Nasi kandydaci do Sejmu i Senatu

więcej

Rozmowa z Przewodniczącym AKO

Prof. Stanisław Mikołajczak jest od kilku dni członkiem rady nowo powołanego Instytutu Dziedzictwa Solidarności. O potrzebie kultywowania pamięci tamtego zrywu wolnościowego i obrony przed jej fałszowaniem mówi w Radiu Poznań.

O rosyjskim imperializmie – prof. Andrzej Nowak

…Związek Sowiecki jest pamiętany, przypominany przez wszystkie podporządkowane Kremlowi media od już dwudziestu paru lat. Jest przypominany z dumą właśnie dlatego, że był imperium. Nie dlatego, że był komunistyczny – to akurat nie jest uwypuklane – ale dlatego, że był wielkim imperium, że zdobył pół Europy. Nie chce się w tej pamięci tylko przypominać, że istotnym wstępem do podboju, do tej imperialnej chwały Moskwy, Kremla w 1945 roku był pakt Ribbentrop-Mołotow i zdobycze uzyskane na mocy tego paktu współpracy z Hitlerem w 1939 roku i w 1940. To się chowa, natomiast uwypukla się chwałę imperialną, którą symbolizuje 9 maja, którą symbolizuje Stalin jako rządca połowy świata…całość tutaj

Godzina ciemności – prof. Grzegorz Kucharczyk

…Pisał o tym w swojej pierwszej encyklice opublikowanej w październiku 1939 roku papież Pius XII. Dokument ujrzał światło dzienne w momencie, gdy niemiecko-sowiecka współpraca osiągnęła swoje apogeum. Jak pisał Pius XII była to „prawdziwa godzina ciemności”. Nic dziwnego, że rozpowszechnianie „Summi pontificatus” było przez obu okupantów karane śmiercią. Tym bardziej nie dziwi to, że w momencie, gdy rozbiorcy zgodnie mówili o „szmacianym państwie polskim”, które „nigdy nie powinno zaistnieć”, a w tym samym czasie nasi francuscy i brytyjscy „sojusznicy” wchodzili na drogę do Jałty (por. głuchą ciszę o agresji 17 września 1939 roku w Londynie i Paryżu), Pius XII upominał się o Polskę, „która przez swą niezłomną wierność dla Kościoła i przez wielkie zasługi, jakie zdobyła broniąc chrześcijańskiej kultury i cywilizacji… całość tutaj

Prezydent Lech Kaczyński 1 września 2009

Prof. Grzegorz Kucharczyk – Pakt, czyli wyrok śmierci

…Pakt Ribbentrop – Mołotow zapowiadał unicestwienie państwa i narodu polskiego. Pod tym względem był on jakościowo innym rozbiorem niż trzy wcześniejsze. W przypadku tych ostatnich chodziło o zniszczenie państwa. W sierpniu 1939 roku „rozgraniczenie stref wpływów” oznaczało rozgraniczenie biegnące przez środek Polski stref śmierci, w pierwszej kolejności śmierci polskich elit…  Całość tutaj

Nihil novi – prof. Andrzej Nowak

„Kapłanom złorzecz, wzgardę dla niebian miej tylko, / Gań uznany obyczaj, post, modły, świętości, / Wyśmiewaj i zaprzeczaj uchwałom soborów, / Szydź z obrzędów, odpustów i klątw też kościelnych. / I modłów też za grosz nie ceń, a spowiedź odrzucaj. / Precz z Bożą służbą, z chlebem Pańskim po kościołach! / O sobie noś mniemanie większe, niż przystoi. / Kapłanów, królów wszystkich miej za gnój przy sobie, / Pismo święte lekceważ, jak chcesz, dawnym prawom, / Słowom doktorów, świętych uczynkom zaprzeczaj. / Stań się sprawnym oszustem, dobrze lżyć się wyucz, / Przełożonych przed ludem na śmiech wydaj, więzy / Ślubów zakonnych łam i szerz we wszystkim zamęt. / Takim bądź…”. Tak opisywał działania przeciwników Kościoła sprzed 500 lat  dyplomata, biskup, poeta Andrzej Krzycki w reakcji na początek luterańskiej rewolucji („Przykazania dla dobrego luteranina”)… Cały tekst w “Do Rzeczy” 33/2019

Prof. Kucharczyk: Dziś też jest starcie cywilizacji, toczą się nowe Bitwy Warszawskie

Stwierdzenie, że jesteśmy w ogniu kolejnej odsłony walki cywilizacji jest truizmem. Od zawsze zresztą ścierały się dwie wizje człowieka i jego kultury. Zawsze było tu zasadnicze pytanie o Boga. Więc dziś także mamy te rozłożone w czasie i przestrzeni kolejne Bitwy Warszawskie. W tym kontekście trafną diagnozę przedstawił arcybiskup Marek Jędraszewski, który wysnuł paralelę między zagrożeniem bolszewickim, czerwonym, a tęczowym. Przecież w marszach ludzi, którzy nazywają się LGBT nie uczestniczą wyłącznie osoby, prowadzące taki styl życia. Biorą w nich też udział ludzie, którzy uważają, że na tym etapie rewolucji właśnie ze środowiskami LGBT należy się identyfikować. Tutaj całość na portalu DoRzeczy.pl

W odpowiedzi na Oświadczenie Rektora UAM z 12.8.2019

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta  Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu z uwagą zapoznał się z oświadczeniem Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. UAM dr. hab. Andrzeja Lesickiego.

Niepokój budzi już strona logiczna oświadczenia – Pan Rektor wyraża apel „by pracownicy Uniwersytetu wypowiadali się w swoim imieniu a nie w imieniu społeczności UAM, by nie przedstawiali swoich przekonań jako stanowiska Uniwersytetu”. Sam jednak przeczy tej zasadzie, zabierając głos w imieniu Uczelni. Jako rektor jest wprawdzie reprezentantem Uniwersytetu, jednak rodzi się pytanie, czy ta reprezentatywność obejmuje sprawy światopoglądowe. W tych kwestiach rektor jako primus inter pares może wygłaszać opinie własne, ale nie powinien wypowiadać się w imieniu instytucji, którą kieruje. więcej

List do Krakowa

Ekscelencjo! Księże Arcybiskupie!

W imieniu społeczności skupionej w Akademickim Klubie Obywatelskim im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu i sympatyków naszego AKO składam Księdzu Arcybiskupowi gorące podziękowanie za homilię z 1 sierpnia i płynące z niej jednoznaczne, głęboko prawdziwe i całkowicie zgodne z oczekiwaniami ogromnej większości Polaków przesłanie – wyrażone jasno, klarownie, z miłością do błądzących, ale potępiające istotę tego zjawiska i działania prowadzące do destrukcji polskiej rodziny, a w konsekwencji do osłabienia siły moralnej i witalnej naszego narodu. więcej