przedstawić historię Polski, zwłaszcza jej dzieje najnowsze, jako zbiór „nierozliczonych, krwawych plam”. Do tego dochodziły chybione kolejne reformy edukacji, których ofiarą padała przede wszystkim edukacja humanistyczna, zwłaszcza zaś historyczna.

Szansa na realne zmiany na lepsze w tym zakresie pojawiła się po 2015 roku. Objęcie w 2020 roku kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki przez prof. Przemysława Czarnka przyniosło ze sobą kolejne decyzje, które pozwalają mieć nadzieję na zlikwidowanie wspomnianych wyżej deficytów w zakresie edukacji historycznej w odniesieniu do najnowszej historii Polski i świata. W tym kontekście trzeba wymienić przede wszystkim decyzję ministra Czarnka o wprowadzeniu od 1 września 2022 do polskich szkół średnich (dwie pierwsze klasy) nowego przedmiotu o nazwie „historia i teraźniejszość”, który po raz pierwszy od 1989 roku oferuje realną możliwość wyczerpującej edukacji o tym fragmencie naszych i powszechnych dziejów, który do tej pory w polskich szkołach z przyczyn wymienionych wyżej nie był w należyty sposób potraktowany.

Akademickie Kluby Obywatelskie z wielkim uznaniem przyjmują tę inicjatywę ministra Czarnka, podobnie jak również jego wysiłki na rzecz poprawienia na polskich uczelniach warunków służących nieskrępowanej debacie akademickiej. W naszej ocenie fala ataków, która została skierowana na prof. Przemysława Czarnka zanim jeszcze zdążył objąć swój urząd, jest zupełnie pozbawiona warstwy merytorycznej. Za tymi atakami stoi ideologicznie motywowany sprzeciw wobec podejmowanych przez ministra Czarnka decyzji, które zmierzają do tego, aby oprzeć edukację humanistyczną na wszystkich poziomach na takich pojęciach oraz wartościach jak prawda, wolność i tradycja.

W ten sposób należy tłumaczyć również ataki na samą ideę wprowadzenia do polskich szkół przedmiotu „historia i teraźniejszość” oraz ogłoszoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w marcu 2022 roku podstawę programową do tego przedmiotu. Zarzuty typu, że „za dużo mówi się o roli Kościoła” lub niepotrzebnie wspomina się o katastrofie smoleńskiej jako „największej tragedii, jaka spotkała naród polski po II wojnie światowej”, są dowodem zacietrzewienia ideologicznego i partyjnego tych, którzy wypowiadają tego typu opinie.

Podobne, ale o zwiększonej skali ataki spadły na podręcznik do nowego przedmiotu autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Jeszcze przed ukazaniem się na rynku tej książki, spotkała się ona z falą krytyki, która opiera się dotąd na przeinaczaniu, wyrywaniu z kontekstu pewnych sformułowań lub zwyczajnych kłamstwach. Każdy, kto przeczytał ten podręcznik może z łatwością sam się przekonać, że prof. Roszkowski ani nie „przemilcza roli kobiet w dziejach”, ani nie „pomniejsza znaczenia ONZ-owskiej deklaracji praw człowieka”, ani nie ulega „antyniemieckiej fobii”, ani nie „atakuje dzieci poczętych metodą in vitro” – by wymienić tylko najczęściej powielane zarzuty, które metodą punktowych ataków zmierzają do zdyskredytowania książki przygotowanej przez doświadczonego, dysponującego rzetelnym warsztatem naukowca.

Akademickie Kluby Obywatelskie uważają, że tego typu ataki nie służą edukacji historycznej w Polsce opartej na poszanowaniu prawdy i wolności dyskutowania o trudnych i kontrowersyjnych kwestiach związanych z najnowszymi dziejami Polski i świata, ale raczej służą do zastraszania tych, którzy odrzucają logikę „postprawdy” i pragną przedstawić najnowszą historię w całej jej różnorodności. Akademickie Kluby Obywatelskie traktują jako niedopuszczalne podejmowane w ostatnim czasie próby wprzęgnięcia sprawy edukacji historycznej młodego pokolenia Polaków do bieżącej walki partyjnej. W ten sposób AKO odczytują niedawne ataki jednego z szefów partii opozycyjnych, który z opartej na kłamstwie krytyki podręcznika prof. Roszkowskiego uczynił narzędzie do walki politycznej, atakując bezpośrednio ministra Czarnka. Wiarygodność tych ataków jest tym mniejsza, że ich autorami są ludzie (np. przewodniczący PO Donald Tusk), którzy w czasie sprawowania przez siebie władzy spowodowali regres edukacji historycznej w Polsce poprzez faktyczną redukcję liczby godzin historii w szkole oraz takie uszczuplenie treści obecnych w podstawie programowej przedmiotu historia, że niemożliwą stała się edukacja w zakresie dziejów najnowszych Polski i świata.

