R.I.P.

Panu Ambasadorowi i naszemu Koledze klubowemu
prof. Andrzejowi Przyłębskiemu
najserdeczniejsze wyrazy współczucia z powodu śmierci
Matki
składa społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

Pożegnanie

Jarosław Marek Rymkiewicz
1935-2022

Odszedł do wieczności wybitny poeta, historyk literatury, dramaturg, eseista, krytyk i tłumacz.

Pozostanie z nami dzięki swoim wierszom, w których ukazał bogactwo i piękno polszczyzny pozwalającej wyrazić powagę przemijania, cudowność świata i tragizm historii.

Profesor i Poeta zawsze przypominać będzie o trwałych, klasycznych cechach kultury europejskiej, o ideałach piękna, prawdy i dobra, o mrocznej tajemnicy zła, o wierności i odwadze. więcej

Pożegnanie

Bardzo trudno pogodzić się z myślą o przedwczesnym odejściu w wieku 61 lat
naszej koleżanki

dr inż. Alicji Ewy Urbanowicz

zawodowo oddanej budownictwu, a z zamiłowania – polskiej historii i literaturze.
Była wierna Kościołowi i Polsce, życzliwa i aktywna.
Niech dobry Pan Bóg przyjmie ją do Swego Królestwa.

Zasmuceni członkowie AKO Poznań więcej

Pożegnanie

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Poznaniu z wielkim żalem przyjęła wiadomość o śmierci

Mariana Kępczyńskiego
wybitnego śpiewaka operowego, solisty Teatru Wielkiego w Poznaniu. więcej

Na Boże Narodzenie 2021

Szanowni Państwo!

W tym roku minęło 10 lat od zawiązania się naszego AKO. To już dziesięć lat mam wielką przyjemność i zaszczyt zwracać się do Was, członków i sympatyków naszego stowarzyszenia, z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Razem z Wami cieszyć się naszą wspólnotą ludzi ideowych, patriotycznych i wierzących. Dla nas Święta Bożego Narodzenia to czas religijnej, rodzinnej i narodowej refleksji. O tym, jak przez ponad tysiąc lat naszym Przodkom towarzyszyło błogosławieństwo Bożej Dzieciny, naszego Zbawiciela; jak również dzisiaj On nas wspiera i błogosławi w trudnym czasie pandemii i politycznych zawirowań.

Czas Świąt Bożego Narodzenia to czas refleksji, rodzinnej i przyjacielskiej radości, oczekiwania na spotkanie przy wigilijnym stole, a gdy już się zbierzemy – serdecznych życzeń, dzielenia się opłatkiem, oczekiwania na prezenty, cieszenia się radością dzieci i wnuków, wzajemną życzliwością i obecnością – i…  oczekiwania na Pasterkę, która dopełni istotę tych Świąt.

Życzę Wam Wszystkim, Członkom i Sympatykom AKO, błogosławieństwa Bożego, wielu radosnych i głębokich przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości.

A w Nowym Roku wielu sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

Prof. Stanisław Mikołajczak

Pożegnanie

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu z wielkim żalem przyjęła wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Jana Wawrzyńczyka

Był wybitnym językoznawcą, polonistą i rusycystą. W swojej bogatej twórczości naukowej i popularyzatorskiej zostawił wiele tekstów odnoszących się do patriotycznych elementów w funkcjonowaniu języka polskiego.
Był człowiekiem głęboko zatroskanym o losy Polski, żarliwym patriotą i społecznikiem.
Na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.
Spoczywaj w pokoju.
 Zarząd AKO

Pożegnanie

Prof. dr hab. Jacek Michalski
(17 IV 1925 Przemyśl – 16 XI 2021 Poznań)

Wieloletni nauczyciel akademicki na Wydziale Leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, twórca i wieloletni kierownik Katedry Entomologii Leśnej. Autorytet naukowy w dziedzinie entomologii leśnej. Ceniony i pogodny dydaktyk, wychowawca kilku pokoleń leśników. Dla wielu serdeczny i wierny przyjaciel. Człowiek wielkiej szlachetności i głębokiej wiary, wierny narodowym i uniwersyteckim wartościom oraz idei naszego stowarzyszenia, którego był członkiem. więcej

Pożegnanie

W poczuciu wdzięczności za wyświadczone dobro z żalem informujemy, że opuścił nasProf. dr hab. Stanisław Dolny
(26.XI.1942 Kalisz – 29.IX.2021 Poznań)

Wieloletni nauczyciel akademicki na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, twórca i wieloletni kierownik Katedry Inżynierii Środowiska Pracy. Autorytet naukowy w dziedzinie technologii drzewnictwa, zwłaszcza w sferze oczyszczania powietrza z pyłów drzewnych. Ceniony i pogodny dydaktyk. Dla wielu serdeczny i wierny przyjaciel. Człowiek wielkiej szlachetności i głębokiej wiary, wierny narodowym wartościom i idei naszego stowarzyszenia, którego był członkiem. więcej

Krzyż Kawalerski

Prezydent RP przyznał śp. prof. Czesławowi Błaszakowi pośmiertnie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu osiągnięć naukowych i postawy społecznej. Z satysfakcją mogliśmy poinformować o tym podczas uroczystości pogrzebowych.

Pożegnanie

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy członków i sympatyków Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że 18 października 2021 r.
po ciężkiej chorobie zmarł


prof. dr hab. Czesław Błaszak

członek-założyciel AKO, były wieloletni Kierownik Zakładu Morfologii Zwierząt
Wydziału Biologii UAM, doktor honoris causa Uniwersytetu Vechta w Niemczech. więcej