O Krzysztofie Kamilu Baczyńskim

Komentarz aktualny

Prof. Grzegorz Kucharczyk w rozmowie z Michałem Rachoniem na antenie Polskiego Radia 24 komentuje bieżącą sytuację polityczną. O roli Niemiec, koncepcji Mitteleuropy, dążeniach Moskwy, a także o moralnym kryzysie współczesnych społeczeństw.

 

Stanowisko w sprawie wolności i równości w dyskursie naukowym

Środowiska Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wyrażają zdecydowane poparcie dla projektu z dn. 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. „pakietu wolności akademickiej”. Zmierza on do wprowadzenia równowagi racji w dyskursie naukowym i zlikwidowania obserwowanej w środowisku akademickim od wielu już lat asymetrii wyrażającej się w propagowaniu poglądów przedstawicieli środowisk liberalnych i neomarksistowskich z równoczesnym sekowaniem i dyskryminowaniem poglądów przedstawicieli środowisk konserwatywnych. Równocześnie AKO z wielkim zdziwieniem przyjmują reakcję Komitetu Etyki w Nauce PAN na proponowane przez Ministra zasady równości i wolności w dyskursie naukowym. więcej

O działalności wydawniczej

Dr Tadeusz Zysk był gościem Jerzego Jachowicza w Polskim Radiu 24. Tematem rozmowy są doświadczenia znanego wydawcy i obserwacje dotyczące czytelnictwa książek w Polsce.

R.I.P.

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyraża głębokie współczucie

prof. Jackowi Kowalskiemu i jego Rodzinie
w związku ze śmiercią syna

Stanisława Kowalskiego

Strata dziecka jest największą tragedią, jaka może dotknąć Rodziców.
Łączymy się z Wami w bólu. Będziemy Was wspierać modlitwą.
Niech Pan Bóg ześle Wam łaskę ukojenia w cierpieniu,
a Zmarłego przyjmie do grona Swoich wybranych.

R.I.P.

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyraża głębokie współczucie naszej koleżance
Aurelii Siwa
w związku ze śmiercią męża
Pawła Siwa

Zapewniamy o modlitewnym wsparciu w tym trudnym i bolesnym czasie.
Niech Pan Bóg da Ci łaskę ukojenia.

Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci


mgr. inż. Andrzeja Ossowskiego
współzałożyciela i sekretarza AKO w Krakowie.

Żegnamy gorącego patriotę, człowieka prawego, serdecznego, pełnego koleżeńskiego ciepła. Niezwykle oddanego szerzeniu idei wartości chrześcijańskich i konserwatywnych w środowisku akademickim, bardzo blisko  związanego z naszym poznańskim Klubem.

Drogi Andrzeju na zawsze pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci i w naszych sercach

Spoczywaj w pokoju

Zarząd i członkowie AKO Poznań

O błędzie wypierania fundamentalnych wartości

Uwierzmy w potęgę polskiej tradycji i kultury

…Narody umierają tym szybciej, im szybciej tracą pamięć i tożsamość. Pierwszą spoiną naszego Narodu jest wiara. Potem? Język. Wspólna mowa i jej arcydzieła. Dalej, pamięć dziejów państwa z jego tradycjami: ono też jest swego rodzaju dziełem sztuki. Dzięki niemu Naród ma ramy, w których żyje. (…) Główny nurt polskiej kultury jest chrześcijański i katolicki, a wszystkie pozostałe z niego wypływają. Dlatego tak znaczna część polskiej poezji – to nasze wyposażenie na wieczność. I dlatego też propozycja totalnego odejścia od wiary – to projekt rozbicia wspólnoty. Projekt końca Narodu…  Cała rozmowa z prof. Jackiem Kowalskim tutaj.

Podsumowanie roku 2020

Odnosząc się do tzw. wielkiej polityki światowej, można powiedzieć, że pandemia nie tyle spowodowała nowe zjawiska czy trendy, co raczej obnażyła te, które już istniały przed koronawirusem. Wskazuje się w tym kontekście na ciągle rosnącą rolę Chin, które wykorzystując najnowsze i tradycje komunistycznego totalitaryzmu, dość szybko i sprawnie poradziły sobie z kolejnymi falami pandemii. Wszystko na to wskazuje, że Chiny pod względem gospodarczym stosunkowo słabo – w porównaniu na przykład z USA – odczują konsekwencje gospodarcze koronakryzysu. Pandemia nie przerwała również procesu budowy przez Pekin sieci imperialnych wpływów na całym świecie. Cały artykuł tutaj.