Dążenie do poznania prawdy jest trudne i budzi sprzeciw tych, którzy na fałszywej historii chcą budować fałszywą politykę („pedagogika wstydu” jako uzasadnienie dla posłuszeństwa tym, którzy wiedzą lepiej” jakie powinno być „właściwe” miejsce Polski w Europie). Jednak tylko prawda daje gwarancję wolności i tylko prawdę godzi się przekazywać polskiej młodzieży.

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – przewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – wiceprzewodniczący AKO Poznań

prof. dr  hab. Bogusław Dopart – przewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – przewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący AKO Łódź
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – przewodniczący AKO Katowice
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – przewodniczący AKO Gdańsk
dr hab. prof. UMCS Mirosław Szumiło – sekretarz AKO Lublin
prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – przewodnicząca AKO Olsztyn

dr hab. Jacek Piszczek – przewodniczący AKO Toruń
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – przewodniczący AKO Wrocław
dr hab. prof. US Piotr Briks – przewodniczący AKO Szczecin

Poznań,… Szczecin, 18.08.2022

 

Tu można wyrazić poparcie dla Stanowiska w sprawie przedmiotu "historia i teraźniejszość"

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Nov 27, 2022

Zebrane podpisy: 246

246 signatures

Najnowsze podpisy
246
Mirosław Boruta Krakowski
Kraków
dr, socjolog / UP Kraków
245
Krystyna Rożek-Lesiak
ZABRZE
Dr n.med
244
Wojciech Pillich
Zabrze
dr inż./em. P.Śl.
243
Przemysław Kawala
Ostrów Wielkopolski
mgr inż.
242
Małgorzata Mydlak
Poznań
radca prawny
241
Wiesław Z. Antkowiak
Poznań
Prof. dr hab.
240
Maria Bielak
Wroclaw
Dr
239
Hanka Łącka-Szczudło
Gliwice
mgr
238
Kazimierz Waloszek
Melbourne Australia
Mr
237
Andrzej Lempe
Poznań
inż.
236
Paweł de Dydyński
Opole
Doktorant
235
Andrzej Stecewicz
Szczecin
dr nauk hum. prezes Fundacji Promocja Zdrowia w Szczecinie
234
Maria Wieloch
Gdańsk
dr/ PAN emeryt
233
Elżbieta Bystrzanowska
Poznań
mgr
232
Jadwiga Chmielowska
Sosnowiec
mgr inż.
231
Andrzej Sanocki
Zabrze
mgr inż.
230
Zbigniew Kokosiński
Kraków
Dr hab. inż. / Politechnika Krakowska
229
Jerzy Kuźnik
Luboń
dr inż., emeryt Politechniki Śl.
228
Stanisław Juraszek
Turza Śląska
ksiądz katolicki
227
Jan Paradysz
Poznań
dr hab. em. prof. nadzw. UE w Poznaniu
226
Barbara Sensuła
Katowice
dr. hab. inż, prof PŚ
225
Zofia Osiecka
Katowice
historia i teraźniejszość
224
Aleksander Chłopek
Wrocław
emerytowany nauczyciel języka polskiego
223
Barbara Jędrzejewska-Pieczonka
Chorzów
mgr ekonomii
222
Małgorzata Rzepczyk
Poznań
mgr
221
Beata Banaszak
Poznań
220
Andrzej Skumiel
Poznań
Prof. dr hab. inż.
219
Zbigniew Ogonowski
Gliwice
