O dyskryminacji prof. Andrzeja Zybertowicza – prof. Stanisław Mikołajczak

Potężna jest determinacja tamtych środowisk, żeby przerwać “dobrą zmianę” i doprowadzić do powrotu starego układu. To, co się dzieje z profesorem Zybertowiczem, jest – po ludzku mówiąc – wielkim świństwem zrobionym człowiekowi, który zaangażował się w sprawę naprawy Rzeczypospolitej całym sercem i całym umysłem. Całość tutaj.

Prof. Wiesław Z. Antkowiak do JM Rektora UAM

Poznań, 7 maja 2019 r.

Wielce Szanowny Pan
Prof. dr hab. Andrzej Lesicki
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Magnificencjo Rektorze,

Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje z okazji tak znakomitego jubileuszu, upamiętniającego setną rocznicę powstania naszej Almae Matris Posnaniensis.

Mam nadzieję, że świąteczny nastrój związany z jubileuszem nie zostanie zakłócony, jeżeli jako wychowanek i wieloletni pracownik UAM, któremu poświęciłem całe moje życie zawodowe i którego dalsze losy oraz rozwój nie są mi obojętne, zwrócę się do Magnificencji z prośbą o przyjęcie mojego protestu w związku z upolitycznieniem działalności naszego Uniwersytetu. więcej

Prof. Andrzej Nowak o łajdactwie, perfidii i nienawiści – czyli o opozycji

(…) jestem szalenie przygnębiony stopniem tendencyjności i zasłaniania się rzekomą obiektywnością w ocenie dorobku naukowego niezwykle zasłużonego dla organizacji badań socjologicznych i socjologii polityki w Polsce prof. Zybertowicza. Jest to robione przez ludzi, którzy mają określone, bardzo zdecydowanie wrogie obecnemu rządowi i prezydentowi RP poglądy. Swoimi radykalnymi i wielokrotnymi wypowiedziami w tym duchu podważają wiarę w jakikolwiek własny obiektywizm
(…)T
o zwyczajne łajdactwo uprawiane przez setki dziennikarzy i tysiące ludzi, którzy zupełnie zagubili swoją wrażliwość wobec tego, że dla innych wizerunek Matki Bożej jest czymś niezwykle ważnym dla ich tożsamości religijnej.(…) Zanik tej wrażliwości spowodowany logiką walki plemiennej, zgodnie z którą wszystko można zrobić, bo wszystko jest dozwolone, żeby dokopać drugiej stronie. To mnie przeraża.  Cały wywiad tutaj.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz przy okazji jubileuszu UAM

(…) uniwersytet nie jest Hyde Parkiem. Myślę, że należy na to bardzo mocno zwrócić uwagę, że nie taka jest rola i misja uniwersytetu. Uniwersytet nie jest miejscem do wygłaszania poglądów absurdalnych, cynicznych, szkodliwych, obraźliwych tylko i wyłącznie w imię wolności słowa.(…) Okazuje się, że takie wartości jak prawda, dobro wspólne, służba narodowi czy element formacyjny zupełnie wypadają z tej mitologii, która otacza współczesną wizję uniwersytetu. Cały wywiad tutaj.

Spotkanie z posłanką Joanną Lichocką

Zapraszamy członków i sympatyków na otwarte zebranie AKO, na którym będziemy gościć kandydatkę do PE, posłankę Joannę Lichocką. Tematem spotkania będzie miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej.
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 13 maja, o godz. 18:00 w Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku.

W okowach rewolucji – prof. Grzegorz Kucharczyk

Życzenia na Wielkanoc 2019

Przed nami kolejne Święta Zmartwychwstania Pańskiego, czas refleksji, głębokiego zastanowienia się nad naszym miejscem w tym świecie, nad naszymi powinnościami wobec najbliższych: rodziny i przyjaciół, ale też nad naszą odpowiedzialnością za losy Ojczyzny i państwa.

Cała nasza obecność w tym świecie ma wymiar religijny, wszak jesteśmy homo religiosus.

Niech refleksja nad Zmartwychwstałym Chrystusem, nad Jego ofiarą na krzyżu skłoni nas do spojrzenia w siebie i do zastanowienia się, czy wszystko, co robimy w obu wymiarach, jest na miarę naszych możliwości i potrzeb otoczenia.

Przepraszam, że wprowadzam taką tonację do tych życzeń, ale bardzo chciałbym zaprosić Państwa do większej aktywności, a może to spowodować tylko motywacja wywiedziona z najgłębszej istoty naszej wiary — ofiary Chrystusa na krzyżu.

Z całego serca życzę radosnych, pogodnych, błogosławionych Świąt Zmartwychwstania, wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego dla Każdego z Was i dla Waszych Rodzin, i Przyjaciół.

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!!!

W imieniu Zarządu AKO Stanisław Mikołajczak

Oświadczenie AKO w Krakowie w sprawie strajku nauczycieli

Jako zaangażowani w sprawy obywatelskie profesorowie i doktorzy, pracownicy naukowi i dydaktyczni wyższych uczelni, zwracamy się z podziękowaniem i wyrazami wsparcia dla Nauczycieli szkół podstawowych i średnich, którzy nie odstąpili od swych obowiązków w porze egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów klas ósmych. Słowa podziękowania i uznania kierujemy także ku wszystkim Pedagogom, którzy zadeklarowali pracę na rzecz pomyślnej organizacji matur. Składamy gratulacje Władzom Szkolnym, które zapobiegły dramatycznych konsekwencjom strajku. więcej

Wielki Piątek AD 2019

Spoglądamy na Krzyż naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Kontemplujemy Krzyż naszego Pana. I tak, od setek, od dwóch tysięcy lat…

Widok krzyża budzi różne emocje.

Kiedy w tych dniach media donosiły o paryskiej tragedii podawano między innymi, jak strażakom, którzy od wielu godzin pracują nad opanowaniem żywiołu, ostatecznie udało się wejść do wnętrza katedry. Zdjęcia, które opublikowano w mediach były porażające.  Świadkowie tamtego wejścia nie mogli uwierzyć w ogromne szczęście w nieszczęściu – krzyż dalej stał i pozostał nienaruszony. więcej

Wielki Czwartek AD 2019

„Nie ma przypadków są tylko znaki” – ktoś z bliskich znajomych napisał mi te słowa i przesłał w dniu pożaru Bazyliki Notre Dame w Paryżu.

Może chciałoby się powiedzieć – wołać: za dużo tych znaków Panie, za dużo…

Ale czy rzeczywiście za dużo? Czy potrafimy chcieć je zrozumieć? więcej