Na Boże Narodzenie 2022

Anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:  dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.  A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».  I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
«Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom Jego upodobania»  (z Ewangelii wg św. Łukasza) więcej

Pożegnanie

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu z wielkim żalem przyjęła wiadomość o śmierci


dr. Ryszarda Piaska

jednego ze współzałożycieli naszego Klubu i jego aktywnego członka.

Był postacią nietuzinkową – po studiach na Politechnice Poznańskiej odbył studia humanistyczne na KUL. Pracował na UMCS, w PAN, na Politechnice Poznańskiej, wykładał etykę na KUL. Ale prawdziwą jego pasją była fotografia i film – w tych dziedzinach miał największe osiągnięcia. więcej

Pożegnanie

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu z wielkim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci dr Róży Antkowiak
współzałożycielki naszego Klubu i jego aktywnego członka.

Pani Róża była osobą niezwykle szlachetną, prawą i uczciwą, gorącą patriotką szczerze zatroskaną o los Ojczyzny. Brała aktywny udział w patriotycznych inicjatywach podejmowanych przez nasz Klub lub inne organizacje zrzeszające wielkopolskich patriotów.
Na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.
Niech spoczywa w pokoju.

Mężowi Zmarłej Panu Prof. Wiesławowi Antkowiakowi i córce mgr Małgorzacie Łośko składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego więcej

Walne zebranie

Zapraszam wszystkich członków i sympatyków naszego Klubu na:
  • otwarte zebranie AKO, które odbędzie się 6 października o godz. 18.00 w pałacu Działyńskich na Starym Rynku. Podczas zebrania zostanie wyświetlony film poświęcony Janowi Pawłowi II zrobiony przez Pana Krzysztofa Nowaka. Film został zrealizowany (i sfinansowany) w ramach współpracy z TVP. Będzie to pokaz przedpremierowy. Miałem okazję go obejrzeć i gorąco polecam. Po filmie krótka rozmowa z twórcą filmu.
  • Bezpośrednio po projekcji filmu (i rozmowie z reżyserem) odbędzie się krótkie walne zebranie sprawozdawcze poświęcone przyjęciu sprawozdania Zarządu AKO za rok 2021.
Bardzo gorąco zapraszam na obie części spotkania.
Stanisław Mikołajczak

Komunikat techniczny od firmy utrzymującej serwer WWW

W związku z koniecznością wykonania prac technicznych, usługa hostingowa będzie chwilowo niedostępna: 2022-09-12 pomiędzy 16:00 a 18:00

Krzyż Kawalerski OOP dla prof. Jacka Kowalskiego

Gratulujemy!                                            (więcej)

Krzyże Kawalerskie dla członków AKO

30 maja w Pałacu Prezydenckim kilku członków AKO Poznań zostało odznaczonych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Cieszymy się i gratulujemy! (Więcej zdjęć po kliknięciu obrazka.)

50 lat kapłaństwa ks. Tadeusza Magasa – gratulujemy!

Pożegnanie

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu z wielkim żalem przyjęła wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. Waldemara Parucha

współzałożyciela i przewodniczącego Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Lublinie.

Był wybitnym politologiem, teoretykiem i metodologiem, ale także uczestnikiem realnego życia politycznego związanym ideowo i organizacyjnie z Prawem i Sprawiedliwością. więcej

Na Święta Zmartwychwstania 2022

Alleluja! Zmartwychwstał Pan. Prawdziwie zmartwychwstał!

By odkupić świat, wszystkie pokolenia do końca świata i każdego z nas osobiście.
Te Święta mają taki indywidualny i wspólnotowy charakter. Przywołują refleksje nad naszym życiem osobistym i zbiorowym – stanowią moment zastanowienia się nad naszym bytowaniem w świecie.

Szczególnie dzisiaj ich przeżywanie – poza wymiarem religijnym – jest głęboko osadzone w otaczającej nas rzeczywistości. Kontekstem jest w tym roku wojna na Ukrainie i nasza postawa wobec dramatu Ukraińców. Jako Polacy i chrześcijanie możemy być z siebie dumni – realizujemy  chrześcijański obowiązek wspierania bliźnich w opresji. Wiem, że wszyscy uczestniczymy w tej pięknej i szlachetnej misji.

Niech ta refleksja towarzyszy nam w te szczególne Święta – bo dajemy dowód, że Chrystus, który prawdziwie zmartwychwstał, kieruje naszym życiem i motywuje nas do działania według Jego wskazań.

Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom z naszej AKOwskiej wspólnoty oraz Rodzinom, Przyjaciołom i Bliskim spokojnych, błogosławionych Świąt i wszelkiej pomyślności.

Trwajmy przy naszych chrześcijańskich wartościach, bo tylko one zapewniają nam przyszłość narodową i nadzieję na osobiste zbawienie. Nadzieję, którą dał nam Chrystus Swoim zbawczym Krzyżem.

Stanisław Mikołajczak