Dr inż. em. Politechnika Śląska
218
Sabina Hebda
Jaworzno
Historia i teraźniejszość
217
Ewa Neumann
Poznań
Dr n med
216
Robert Prorok
Zabrze
inż. elektryk / emeryt
215
Danuta Domecka
Poznań
mgr
214
Teresa Plewa
Gliwice
popieram gorąco
213
Czesław Brandys
Jaworzno
prezes KIK w Jaworznie
212
Barbara Wysocka
Poznań
dr hab.
211
Piotr Lutyk
Józefów
Dr
210
Zygmunt Partyka
Gliwice
Dr
209
Marek Panek
Gliwice
Dr n. m.
208
Teresa Czapla
Katowice
członek Zarządu KIK
207
Włodzimiera Pajewska
Poznań
em.prac.UAM
206
Benigna Jaskulska
Poznań
mgr, emerytowany wykładowca Uniwersytetu Art. i naucz.POSM II st.
205
Andrzej Omyliński
Bielsko-Biała
mgr inż.
204
Władysława Bobowska
Bielsko-Biała
historia i terazniejszość
203
Mariola Zawada
Poznań
dr
202
Marek Andrzejewski
Poznań
Instytu Nauk Prawnych PAN
201
Andrzej Olczak
Łódź
dr hab. Andrzej Olczak / Politechnika Łódzka
200
Jan Więckowski
Lublin
SRKCh Odrodzenie
199
Anna Łabno
Katowice
prof. dr hab.
198
Sylwester Kamyszek
Głuponie
inż. rolnik
197
Władysława Jastrzębska
Rzeszów
dr n. ekonomicznych
196
Zdzisław Habasinski
Poznań
dr
195
Tomasz Cioska
Wrocław
Ruch Kontroli Wyborów
194
Leszek Onuszkiewicz
Lublin
mgr
193
Krzysztof Gładkowski
Olsztyn
dr hab. prof UWM
192
Jolanta Jokiel
Opole
mgr
191
Barbara Nowak
Kraków
Małopolski Kurator Oświaty
190
Ryszard S. Szejner
Poznań
Emeryt
189
Grzegorz Opala
Ustroń
prof. dr hab. n. med.
188
Lech Galicki
Szczecin
Dziennikarz
187
Łukasz Szymański
Skórzewo
mgr inż.
186
Dariusz Mościcki
Warszawa
.
185
Jacek Zakrzewski
Sosnowiec
Popieram
184
Piotr Dąbrowski
Lublin
mgr
183
Wenancjusz Domagała
Szczecin
prof. dr hab. n. med., PUM w Szczecinie
182
Malgorzata Kulesza Kiczka
Warszawa
dr med
181
Grzegorz Kubski
Poznań
dr hab., prof. UAM
180
Teresa Markiewicz
Czarnków
dr
179
Ryszard Piasek
Poznan
dr
178
Konrad Pylak
Lublin
dr inż.
177
Magdalena Sroczyk - Jaszczyńska
Szczecin
dr n. med
176
ILONA GRZESIAK
ŁÓDŹ
Członek RKCh "Odrodzenie"
175
Tomasz Bieszczad
Łódź
red/członek Zarządu Koła Łódzkiego
174
Anna Walczak
Poznań
Mgr
173
Artur Paczkowski
Miłosław
172
Agnieszka Leśniewicz
Poznań
mgr, nauczyciel dyplomowany
171
Piotr Rosowski
Warszawa
mgr inż.
170
Ireneusz Lisiak
Kraków
inż.
169
Andrzej Barczyński
Poznań, ul. Widawska 36
dr hab. inż. emerytowany pracownik PGNiG
168
Jan Dąbrowski
Szczecin
Technik Samochodowy
167
Eugeniusz Szcześniak
Poznań
emer. prof. UAM
166
Agnieszka Węcławska
Poznań
mgr
165
Ryszard Sztychmiler
Olsztyn
Prof. dr hab., prezes Krajowej Izby Adwokatów Kościelnych
164
Elżbieta Błaszczyk
Łódź .
mgr inz
163
MARIA PIOTROWICZ
ŁÓDŹ
Przewodnicząca Koła i, o. Tomasza Rostworowskiego sTowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej" Odrodzenie"
162
Lidia Banowska
Poznań
dr hab.
161
Józef Szpikowski
Poznań
Prof. UAM dr hab.
160
Małgorzata Sławińska
