Rekolekcje 2018 – dzień trzeci: Miłosierdzie

Samym sercem Ewangelii jest 15 rozdział Ewangelii według św. Łukasza – przypowieść wielopłaszczyznowa, którą zwykliśmy określać jako przypowieść o marnotrawnym synu, ale której głównym bohaterem jest jednak miłosierny ojciec.

«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. więcej

Rekolekcje 2018 – dzień drugi: Nieszczęście a miłosierdzie

W ciągu czytań wielkopostnych uderzyła mnie kiedyś swoją treścią Ewangelia, stanowiąca jakby zapis syntezy dziejów zbawienia, owego zmagania się misterium nieprawości i misterium zmiłowania.

Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.  Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny.  Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. (Mt 21, 33-36) więcej

Rekolekcje 2018 – dzień pierwszy: Pamięć

Kilka tygodni temu, w czasie liturgii Wielkiego Postu byliśmy świadkami Ewangelii, która przedstawiała historię życiową i mądrościową – bogacz beztroski za życia, niewrażliwy na los Łazarza, na który bardziej wrażliwe były psy liżące rany – po śmierci cierpi. Natomiast Łazarz – cierpiący za życia, po śmierci doznaje chwały. W tej przypowieści dwa elementy zwracają moją uwagę. Najpierw, to słowa „Wspomnij” skierowane do Bogacza a skłaniające go do pamięci o własnym życiu. A potem wyjaśnienie, że nie pomoże nadzwyczajna interwencja wysłanników Boga, jeśli człowiek nie pamięta o tym, co Bóg zawarł w swoim słowie.

Zauważmy to słowo „pamięć”.
Każdy czas rekolekcji jest mniej lub bardziej zauważalnym, odniesieniem do przeszłości. Jest pewnym wydarzeniem retrospekcji. więcej

Prof. Kazimierz Dopierała w TV Trwam

kliknij

Jak rodziła się Niepodległa

Różnym aspektom odradzania się Polski po latach rozbiorów poświęcona była audycja TV Trwam, w której uczestniczył prof. Wiesław Ratajczak.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2018

250 rocznica konfederacji barskiej

Zaprasza prof. Jacek Kowalski.  Po Mszy Świętej w kościele dolnym dyskusja.

Declaration against the anti-Polish smear campaign

conducted in connection with the recent amendment to the Institute of National Remembrance Act więcej

Oświadczenie w obliczu antypolskiej kampanii

prowadzonej w związku z nowelizacją ustawy o IPN więcej

Pożegnanie

Z ogromnym smutkiem informujemy, iż dziś rano zmarładr Bożena Mikołajczak

Osoba wielkiej dobroci i prawości, wybitny nauczyciel akademicki UAM,
członek AKO, małżonka naszego Przewodniczącego Stanisława Mikołajczaka. więcej