Akademicki Klub Obywatelski

Stan wojenny – wspomnienia z Gębarzewa

Spotkanie i wykład

Zapraszamy na otwarte spotkanie AKO  13 grudnia o godz. 18:30
w dawnym Collegium Historicum przy Świętym Marcinie 78 (sala na 1 piętrze).

Prof. Jan Paradysz przedstawi wykład na temat sytuacji demograficznej Polski w kontekście polityki społecznej.

O Rosji i geopolityce – prof. Andrzej Nowak

Tymczasem polska inteligencja poprowadzi naród inaczej niż szlachta, bo przejmie tę rolę już niejako z kompleksem, którego wcześniej wśród polskich elit w tym stopniu nie było. Z kompleksem gorszości. Skoro przegrywamy, to znaczy, że musimy szukać wzorów gdzie indziej, że wzory przychodzące z państw zachodnich mają wartość absolutną, że trzeba je tylko u nas skopiować. A inteligencja będzie przewodziła w tym procesie. Brak wiary w możliwość urządzenia Europy Wschodniej według wartości takich jak wolność, dobrowolność, samodzielność, to ślepe oglądanie się na zachodnie mocarstwa, realizujące przecież przede wszystkim własne interesy, nieraz przysporzy nam kłopotów. Powinniśmy tymczasem wrócić do postawy niepodległych uczestników europejskich struktur. Także w debacie o tym, jak Europa ma się zmieniać, aby przetrwać w XXI wieku.

(“Gazeta Polska” 48/2018; tutaj cały tekst)

O emigracji polskiej – prof. Kazimierz Dopierała

Spotkanie i wykład

Zapraszamy na otwarte spotkanie AKO  15 listopada o godz. 18:30
w dawnym Collegium Historicum przy Św. Marcinie (sala na 1 piętrze).

Prof. Grzegorz Kucharczyk przedstawi wykład na temat związany ze Świętem Niepodległości: Życie Polaków w zaborze pruskim

W sprawie wyborów w wielkich miastach – Aurelia Siwa

Szanowne Panie, Szanowni Panowie!

Pozwólcie, że teraz, gdy już minął kurz bitewny, podzielę się refleksjami na temat jednej z przyczyn naszej porażki w miastach.

Mieszkam w poznańskim blokowisku, z elitami nie mam kontaktu, moje obserwacje dotyczą więc zwykłych ludzi takich, którzy powinni się cieszyć Dobra Zmianą a są przeciw i to zdecydowanie. więcej

Zdjęcia z koncertu

Na Święto Niepodległości

Polskość czy katolicyzm?

Państwa nie było, ale pozostał kościół katolicki na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej jako jedyna instytucja, która – po pierwsze – obejmowała w sensie terytorialnym wszystkie ziemie państwa polskiego zniszczonego przez zaborców, a po drugie – co okazało się niezmiernie istotne z biegiem kolejnych dekad czasu niewoli – był jedyną instytucją skupiającą wszystkie warstwy społeczne Narodu Polskiego – od arystokracji po włościan.
– Prof. Grzegorz Kucharczyk, “Nasz Dziennik” 10.11.2018 (całość artykułu)

O koncercie w TVP3