Pożegnanie

Z wielkim smutkiem żegnamy kolegę i przyjaciela
Henryka Walendowskiego
członka-założyciela AKO,
działacza Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności.
Pogrzeb odbędzie się 19 maja o godz. 12:30 na Junikowie.
Zarząd AKO Poznań

Na Wielkanoc 2020

Szanowni i Drodzy Członkowie, Przyjaciele i Sympatycy naszego AKO!

Przed nami kolejne Święta Wielkiej Nocy, najważniejsze święta dla nas Polaków i Katolików. W tym roku przychodzi nam przeżywać je w niezwykłej i dramatycznej sytuacji zagrożenia życia każdego z nas, ale także poważnego zagrożenia dla całej naszej polskiej społeczności w dwu wymiarach: egzystencjalnym i ekonomicznym. Jesteśmy poddawani od wielu dni nadzwyczajnym i dotkliwym ograniczeniom. To sprawia, że nasze życie nabrało nowego, pogłębionego wymiaru, także w aspekcie duchowym. Bardzo pięknie opisał to w cyklu rekolekcyjnym nasz duszpasterz ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Nawiązując do tej sytuacji i refleksji, które nam towarzyszą, chciałbym Wam wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia przetrwania tego czasu w zdrowiu i mimo wszystko nadziei, że szybko powrócimy do normalnego życia. Nadzieję tę wiążę ze Zmartwychwstałym Chrystusem, z Jego miłością i opieką, którą od ponad tysiąca lat nas otacza. więcej

Rekolekcje wielkopostne 2020 – Żałoba i nadzieja

…I pojęcie kary Bożej, i pojęcie grzechu są dzisiaj niepoprawne politycznie. Ale odrzucenie pojęć, zakłamanie pojęć nie prowadzi do niczego. Czyż nie lepiej zmierzyć się z bolesną prawdą naszych czasów?… Modlitwa i męstwo – to nasza odpowiedź na czas próby. To szansa na to, by nasza żałoba obróciła się w nadzieję, Nadzieję chrześcijańską, a więc taką, która zawieść nie może…

Rekolekcje 7 – Żałoba i nadzieja     (audio)                             Tekst

To jest część ostatnia

Rekolekcje wielkopostne 2020 – Żałoba i krzyż

…Wyjdziemy za jakiś czas z naszych domów, z naszych nisz w świat. Ale to będzie inny świat, jeszcze nie wiemy jaki. Będziemy walczyć o odbudowę gospodarki, edukacji… Ale nie da się odbudować i umocnić sumień bez Boga, bez Chrystusa żyjącego w Kościele. Znów musimy wrócić do orientacji w stronę krzyża. Bo on jest naszym drogowskazem…

Rekolekcje 6 – Żałoba i krzyż    (audio)                                          Tekst

Kolejna część jutro

Rekolekcje wielkopostne 2020 – Żałoba i testament

I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością
– taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie świętym,
– abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
– abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was:
– abyście mieli ufność nawet wbrew każdej waszej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
– abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
– abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka,
– abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
Proszę was o to…

Rekolekcje 5 – Żałoba i testament       (audio)                             Tekst

Kolejne rozważanie jutro

Rekolekcje wielkopostne 2020 – Kształtować więź

…Istota niewiary w Chrystusa – dzisiaj – to nie tyle może radykalne odrzucanie Jego osoby, istnienia, historycznego faktu – to nieuznawanie Chrystusa jako Chrystusa, jako Boga, który stał się dla nas człowiekiem, przyszedł, aby nas zbawić. To traktowanie Go jako symbolu, jako ledwie tradycji bądź alternatywnego środka pomocowego w dobie kryzysu. Z małym przekonaniem zresztą…

Rekolekcje 4 – Więź       (audio)                                     Tekst

Kolejna część jutro

 

Rekolekcje wielkopostne 2020 – Nieść miłość

…Gdy  Rzym był pustoszony przez epidemie, uciekali wszyscy – instytucje cesarskie, urzędnicy, kapłani pogańscy, lekarze na czele z Galenem, autorytety. Ale chrześcijanie trwali i szli do zarażonych. Jako jedyni. I byli w ten sposób jedynie wiarygodni. A szli do zarażonych z trzema wartościami. Nieśli im sens istnienia, nieśli miłość przełożoną na czyny miłosierdzia i wreszcie – poczucie więzi wspólnoty…

Rekolekcje 3 – Nieść miłość     (audio)                             Tekst

Kolejna część jutro.

Rekolekcje wielkopostne 2020 – Szukanie sensu

…Człowiek wierzący szuka jednak innych przyczyn. Pyta o karę Bożą, choć to pytanie wybrzmiewa tak bardzo archaicznie w naszych czasach. Ale jednak zaczyna wybrzmiewać… Niektórzy zwracają uwagą na najnowsze zjawiska w samym Kościele. I pytają – czy to przypadek?…

Rekolekcje 2 – Szukać sensu   (audio)                         Tekst

Kolejne rozważanie jutro.

Rekolekcje wielkopostne 2020 – Od wyzwolenia z lęku do bojaźni

…Wierzyć w Boga, uwierzyć w to, że On jest, że miłuje, że nie cofa swojego zaufania, że nie zmienił swojego ojcostwa na zarządzanie władcy, że On jest Miłością… Wierzyć w to, to wyzwolić się z lęku, ale zarazem … Jan Paweł II prowadzi nas w „Przekroczyć próg nadziei” drogą pewnego paradoksu – od wyzwolenia z lęku do bojaźni…

Rekolekcje – Wprowadzenie       (audio)                             tekst

Kolejne rozważanie jutro

Rekolekcje wielkopostne 2020 – wstęp

…Przedziwna jest ta alternatywa – głód, wojna, zaraza… Żadna z tych rzeczywistości nie jest do zaakceptowania – Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie…
Dawid wybiera zarazę, bo ona jest całkowicie w rękach Pana. Wpadnijmy raczej w ręce Pana, bo wielkie jest Jego miłosierdzie, ale w ręce człowieka niech nie wpadnę!…

Rekolekcje – wstęp     (audio)                                             Tekst