Murowana Goślina
prezes Koła im. Św. Jakuba Apostoła Ruchu Kultury Chreścijańskiej "Odrodzenie" Stowarzyszenie Katolickie
159
Czesław Ryszka
Czeladź
b. senator
158
Marek Mariusz Tytko
Kraków
dr n. hum., Uniwersytet Jagielloński i krakowska Fundacja Naukowa Katolików "Eschaton"
157
Stanisłąwa Borowczyk
Poznań
mgr polonistka
156
Stanislaw Radziukiewicz
Gorzow Wlkp
Tak, dla ,,historia i niezaleznosc"
155
Piotr Gawor
Gliwice
dr hab. inż. em.. prof. nzw Politechniki Śląskiej
154
Danuta Ciereszko
81323 Gdynia
historia i terazniejszosc
153
maria Dąbrowska-Bąk
Poznań
dr UAM
152
Tadeusz Miluski
Poznań
dr hab. prof. US
151
Jolanta Miluska
Poznań
prof. dr hab.
150
Maria Leśniewicz
Poznań
dr emerytowany nauczyciel akademicki IM PP
149
Stanislaw Zawila
Klippan
mgr.inż.
148
Roman T. Marchwiński
Toruń
dr historyk, wydawca
147
Zbigniew Skibniewski
Poznań
magister
146
Ewa Budzyńska
Katowice
dr hab.
145
Maria Urbaniak -Kiełbasińska
Przecław k.Szczecina
Mgr sztuki
144
Edward Franczak
Lublin
Popieram w całości treść książki "Historia i teraźniejszość" p.Rożkowskiego
143
Zdzisław Kiełbasiński
Przecław
Informatyk
142
Helna Gronwald
Szczecin
Dr n. med.
141
Jan Sadowski
Poznań
prof. zw. dr hab. UAM, em.
140
Krystyna Kubica
Zabrze
dr inż.
139
Justyna Krzywkowska
Olsztyn
dr hab.
138
Wojciech Żebrowski
Szczecin
dr n.med.
137
Anna Górska-Szaniawska
Konstancin-Jeziorna
lekarz
136
Bronisław Bombała
Olsztyn
dr
135
Paweł Zdun
Warszawa
LTB, AKO-Warszawa, Ruch Kontroli Wyborów
134
Danuta Prył-Silska
Poznań
nauczyciel mgr inż.
133
Danuta, Małgorzata Korzeniowska-Linkowska
Warszawa
fizyk, emerytura, były pracownik Kancelarii Senatu
132
Jacek Silski
Poznań
mgr inż.
131
Izabela Kulpa
Bolesławiec
mgr
130
Kazimierz Golinowski
Warszawa
poparcie
129
Wilhelm Grzesiak
Szczecin
Prof.dr hab. inż w ZUT Szczecin
128
Agnieszka Anna Popiela
Szczecin
prof. dr hab.
127
Wiera Michalcewicz
Szczecin
dr hab.
126
Zbigniew Rudnicki
Lubin
dr - UAM
125
Andrzej Szpulak
Poznań
prof UAM dr hab.
124
Bogumiła Leńska
Chorzów
mgr sztuki
123
Marek Paszkowski
Olsztyn
Dr
122
Piotr Briks
Szczecin
dr hab. prof. US
121
Iwona Horodecka
Poznań
Mgr członek AKO Poznań
120
Andrzej Drobiński
Bydgoszcz
ekonomista
119
Mariusz Ziółkowski
Warszawa
profesor zw. dr hab. Uniwersytet Warszawski
118
Maria Zawadzka
Poznań
mgr chemii .nauczyciel przewodnicząca PKGP
117
Stanisław i Maria Czekalscy
Poznań
Prof. zw. dr hab. med., dr med
116
Ewa Katarzyna Citko
Białystok
Dr hab., prof. UwB
115
Marek Gutowski
Warszawa
dr hab.
114
Jolanta Grala-Michalak
Poznań
dr
113
Krystyna Nowak-Wolna
Opole
Doktor nauk humanistycznych Uniwersytet Opolski emerytka
112
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
Warszawa
dr hab., prof. UW
111
Teresa Kwiek Walasiak
Poznan
Dr
110
Violetta Porowska
Opole
