Życzenia na Wielkanoc 2019

Przed nami kolejne Święta Zmartwychwstania Pańskiego, czas refleksji, głębokiego zastanowienia się nad naszym miejscem w tym świecie, nad naszymi powinnościami wobec najbliższych: rodziny i przyjaciół, ale też nad naszą odpowiedzialnością za losy Ojczyzny i państwa.

Cała nasza obecność w tym świecie ma wymiar religijny, wszak jesteśmy homo religiosus.

Niech refleksja nad Zmartwychwstałym Chrystusem, nad Jego ofiarą na krzyżu skłoni nas do spojrzenia w siebie i do zastanowienia się, czy wszystko, co robimy w obu wymiarach, jest na miarę naszych możliwości i potrzeb otoczenia.

Przepraszam, że wprowadzam taką tonację do tych życzeń, ale bardzo chciałbym zaprosić Państwa do większej aktywności, a może to spowodować tylko motywacja wywiedziona z najgłębszej istoty naszej wiary — ofiary Chrystusa na krzyżu.

Z całego serca życzę radosnych, pogodnych, błogosławionych Świąt Zmartwychwstania, wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego dla Każdego z Was i dla Waszych Rodzin, i Przyjaciół.

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!!!

W imieniu Zarządu AKO Stanisław Mikołajczak

Oświadczenie AKO w Krakowie w sprawie strajku nauczycieli

Jako zaangażowani w sprawy obywatelskie profesorowie i doktorzy, pracownicy naukowi i dydaktyczni wyższych uczelni, zwracamy się z podziękowaniem i wyrazami wsparcia dla Nauczycieli szkół podstawowych i średnich, którzy nie odstąpili od swych obowiązków w porze egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów klas ósmych. Słowa podziękowania i uznania kierujemy także ku wszystkim Pedagogom, którzy zadeklarowali pracę na rzecz pomyślnej organizacji matur. Składamy gratulacje Władzom Szkolnym, które zapobiegły dramatycznych konsekwencjom strajku. więcej

Wielki Piątek AD 2019

Spoglądamy na Krzyż naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Kontemplujemy Krzyż naszego Pana. I tak, od setek, od dwóch tysięcy lat…

Widok krzyża budzi różne emocje.

Kiedy w tych dniach media donosiły o paryskiej tragedii podawano między innymi, jak strażakom, którzy od wielu godzin pracują nad opanowaniem żywiołu, ostatecznie udało się wejść do wnętrza katedry. Zdjęcia, które opublikowano w mediach były porażające.  Świadkowie tamtego wejścia nie mogli uwierzyć w ogromne szczęście w nieszczęściu – krzyż dalej stał i pozostał nienaruszony. więcej

Wielki Czwartek AD 2019

„Nie ma przypadków są tylko znaki” – ktoś z bliskich znajomych napisał mi te słowa i przesłał w dniu pożaru Bazyliki Notre Dame w Paryżu.

Może chciałoby się powiedzieć – wołać: za dużo tych znaków Panie, za dużo…

Ale czy rzeczywiście za dużo? Czy potrafimy chcieć je zrozumieć? więcej

Notre-Dame to serce niegdyś arcychrześcijańskiego królestwa – prof. Jacek Kowalski

We Francji biją ważne źródła naszej europejskiej kultury. Stamtąd przyszły do nas: chrześcijański uniwersytet, krucjaty, liczne zakony, pojęcie rycerskości, dworna miłość… no i gotyk, czyli szczyt sztuki chrześcijańskiej. Paryska Notre-Dame ma pośród gotyckich katedr miejsce szczególne – jako serce arcychrześcijańskiego niegdyś królestwa, jako miejsce kultu jednych z najcenniejszych relikwii, jako dawna świątynia kanclerza paryskiego Uniwersytetu, na którym wykładał św. Tomasz i wielu innych świętych.
Cała rozmowa tutaj.

Dlaczego PiS tak bardzo przeszkadza? – Jan Martini

Historia zatoczyła koło – siły, które sprzeciwiały się odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, dziś również działają w tej samej sprawie. (…) partia upominająca się o prawa dla Polaków jest po prostu „obca” systemowo i nieakceptowalna dla „sił trzymających władzę” w naszej części Europy. Jarosław Kaczyński, pomny prób naprawy państwa w czasie Sejmu Wielkiego i ich tragicznych efektów, stara się unikać gwałtownych ruchów, które mogłyby zakłócić kruchą równowagę, jaką wypracowały mocarstwa „na odcinku polskim”. Dlatego rządzący z nadzwyczajną cierpliwością znoszą wszelkie upokorzenia i afronty na forum międzynarodowym. Ale czy Polacy będą równie cierpliwi?  Cały artykuł tutaj

O strajkujących nauczycielach – prof. Andrzej Nowak

Feniks 2019 dla Jolanty Hajdasz

więcej

Okrągły stół – rozmowa z prof. Andrzejem Nowakiem

Na Sejmach, sejmikach i polu elekcyjnym ucierały się poglądy w sprawach dzielących obywateli. (…) Jest to więc fascynująca historia wolności, która polega na sporze. Nie ma sporów, kiedy nie ma wolności. Na szczęście w Rzeczypospolitej była sfera wolności. Niestety zaczęła się degenerować, gdy zaczęła być wykorzystywana przez naszych niewolnych sąsiadów. W ich państwach nie było za grosz wolności. Mam na myśli nie tylko Rosję, ale również Prusy, Imperium Habsburskie. W tym kontekście można też wymienić ingerencje kraju dążącego do kontroli nad całym kontynentem. Mam na myśli absolutystyczną Francję, w której wolność polityczna była nieznana. (…) Wzór ustrojowy Rzeczypospolitej był uważany w XVI wieku za „nadający się na eksport” i rzeczywiście zatriumfował na Litwie. Różnica w porównaniu z rokiem 1989 polega na tym, że kontrolę nad naszą częścią Europy sprawowała nie Polska i nie ona była najważniejszym graczem, ale Związek Sowiecki. To Kreml decydował o granicach tego, co można zmienić. Okrągły stół doskonale wpasował się w strategię pierestrojki realizowaną przez Michaiła Gorbaczowa. Polska nie była centrum wydarzeń, lecz Moskwa. Tutaj cała rozmowa.

 

Niemcy nas nauczą – prof. Grzegorz Kucharczyk

Nawet słynna kantowska zasada imperatywu moralnego, czyli przekonanie o tym, że należy postępować tak, aby moje postępowanie było normą dla innych, otwierała drogę „na manowce kolektywizmu”, bo implikowała, że „słuszne i godziwe stawało się to, co powszechnie uznawane”. Stąd już prosta droga do przeświadczenia, że „obowiązkiem moim jest uszczęśliwiać innych wedle mych własnych pojęć o szczęściu maluczkich”, przykładowo niosąc im „lepszą kulturę” — mit kulturtregerstwa upowszechniany przez Prusaków na ziemiach polskich, a potem podjęty w nowej wersji przez III Rzeszę.
Cały artykuł tutaj.