O pomniku ofiar Smoleńska

Jeżeli elita państwa ginie w niewyjaśnionej katastrofie, to upamiętnienie tych osób powinno być kwestią oczywistą. Jak szanujący się naród i państwo mogą nie pamiętać o prezydencie, ministrach, senatorach, posłach i innych osobach, które wówczas straciły życie? Śp. prezydent Lech Kaczyński miał olbrzymie zasługi dla naszego kraju. Dzisiaj dokładnie widać, jak dalekowzrocznym był politykiem. Opór wobec upamiętnienia jego i pozostałych ofiar jest naprawdę niezrozumiały i niepotrzebnie podsyca antagonizmy polityczne.
To fragment wywiadu na temat pomnika ofiar Smoleńska, którego prof. Stanisław Mikołajczak udzielił PAP. Opublikowany został m.in. przez portal gazetaprawna.pl.

Ustawa o nauce w TV Trwam

więcej

Szanujące się państwo z niepodległości nie rezygnuje – prof. Andrzej Nowak

W swoim położeniu geopolitycznym, Polska jest krajem w pewnym sensie ważniejszym, niż wynika to z wielkości owego PKB. Polska położona między Niemcami a Rosją, w centrum Europy Środkowo-Wschodniej, jako potencjalne spoiwo tego obszaru, który szuka wzmocnienia swojej suwerenności, (…) jest krajem, który musi nie tylko się szanować, ale też nie może przejmować się byle połajankami.(…) Róbmy swoje i pamiętajmy, że niepodległość jest dla państwa najważniejsza (…) Musimy zburzyć w sobie symboliczne ogniwa zniewolenia. – to fragmenty wypowiedzi dla radia Wnet.

Wielkanoc 2018

Drodzy Przyjaciele z AKO!

To już ósmy raz mam przyjemność i zaszczyt składać Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy. Niech Zmartwychwstały Chrystus  przyniesie Wam wiele radości, szczęścia, błogosławieństwa Bożego. I niech to Boże błogosławieństwo wpływa na wszystkie sfery Waszego życia: osobistą, rodzinną, zawodową i społeczną, niech będzie owocne i trwałe, niech daje siłę i wolę trwania przy świecie wartości, który jest nam tak drogi. Szczęść Boże!

Z serdecznymi pozdrowieniami
Stanisław Mikołajczak

Rekolekcje 2018 – dzień piąty: Wyzwolenie i niepodległość

Przez tych kilka dni wędrujemy drogą pamięci, miłosierdzia i wyzwolenia. To nie jest droga intelektualna, to jest droga pośród naszego świata, z jego krajobrazem, uwarunkowaniami, zmiennością. To jest droga pośród naszych kairoi, naszych znaków czasu.

Pamięć–miłosierdzie–wyzwolenie, to w swej istocie zapis i opis odkupienia. Jego szczególnym wyrazem jest przypowieść, która nam towarzyszy w okresie Wielkiego Postu szczególnie – przypowieść o miłosiernym ojcu i marnotrawnym synu.

W całym dramacie, który rozgrywa się na naszych oczach  uderza ten moment zwrotny – decyzji syna, decyzji zmiany życia. więcej

Rekolekcje 2018 – dzień czwarty: Wyzwolenie

Tegoroczne rekolekcje układają się nam wokół słów i pojęć bardzo prostych. Wyznaczają je znaki czasu, które próbujemy interpretować z pomocą słowa Bożego i nauki Kościoła, Jego Tradycji.

Słowo pierwsze to „pamięć”.

Pamięć – bo jesteśmy w czasie sporu o pamięć i tożsamość, jesteśmy w czasie sporu, w którym pamięć jest zakłamywana i zarazem niszczona jest nasza tożsamość. Ta pamięć dotyczy II wojny światowej, tematów uległości wobec zła i tematów bohaterstwo–uległość. Słabość jest traktowana jako norma, bohaterstwo jest ignorowane – Polska i Polacy są oglądani przez pryzmat Malowanego Ptaka czy Idy, a nie przez pryzmat Sendlerowej, Ulmów, Żegoty i setek, setek Polaków, którzy oddali swoje życie. więcej

Rekolekcje 2018 – dzień trzeci: Miłosierdzie

Samym sercem Ewangelii jest 15 rozdział Ewangelii według św. Łukasza – przypowieść wielopłaszczyznowa, którą zwykliśmy określać jako przypowieść o marnotrawnym synu, ale której głównym bohaterem jest jednak miłosierny ojciec.

«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. więcej

Rekolekcje 2018 – dzień drugi: Nieszczęście a miłosierdzie

W ciągu czytań wielkopostnych uderzyła mnie kiedyś swoją treścią Ewangelia, stanowiąca jakby zapis syntezy dziejów zbawienia, owego zmagania się misterium nieprawości i misterium zmiłowania.

Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.  Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny.  Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. (Mt 21, 33-36) więcej

Rekolekcje 2018 – dzień pierwszy: Pamięć

Kilka tygodni temu, w czasie liturgii Wielkiego Postu byliśmy świadkami Ewangelii, która przedstawiała historię życiową i mądrościową – bogacz beztroski za życia, niewrażliwy na los Łazarza, na który bardziej wrażliwe były psy liżące rany – po śmierci cierpi. Natomiast Łazarz – cierpiący za życia, po śmierci doznaje chwały. W tej przypowieści dwa elementy zwracają moją uwagę. Najpierw, to słowa „Wspomnij” skierowane do Bogacza a skłaniające go do pamięci o własnym życiu. A potem wyjaśnienie, że nie pomoże nadzwyczajna interwencja wysłanników Boga, jeśli człowiek nie pamięta o tym, co Bóg zawarł w swoim słowie.

Zauważmy to słowo „pamięć”.
Każdy czas rekolekcji jest mniej lub bardziej zauważalnym, odniesieniem do przeszłości. Jest pewnym wydarzeniem retrospekcji. więcej

Prof. Kazimierz Dopierała w TV Trwam

kliknij