Poseł
109
Maciej Siewiński
Wrocław
Prof.dr hab.
108
Wiesława Drobińska
Bydgoszcz
technik/ dokumentacja budowlana
107
Wojciech Jasiakiewicz
Bydgoszcz
dr hab. em. prof. nadzw. UKW w Bydgoszczy, historyk, anglista
106
Eleonora Milewska
Puszczykowo
"historia i teraźniejszość"
105
Tomasz Wydra
Kielce
nauczyciel języka polskiego w szkole średniej, mgr
104
Krzysztof Wilemborek
Rumia
mgr inz
103
Andrzej Kurowski
Łęczyca
Pan
102
Kazimierz Rup
Kraków
Prof. dr hab. inż.
101
Jadwiga Adamowicz
Legnica
mgr
100
Jolanta Łuczak
Langenlois/Austria
mgr
99
Krystian Probierz
Gliwice
Prof dr hab. inż.
98
Ryszard Łuczak
Langenlois/Austria
mgr
97
Krzysztof Zioło
Gliwice
Dr inż. Politechnika Śląska
96
Aniela Birecka
Wieliczka
dr - st.kustosz dypl. w UJ [1971-2009]
95
Ewa Goszczyńska
Łódź
mgr
94
Jan A Rempała
Warrszawa
dr matemat UKSW, em
93
Zbigniew Zegan
Kraków
dr hab. prof. nzw. senior ASP
92
Andrzej Koroś
Ełk
mgr
91
Piotr Stawiński
Kraków
dr hab. prof. UP w Krakowie
90
Jan Przychodzeń
Siedlce
mgr
89
Lesław Bielak
Wrocław
dr nauk matematycznych
88
ks Tadeusz Magas
Poznan
Duszpasterz Wielkopolskiej Solidarnosci
87
Jolanta Kupryjańczyk
Warszawa
prof.n.medycznych
86
Jan Musiał
Przemyśl
dr nauk humanistycznych
85
Jerzy Fischbach
Poznań
Popieram stanowisko AKO w sprawie książki do historii prof. W.Roszkowskiego
84
Krystyna Szayna-Dec
Jasło
dr nauk humanistycznych germanistka
83
Wojciech Kęder
Kraków
dr hab. prof. emeritus UPJP2
82
Izabela Komar-Szulczyńska
Poznań
mgr
81
Mirosław Szulczyński
Poznań
Ph. D.
80
Mieczysław Rokosz
Kraków
em. dr hab.UJ
79
Wiesława Woźniak
Pniewy
Historia i Teraźniejszość
78
Paweł Loro
Olsztyn
dr
77
Krzysztof Szarek
Kielce
mgr
76
Anna Rychlicka
Warszawa
mgr
75
Grzegorz Łysik
Wiązowna
dr hab. prof. UJK
74
Hanna Kryjak
Katowice
prof.dr hab.
73
Jan Węglarz
Poznań
Profesor zwycz. Politechnika Poznańska
72
Andrzej Pułka
Gliwice
dr hab. inż.
71
Stefan Zawadzki
Poznań
prof. zw. dr hab.
70
Joachim Kłos
Syrynia
mgr inż.
69
Małgorzata Talarczyk-Andrałojć
Poznań
AKO Poznań, archeolog
68
Stanisław Waluś
Gliwice
dr hab. inż. em. prof. nadzw. Politechniki Śląskiej
67
Justyna Szymczak
Jabłonna
Popieram HiT oraz podręcznik Prof. Roszkowskiego
66
Jacenty Góral
Poznań
płk dypl w st. spocz.
65
Andrzej Przyłębski
Poznań
prof. zw. dr hab.
64
Mieczysław Ślesicki
Trzcianka
Pisarz
63
Bogdan Barwiński
Wrocław
dr
62
Andrzej Judek
Poznań
AKO
61
Grażyna Zając
Kraków
dr hab.
60
Mikołaj Witaszyk
Pobiedziska/Poznań
mgr historii
59
Roman Reszel
Poznan
mgr
58
Rtyszard Wąsik
Harbutowice
dr med
57
Tomasz Zakrzewski
Łódź
mgr. inż.
56
Janusz Kawecki
Krakow
Profesor
55
Grzegorz Ryński
Giżycko
Prawnik
54
Grazyna Frys
Wroclaw
mgr inż. arch.
53
Lucyna Rempulska
Poznań
dr hab./ em. prof. PP
52
Aleksander Nalaskowski
Toruń
profesor dr hab.
51
