Życzenia na Wielkanoc 2019

Przed nami kolejne Święta Zmartwychwstania Pańskiego, czas refleksji, głębokiego zastanowienia się nad naszym miejscem w tym świecie, nad naszymi powinnościami wobec najbliższych: rodziny i przyjaciół, ale też nad naszą odpowiedzialnością za losy Ojczyzny i państwa.

Cała nasza obecność w tym świecie ma wymiar religijny, wszak jesteśmy homo religiosus.

Niech refleksja nad Zmartwychwstałym Chrystusem, nad Jego ofiarą na krzyżu skłoni nas do spojrzenia w siebie i do zastanowienia się, czy wszystko, co robimy w obu wymiarach, jest na miarę naszych możliwości i potrzeb otoczenia.

Przepraszam, że wprowadzam taką tonację do tych życzeń, ale bardzo chciałbym zaprosić Państwa do większej aktywności, a może to spowodować tylko motywacja wywiedziona z najgłębszej istoty naszej wiary — ofiary Chrystusa na krzyżu.

Z całego serca życzę radosnych, pogodnych, błogosławionych Świąt Zmartwychwstania, wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego dla Każdego z Was i dla Waszych Rodzin, i Przyjaciół.

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!!!

W imieniu Zarządu AKO Stanisław Mikołajczak

Wielki Czwartek AD 2019

„Nie ma przypadków są tylko znaki” – ktoś z bliskich znajomych napisał mi te słowa i przesłał w dniu pożaru Bazyliki Notre Dame w Paryżu.

Może chciałoby się powiedzieć – wołać: za dużo tych znaków Panie, za dużo…

Ale czy rzeczywiście za dużo? Czy potrafimy chcieć je zrozumieć? więcej

Pożegnanie

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłym odejściu naszego Kolegi,
członka-założyciela AKO

prof. dr. hab. Henryka Hudzika

wybitnego matematyka, byłego prodziekana Wydziału Matematyki i Fizyki/Informatyki UAM,
prezesa Poznańskiego Oddziału PTM, laureata nagrody im. Stefana Banacha.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

Zarząd i członkowie AKO Poznań

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 9 marca o godz. 12:00 na cmentarzu przy ul. Borówkowej w Suchym Lesie.

Pożegnanie

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Poznaniu  z wielkim żalem i smutkiem żegna swojego Kolegę, członka-założyciela AKO
Macieja Neumana
Drogi Przyjacielu spoczywaj w pokoju
Zarząd i Członkowie AKO  Poznań

Walne zebranie AKO

Szanowni Państwo, Członkowie AKO!
Zapraszam na walne zebranie AKO Poznań, które odbędzie się 25 czerwca w sali Czerwonej Pałacu Działyńskich na Starym Rynku o godz. 17.45. Program zebrania poniżej.
Serdecznie pozdrawiam
Stanisław Mikołajczak więcej

Wielkanoc 2018

Drodzy Przyjaciele z AKO!

To już ósmy raz mam przyjemność i zaszczyt składać Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy. Niech Zmartwychwstały Chrystus  przyniesie Wam wiele radości, szczęścia, błogosławieństwa Bożego. I niech to Boże błogosławieństwo wpływa na wszystkie sfery Waszego życia: osobistą, rodzinną, zawodową i społeczną, niech będzie owocne i trwałe, niech daje siłę i wolę trwania przy świecie wartości, który jest nam tak drogi. Szczęść Boże!

Z serdecznymi pozdrowieniami
Stanisław Mikołajczak

Rekolekcje 2018 – dzień piąty: Wyzwolenie i niepodległość

Przez tych kilka dni wędrujemy drogą pamięci, miłosierdzia i wyzwolenia. To nie jest droga intelektualna, to jest droga pośród naszego świata, z jego krajobrazem, uwarunkowaniami, zmiennością. To jest droga pośród naszych kairoi, naszych znaków czasu.

Pamięć–miłosierdzie–wyzwolenie, to w swej istocie zapis i opis odkupienia. Jego szczególnym wyrazem jest przypowieść, która nam towarzyszy w okresie Wielkiego Postu szczególnie – przypowieść o miłosiernym ojcu i marnotrawnym synu.

W całym dramacie, który rozgrywa się na naszych oczach  uderza ten moment zwrotny – decyzji syna, decyzji zmiany życia. więcej

Rekolekcje 2018 – dzień czwarty: Wyzwolenie

Tegoroczne rekolekcje układają się nam wokół słów i pojęć bardzo prostych. Wyznaczają je znaki czasu, które próbujemy interpretować z pomocą słowa Bożego i nauki Kościoła, Jego Tradycji.

Słowo pierwsze to „pamięć”.

Pamięć – bo jesteśmy w czasie sporu o pamięć i tożsamość, jesteśmy w czasie sporu, w którym pamięć jest zakłamywana i zarazem niszczona jest nasza tożsamość. Ta pamięć dotyczy II wojny światowej, tematów uległości wobec zła i tematów bohaterstwo–uległość. Słabość jest traktowana jako norma, bohaterstwo jest ignorowane – Polska i Polacy są oglądani przez pryzmat Malowanego Ptaka czy Idy, a nie przez pryzmat Sendlerowej, Ulmów, Żegoty i setek, setek Polaków, którzy oddali swoje życie. więcej

Rekolekcje 2018 – dzień trzeci: Miłosierdzie

Samym sercem Ewangelii jest 15 rozdział Ewangelii według św. Łukasza – przypowieść wielopłaszczyznowa, którą zwykliśmy określać jako przypowieść o marnotrawnym synu, ale której głównym bohaterem jest jednak miłosierny ojciec.

«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. więcej

Rekolekcje 2018 – dzień drugi: Nieszczęście a miłosierdzie

W ciągu czytań wielkopostnych uderzyła mnie kiedyś swoją treścią Ewangelia, stanowiąca jakby zapis syntezy dziejów zbawienia, owego zmagania się misterium nieprawości i misterium zmiłowania.

Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.  Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny.  Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. (Mt 21, 33-36) więcej