Koncert 2021 – video

Rodowód totalnej opozycji

…Koniecznym stało się ustanowienie prawa, które by określało ten moment, od którego kończy się spór polityczny związany z wyborami, a zaczyna zdrada Rzeczypospolitej, zdrada króla, zdrada stanu. Dopóki wybieramy, możemy się różnić w opiniach, kto ma być głową państwa, ale kiedy władca zostaje ostatecznie zatwierdzony prawnie, to dalsze opieranie się i buntowanie przeciwko niemu winno być karane, i to surowo. Zwłaszcza nieuznawanie legalnie zatwierdzonej głowy państwa w oparciu o pomoc materialną, a nawet i zbrojną, obcych mocarstw musiało być nazwane zdradą… Tutaj całość (Wpis 10/2021)

Obowiązkowy zestaw wiedzy świata o Polsce

Konferencja o wolności słowa – cd.

Konferencja o wolności słowa

X Koncert Niepodległościowy

W imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu oraz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszamy na spektakl związany ze Świętem Niepodległości, który wspólnie organizujemy.

  „NIEPODLEGŁOŚĆ – WIELKOPOLSKA W NASZYCH SERCACH” 

Spektakl odbędzie się dnia 11 listopada 2021 roku (czwartek) o godz. 17.00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Wstęp jest wolny. więcej

Trwa obrzydzanie polskości

…Pod względem stosunku do tradycji, do „tożsamościowego dziedzictwa” dzisiejsze tzw. elity lewicowo-liberalne są gorsze niż peerelowskie, ci wszyscy aktorzy, blogerki, modelki, publicyści, profesorki. (…) Chamstwo było zawsze, ale teraz chamstwo jest elementem autopromocji elity. I to jest znak zapaści cywilizacyjnej. (…) (Tusk) zawarł sojusz z chamstwem, z postpolityczną hołotą, która nie chce wiedzieć nic o tradycji polskiej, europejskiej, o kulturze, o historii, która chce wyrzucić na śmietnik „tych Mickiewiczów i Sienkiewiczów”… Cała rozmowa tutaj.

Kolejne przejawy kolonizacji mentalnej

…Taki sposób myślenia o Polsce jest zakorzeniony w niemieckiej kulturze politycznej od przynajmniej 300 lat.(…) Immanuel Kant mówił, że dobrze że były rozbiory, bo Polska to był kraj, w którym panowała barbarzyńska wolność, a teraz Prusy mają zadanie wychować naród polski do prawdziwej wolności. (…) Z tego typu narracją – i to jest dramat – spotykamy się też u polskich byłych wysokich urzędników… (PR24, 02.11.2021)

Pożegnanie

W poczuciu wdzięczności za wyświadczone dobro z żalem informujemy, że opuścił nasProf. dr hab. Stanisław Dolny
(26.XI.1942 Kalisz – 29.IX.2021 Poznań)

Wieloletni nauczyciel akademicki na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, twórca i wieloletni kierownik Katedry Inżynierii Środowiska Pracy. Autorytet naukowy w dziedzinie technologii drzewnictwa, zwłaszcza w sferze oczyszczania powietrza z pyłów drzewnych. Ceniony i pogodny dydaktyk. Dla wielu serdeczny i wierny przyjaciel. Człowiek wielkiej szlachetności i głębokiej wiary, wierny narodowym wartościom i idei naszego stowarzyszenia, którego był członkiem. więcej

U klamek obcych myśli

Autor „Nie-Boskiej komedii” pisał o „małpach” swojego czasu: „Nic w nich jeno małpiarstwo, naśladowanie, a zatem głupstwo, lecz i głupstwo w danej chwili potężnym bywa”. Na naszych oczach potęga głupstwa rośnie i zyskuje nobliwe miano teorii naukowych, za którymi idą całkiem realne pieniądze. Dość wspomnieć konsekwencje finansowe, które zaczynamy coraz mocniej odczuwać, teorii o sprawczej roli człowieka w odniesieniu do zmian klimatycznych. A cóż dopiero powiedzieć o głupstwach, na których ludzie robią nie tylko wielkie pieniądze, lecz także zyskują prestiż jako ludzie nauki. Dość wspomnieć tzw. studia gender, czy zwycięsko maszerującą przez instytucje amerykańskiego świata akademickiego „krytyczną teorię rasową”. Cały tekst tutaj.