Pożegnanie

Z głębokim żalem żegnamy naszą klubową koleżankę


mgr. inż. arch. Marię Dolatę
1950-2021

Pochodziła z rodziny kresowej, jej ojciec był lwowiakiem. Ukończyła malarstwo na ASP w Sopocie i architekturę na Politechnice Poznańskiej. Pracowała w Poznaniu w Teatrze Nowym i Pracowni Konserwacji Zabytków, potem wybrała własną, niezależną drogę, uprawiała m.in. malarstwo sztalugowe. więcej

O polskość znów trzeba walczyć

Wpływ Jana Pawła II na Polskę i świat

 

Trójka z AKO – konferencja w Sejmie				   

O obronie praw obywatelskich

…Rzeczywiście, mamy brutalną ingerencję w wolność słowa. I – co może nawet nieco paradoksalne – to nie liberałowie, a konserwatyści stoją w pierwszym szeregu w obronie tej klasycznej liberalnej wolności. Musimy zrobić wszystko, żeby zachować wolność słowa, której konsekwencją jest pluralizm w przestrzeni publicznej. Sprzeciwiać się różnorodnym próbom ich ograniczenia. (…) Trzeba oczywiście przeciwstawić się także praktycznym ograniczeniom, np. w postaci monopoli medialnych czy internetowych, które realnie wpływają na swobodę debaty publicznej…  Cała rozmowa tutaj.

Apel o ogłoszenie przez Parlament RP roku 2022 Rokiem Polskiego Romantyzmu

W 1822 roku Adam Mickiewicz opublikował Ballady i romanse, dzieło, które zapoczątkowało w Polsce Romantyzm. W roku 2022 przypada dwusetna rocznica tego wydarzenia: proponujemy, by rok ten ogłosić Rokiem Polskiego Romantyzmu.

Rola, jaką odegrał polski Romantyzm, jest nie do przecenienia, zarówno ze względu na literaturę, kulturę, jak i tożsamość narodową. Bez utworów Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Maurycego Mochnackiego, Antoniego Malczewskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Wincentego Pola, Teofila Lenartowicza, Kornela Ujejskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Aleksandra Fredry, Cypriana Norwida i tylu innych polska kultura byłaby o wiele uboższa, jeśli w ogóle by przetrwała w kształcie, jaki znamy, bądź w jakimkolwiek kształcie. Czy powstałyby niektóre dzieła Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej, Stanisława Wyspiańskiego? Czy bez Dziadów i Pana Tadeusza, Sonetów krymskich i Liryków lozańskich Adama Mickiewicza polski język brzmiałby tak samo? Ile spektakli teatralnych, filmów by nie powstało? To Romantyzm wprowadził literaturę polską do grona czołowych literatur europejskich – co przyniosło jej spektakularne sukcesy: liczne przekłady i dwie Nagrody Nobla w początkach w. XX.  To Romantyzm stworzył wielką muzykę i sztukę polską – dzieła Chopina i Moniuszki, malarstwo Michałowskiego i Matejki; to Romantyzm stworzył nowoczesną myśl humanistyczną, polityczną, cywilizacyjną. więcej

Święto 3 Maja

Jeszcze o nagonce na Radio Maryja

…Dopełniliśmy wszelkich formalności, by być na tej rozprawie. To, że do sądu nie został wpuszczony nasz obserwator, pokazuje nastawienie sądu: dlaczego sąd zamyka się przed jawną rozprawą? Już po tym zachowaniu widzimy coś dziwnego w całym tym procesie… Cała rozmowa (RM,01.5.21):
  Skrót tutaj

R.I.P.

Społeczność skupiona w Akademickim Klubie Obywatelskim im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z ogromnym smutkiem i żalem przyjęła wiadomość o przedwczesnej śmierci
dr. Grzegorza Woźniaka
męża naszej Koleżanki prof. Elżbiety Czarniewskiej – członka Zarządu AKO.

Zmarły był cenionym lekarzem rodzinnym, ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem, patriotą, który swoimi zaletami i przekonaniami oddziaływał na bliższe i dalsze otoczenie.

Droga Elżbieto, przekazujemy Ci wyrazy najszczerszego i najserdeczniejszego współczucia.
Łączymy się z Tobą w bólu i w modlitwie. Niech Twój ból ukoi nadzieja, że Grzegorz jest już z Panem Jezusem i stamtąd będzie Cię wspierał.

W imieniu Zarządu i Przyjaciół z AKO
Stanisław Mikołajczak więcej

Suwerenność czy “ciepła woda w kranie”

„Spomiędzy wszystkich narodów nas, Niemców, wybrała Opatrzność, abyśmy stanęli na czele wszystkich narodów kulturalnych i prowadzili ich pod naszą opieką do pewnego pokoju, gdyż dana nam jest nie tylko potrzebna ku temu moc i potęga, ale i najwyższa potencja wszelkich darów duchowych i tworzymy koronę kultury wszechstworzenia. Poddanie się naszemu pod każdym względem wyższemu kierownictwu jest zatem jedynym i najpewniejszym środkiem zapewnienia sobie korzystnej egzystencji dla każdego narodu, mianowicie też dla narodów neutralnych, które zrobiłyby najlepiej, gdyby przyłączyły się do nas dobrowolnie i nam się powierzyły. My, Niemcy, przejmiemy razem z panowaniem nad niespokojnymi sąsiadami także urząd i zadanie wszelakiej pokojowej policji i z własnej mocy potrafimy zgnieść w zarodku wszelką niechęć pokoju”.  Cały artykuł tutaj.