R.I.P.

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyraża głębokie współczucie

prof. Jackowi Kowalskiemu i jego Rodzinie
w związku ze śmiercią syna

Stanisława Kowalskiego

Strata dziecka jest największą tragedią, jaka może dotknąć Rodziców.
Łączymy się z Wami w bólu. Będziemy Was wspierać modlitwą.
Niech Pan Bóg ześle Wam łaskę ukojenia w cierpieniu,
a Zmarłego przyjmie do grona Swoich wybranych.

R.I.P.

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyraża głębokie współczucie naszej koleżance
Aurelii Siwa
w związku ze śmiercią męża
Pawła Siwa

Zapewniamy o modlitewnym wsparciu w tym trudnym i bolesnym czasie.
Niech Pan Bóg da Ci łaskę ukojenia.

Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci


mgr. inż. Andrzeja Ossowskiego
współzałożyciela i sekretarza AKO w Krakowie.

Żegnamy gorącego patriotę, człowieka prawego, serdecznego, pełnego koleżeńskiego ciepła. Niezwykle oddanego szerzeniu idei wartości chrześcijańskich i konserwatywnych w środowisku akademickim, bardzo blisko  związanego z naszym poznańskim Klubem.

Drogi Andrzeju na zawsze pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci i w naszych sercach

Spoczywaj w pokoju

Zarząd i członkowie AKO Poznań

Na Boże Narodzenie

Drodzy Przyjaciele, Członkowie i Sympatycy AKO!

Dobiega końca rok 2020, rok świętowania wielkiej narodowej rocznicy stulecia urodzin św. Jana Pawła II, która  została zakłócona przez nadzwyczajne negatywne wydarzenia: zagrożenie życia wielu z nas i naszych bliskich przez pandemię koronawirusa, walkę o polską suwerenność w UE, a także niezwykłą brutalizację i wulgaryzację debaty publicznej w naszym Kraju i niespotykane dotąd ataki na naszą wiarę i  kościoły. To wszystko sprawia, że klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia nacechowany jest obawami o nasz indywidualny i rodzinny, ale także narodowy byt, o trwanie naszego chrześcijańskiego świata wartości.

Ale nie upadajmy na duchu, te Święta od ponad 1000 lat niosą Polsce i nam Polakom nadzieję wyrastającą z wiary, że przyjście na świat Pana Jezusa  dawało przez wieki – i tak będzie zawsze – odkupienie i pewność, że złe moce nas nie przemogą, gdy będziemy wiernie przy Nim stać.

Z tą wiarą i nadzieją życzę Wam Wszystkim zdrowych, pogodnych, błogosławionych Świąt, dużo radości, miłości i zadowolenia, niech Narodzone Dziecię niesie spokój, szczęście rodzinne, trwanie w przyjaźni, stałe i wierne umiłowanie dobra i czynienie go w swoim otoczeniu i w naszej narodowej wspólnocie. Niech wigilijne i świąteczne spotkania, choć w mniej licznych gronach, podtrzymują nas w trwaniu z Chrystusem i naszą narodową wspólnotą, z jej tradycją i światem wartości.

Szczęść Boże!

A Nowy Rok niech będzie wyjątkowy – pełen sukcesów i radości.

W imieniu Zarządu
Stanisław Mikołajczak

Pożegnanie

Z dużym opóźnieniem i tym większym smutkiem i zaskoczeniem żegnamy
naszego przyjaciela, którego Pan powołał w wieku zaledwie 57 lat
ks. dr. hab. Jana Szymczyka
profesora, dyrektora Instytutu Nauk Socjologicznych KUL

Pogrzeb odbył się 19 listopada 2020 roku

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
Zarząd AKO Poznań

Pożegnanie

Z wielkim smutkiem żegnamy kolegę i przyjaciela
Henryka Walendowskiego
członka-założyciela AKO,
działacza Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności.
Pogrzeb odbędzie się 19 maja o godz. 12:30 na Junikowie.
Zarząd AKO Poznań

Na Wielkanoc 2020

Szanowni i Drodzy Członkowie, Przyjaciele i Sympatycy naszego AKO!

Przed nami kolejne Święta Wielkiej Nocy, najważniejsze święta dla nas Polaków i Katolików. W tym roku przychodzi nam przeżywać je w niezwykłej i dramatycznej sytuacji zagrożenia życia każdego z nas, ale także poważnego zagrożenia dla całej naszej polskiej społeczności w dwu wymiarach: egzystencjalnym i ekonomicznym. Jesteśmy poddawani od wielu dni nadzwyczajnym i dotkliwym ograniczeniom. To sprawia, że nasze życie nabrało nowego, pogłębionego wymiaru, także w aspekcie duchowym. Bardzo pięknie opisał to w cyklu rekolekcyjnym nasz duszpasterz ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Nawiązując do tej sytuacji i refleksji, które nam towarzyszą, chciałbym Wam wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia przetrwania tego czasu w zdrowiu i mimo wszystko nadziei, że szybko powrócimy do normalnego życia. Nadzieję tę wiążę ze Zmartwychwstałym Chrystusem, z Jego miłością i opieką, którą od ponad tysiąca lat nas otacza. więcej

Rekolekcje wielkopostne 2020 – Żałoba i nadzieja

…I pojęcie kary Bożej, i pojęcie grzechu są dzisiaj niepoprawne politycznie. Ale odrzucenie pojęć, zakłamanie pojęć nie prowadzi do niczego. Czyż nie lepiej zmierzyć się z bolesną prawdą naszych czasów?… Modlitwa i męstwo – to nasza odpowiedź na czas próby. To szansa na to, by nasza żałoba obróciła się w nadzieję, Nadzieję chrześcijańską, a więc taką, która zawieść nie może…

Rekolekcje 7 – Żałoba i nadzieja     (audio)                             Tekst

To jest część ostatnia

Rekolekcje wielkopostne 2020 – Żałoba i krzyż

…Wyjdziemy za jakiś czas z naszych domów, z naszych nisz w świat. Ale to będzie inny świat, jeszcze nie wiemy jaki. Będziemy walczyć o odbudowę gospodarki, edukacji… Ale nie da się odbudować i umocnić sumień bez Boga, bez Chrystusa żyjącego w Kościele. Znów musimy wrócić do orientacji w stronę krzyża. Bo on jest naszym drogowskazem…

Rekolekcje 6 – Żałoba i krzyż    (audio)                                          Tekst

Kolejna część jutro

Rekolekcje wielkopostne 2020 – Żałoba i testament

I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością
– taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie świętym,
– abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
– abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was:
– abyście mieli ufność nawet wbrew każdej waszej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
– abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
– abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka,
– abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
Proszę was o to…

Rekolekcje 5 – Żałoba i testament       (audio)                             Tekst

Kolejne rozważanie jutro