Krzyże Kawalerskie dla członków AKO

30 maja w Pałacu Prezydenckim kilku członków AKO Poznań zostało odznaczonych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Cieszymy się i gratulujemy! (Więcej zdjęć po kliknięciu obrazka.)

50 lat kapłaństwa ks. Tadeusza Magasa – gratulujemy!

Pożegnanie

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu z wielkim żalem przyjęła wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. Waldemara Parucha

współzałożyciela i przewodniczącego Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Lublinie.

Był wybitnym politologiem, teoretykiem i metodologiem, ale także uczestnikiem realnego życia politycznego związanym ideowo i organizacyjnie z Prawem i Sprawiedliwością. więcej

Na Święta Zmartwychwstania 2022

Alleluja! Zmartwychwstał Pan. Prawdziwie zmartwychwstał!

By odkupić świat, wszystkie pokolenia do końca świata i każdego z nas osobiście.
Te Święta mają taki indywidualny i wspólnotowy charakter. Przywołują refleksje nad naszym życiem osobistym i zbiorowym – stanowią moment zastanowienia się nad naszym bytowaniem w świecie.

Szczególnie dzisiaj ich przeżywanie – poza wymiarem religijnym – jest głęboko osadzone w otaczającej nas rzeczywistości. Kontekstem jest w tym roku wojna na Ukrainie i nasza postawa wobec dramatu Ukraińców. Jako Polacy i chrześcijanie możemy być z siebie dumni – realizujemy  chrześcijański obowiązek wspierania bliźnich w opresji. Wiem, że wszyscy uczestniczymy w tej pięknej i szlachetnej misji.

Niech ta refleksja towarzyszy nam w te szczególne Święta – bo dajemy dowód, że Chrystus, który prawdziwie zmartwychwstał, kieruje naszym życiem i motywuje nas do działania według Jego wskazań.

Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom z naszej AKOwskiej wspólnoty oraz Rodzinom, Przyjaciołom i Bliskim spokojnych, błogosławionych Świąt i wszelkiej pomyślności.

Trwajmy przy naszych chrześcijańskich wartościach, bo tylko one zapewniają nam przyszłość narodową i nadzieję na osobiste zbawienie. Nadzieję, którą dał nam Chrystus Swoim zbawczym Krzyżem.

Stanisław Mikołajczak

Rekolekcje 2022 – Wigilia Paschalna

To najdłuższa noc. To noc, która prowadzi nas od stworzenia do zmartwychwstania.

Liturgia Słowa Wigilii Paschalnej pozwala nam przebyć całe dzieje świata. Wchodzimy w rzeczywistość stworzenia, stajemy u początku wszystkiego, co się stało. Jesteśmy jakby świadkami zamysłu Boga, Jego mądrości i miłości tworzącej projekt świata i powołującej z miłości do istnienia człowieka. Tak bardzo charakterystyczne jest podsumowanie tego dzieła – A Bóg widział, że były dobre… A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. więcej

Rekolekcje 2022 – Wielki Piątek

Dziś Wielki Piątek. Dzień egzekucji na Bogu. Dzień, w którym dominuje milczenie i pustka, Bo cóż może wypełnić świat, cóż może wypełnić świat w sytuacji, w której człowiek zabił Boga?

W centrum dzisiejszej Liturgii Słowa, w Pasji według świętego Jana jest oczywiście śmierć Jezusa. Ale znacząca część opisu prowadzącego pod krzyż dotyczy przesłuchania Jezusa przez Piłata. To scena absolutnie niezwykła, scena, w której pada tak bardzo znamienne pytanie o prawdę. więcej

Rekolekcje 2022 – Wielki Czwartek

Jest rok 2022. Po raz kolejny wkroczyliśmy w dramaturgię wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Tegoroczna Niedziela Palmowa, tegoroczny wjazd Chrystusa do Jerozolimy z towarzyszeniem tłumnego orszaku stał się naszym udziałem. A stał się naszym udziałem po dwóch latach doświadczeń opustoszałych kościołów. Chcieliśmy się zatem cieszyć tym radosnym Hosanna, chcieliśmy cieszyć się doświadczeniem wspólnoty, chcieliśmy dotknąć atmosfery triumfu i poczucia zwycięstwa. Chcieliśmy tego wszystkiego.

Ale świadomość wojny na Ukrainie, obecność  ofiar tej wojny pośród nas, codzienne informacje dobiegające z mediów bardzo szybko skróciły ten dystans między HosannaUkrzyżuj! więcej

Wręczenie medali Przemysła II

Szanowni Państwo!

Wreszcie po długim oczekiwaniu na ustąpienie ograniczeń pandemicznych może się odbyć uroczystość wręczenia Medalu AKO Przemysła II za lata 2019 i 2020. Kapituła Medalu postanowiła o wręczeniu tego Medalu za rok 2019 Krzysztofowi Wyszkowskiemu, a za rok 2020 Radiu Maryja i TV TRWAM (wcześniej proponowaliśmy O. Tadeuszowi Rydzykowi, ale stwierdził, że na tym świecie nie przyjmuje żadnych wyróżnień “by nie ograniczać sobie nagrody w niebie”). Obaj Panowie zgodzili się, by wręczenie Medali odbyło się wspólnie.

Uroczystość wręczenia odbędzie się 2 kwietnia (najbliższa sobota) o godz. 16.00 w sali Czerwonej Pałacu Działyńskich na Starym Rynku.

Program uroczystości jest następujący: więcej

Apel do członków i sympatyków Akademickich Klubów Obywatelskich

więcej

R.I.P.

Panu Ambasadorowi i naszemu Koledze klubowemu
prof. Andrzejowi Przyłębskiemu
najserdeczniejsze wyrazy współczucia z powodu śmierci
Matki
składa społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu