Regulamin


Kapituły Medalu Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

 1. Medal Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest, obok członkostwa honorowego AKO,  najwyższą formą wyróżnienia dla publicznej Działalności i postawy osoby honorowanej.
 2. Medal przyznaje się za szczególne , długotrwałe zasługi dla narodu i państwa polskiego, które są zbieżne z założeniami ideowymi programowymi AKO, a szczególnie za obronę godności narodowej, podtrzymywanie i utrwalanie tradycji narodowej oraz działalność na rzecz rozwoju Kraju i jego pozycji w Europie i świecie.
 3. Medal jest nadawany osobie (lub instytucji) raz w roku.
 4. O przyznaniu medalu decyduje Kapituła Medalu AKO droga konsensusu lub większością dwóch trzecich głosów  w głosowaniu tajnym.
 5. Kapitułę powołuje Zarząd AKO.
 6. Pierwszy skład Kapituły tworzą następujące osoby:
  prof. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska, członek rzeczywisty PAN, doktor honoris causa
  ks. prof. Paweł Bortkiewicz – wieloletni dziekan i Prodziekan Wydziału Teologicznego UAM
  Ernest Bryll – poeta
  prof. Leon Drobnik  –  były rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  prof. Stefan Jurga – były rektor UAM, wiceminister w rządzie Jarosława Kaczyńskiego
  prof. Wojciech Kilar – kompozytor
  Halina Łabonarska – aktorka
  Ojciec Karol Meissner – benedyktyn z Lubinia, pisarz
  prof. Stanisław Mikołajczak – UAM,  przewodniczący AKO – Poznań
  Maciej Musiał – pierwszy po wojnie Wojewoda Wielkopolski, wiceminister w rządzie J. Buzka
  prof. Andrzej Nowak – profesor UJ, Redaktor Naczelny  “ARCANÓW”
  prof. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Przewodnicząca Międzynarodowego Stowarzyszenia Okulistów
  ks. kan. Leonard Poloch – przedstawiciel Metropolity Poznańskiego
  prof. Jarosław Marek Rymkiewicz – poeta i pisarz
  prof. Wojciech Suchocki – UAM, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu
  prof. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, były Wiceprezes PTPN
  Janusz Śniadek – były wieloletni Przewodniczący NSZZ “Solidarność”
  dr Tadeusz Zysk – współwłaściciel i prezes Wydawnictwa ZYSK i Spółka
 7. W skład Kapituły wchodzą osoby wyróżnione Medalem AKO. Wyróżniona instytucję reprezentuje jej najważniejszy przedstawiciel.
 8. Przewodniczącego Kapituły wybiera Kapituła spośród siebie na pierwszym posiedzeniu.
 9. Kandydatów do Medalu AKO mogą zgłaszać: Zarząd AKO (za jego pośrednictwem i zgodą członkowie AKO) oraz każdy członek Kapituły.
 10. Formę i kształt Medalu AKO określają załączone zdjęcia.
 11. Zarząd AKO może wprowadzać zmiany do Regulaminu Kapituły Medalu AKO