Danuta Moroz Namysłowska
Poznan
Mgr
50
Andrzej Świderczuk
Złotniki
Lekarz
49
Wojciech Szwed
Opalenica - Poznań
dr, UPP
48
Maria Weres
Złotniki
AKO Poznan, anglistka
47
Jan Koziar
Wroclaw
geolog
46
Ewa Borkowska
Gliwice/ Poland
prof. dr hab. Uniwersytet Śląski
45
Jacek Błażewicz
Poznan
Prof.
44
Michał Hanna Szweycer
Poznań
prof. dr hab. inż. oraz
43
Wojciech Świecicki
Poznań
Prof.dr hab.,,czł. PAN
42
Bartłomiej Andrzejewski
Poznań
dr hab/Instytut Fizyki Molekularnej PAN
41
Janusz Karlikowski
Poznań
dr inż. / Politechnika Poznańska (emeryt)
40
Antoni Winiarski
Katowice
dr emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego
39
Janusz Opiła
Kraków
dr inż. / AKO Kraków
38
Donata Dominik-Stawicka
Ostrów Wielkopolski
dr/AKO Poznań
37
Maria Elżbieta Dębowska
Wrocław
dr nauk fizycznych
36
Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz
Poznań
prof.dr hab. dr h. c.- profesor senior UAM
35
Stanisław Kruszyński
Utrecht
Diakon
34
Andrzej Wybrański
Przyłęki
mgr
33
Elżbieta i Marek Stanisławscy
Borówiec
inż.
32
Mieczysław Staniszewski
Gortatowo p-ta Swarzędz
dr hab. prof. WSB Poznań
31
Adam Choiński
Poznań
Prof. dr hab.
30
Bożena Cząstka-Szymon
Kraków
WSP im.Janusza Korczaka (Warszawa-Katowice) /em./
29
Grzegorz Gładyszewski
Lublin
Prof. dr hab. Politechnika Lubelska
28
Bożena Gładyszewska
Lublin
prof. dr hab. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
27
Józef Urbanowicz
Kaźmierz
mgr inżynier
26
Andrzej Nowakowski
Rzeszów
dr hab.
25
Lech Torliński
Poznań
Prof. dr hab. n. med, em. UMP
24
Zdzisław Julian Winnicki
Wrocław
profesor zwyczajny U. Wr.
23
Henryk Szydłowski
Poznań
Profesor senior
22
Halina Olech
Częstochowa
polonistka
21
Adam Olech
Częstochowa
dr hab. prof. UJD
20
Henryka Kramarz
Kraków
emer. dr hab. prof. Uniw. Ped, Kraków
19
Małgorzata Czabańska-Rosada
Poznań
dr Akademia im. Jakuba z Paradyża
18
Jan Jacek Sztaudynger
Łódź
prof.
17
Zdzisław Puślecki
Poznań
Prof. zw. dr hab.
16
Leon Drobnik
Poznań
prof.dr hab.n.med. , emer. UM
15
Ryszard Czarny-Kropiwnicki
Poznań
mgr ekonomii, analityk
14
Piotr Stawicki
Poznań
Prawnik
13
Witold Grzebisz
Poznań
Profesor, Uniwersystet Przyrodniczy w Poznaniu
12
Małgorzata Brzoskenewicz-Pierko
Szczecin
były adiunkt, nauczyciel akademicki, dr inż.
11
Henryk Krzyżanowski
Poznań
dr
10
Tomasz Molski
Poznań
historyk
9
Marian Smoczkiewicz
Suchy Las/Poznań
prof dr
8
Jerzy Weres
Poznań
prof. dr hab. inż.
7
Paweł Bortkiewicz
Poznań
ks.prof. dr hab.
6
Barbara Pawlicka
Puszczykowo
Lekarz pediatra
5
Daniel Pawlicki
Puszczykowo
dr inż nauk technicznych
4
Tadeusz Jopek
Poznań
prof. dr hab. Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM
3
Danuta Gabryś-Barker
Gliwice
Profesor, Uniwersytet Śląski
2
Adam Andronowski
Kielce
Dr. (retired)
1
Piotr Cieszyński
Poznań
informatyk