Odznaczenia

Dzisiaj, 27 sierpnia, w Urzędzie Wojewódzkim pani wicewojewoda Aneta Niestrawska w imieniu Prezydenta RP wręczyła Złote Krzyże Zasługi dwóm członkom Zarządu naszego AKO: Piotrowi Cieszyńskiemu i Tadeuszowi Zyskowi.
Naszym Kolegom z całego serca gratuluję tego ważnego wyróżnienia.
Stanisław Mikołajczak więcej

Prof. Czesław Błaszak wyróżniony medalem

Podczas sumy odpustowej w uroczystość patronalną katedry i miasta Poznania Metropolita Poznański przyznał medale i nagrody. Wśród odznaczonych medalem „Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis” jest nasz znakomity kolega prof. Czesław Błaszak. Gratulujemy!

Prof. Elżbieta Nowicka – Zasłużona dla Miasta Poznania

Rada Miasta Poznania przyznała prof. dr hab. Elżbiecie Nowickiej tytuł Zasłużonej dla Miasta Poznania. Jest to wyraz uznania za działalność naukową Pani Profesor na polu badań nad teatrem operowym w kierowanym przez nią od początku jego istnienia (2011) Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM, a także za jej pracę w poznańskim oddziale Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Gratulujemy!

Pożegnanie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci          Profesora Michała Mierzejewskiego

członka założyciela Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu,
wybitnego geologa związanego naukowo z Instytutem Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, wybitnego znawcę struktury geologicznej polskich Karkonoszy.
Przede wszystkim jednak człowieka prawego i uczciwego, zaangażowanego we wspieranie inicjatyw społecznych i obywatelskich, gotowego do służenia pomocą.
Był gorącym patriotą, zatroskanym o los Polski.
Na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.
Żegnaj drogi Przyjacielu
Społeczność AKO w Poznaniu

Mamy prawo dziękować

…Jako wspólnota Kościoła żyjąca nauką Chrystusa mamy prawo, by dziękować za życie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego w kategoriach ludu Bożego, który cieszy się, że w nim od tylu lat żyją takie osoby. To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich – „za dar ich życia dla Polski”. To słowa abp. Marka Jędraszewskiego z homilii w czasie Mszy św. w rocznicę urodzin prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Więcej tutaj

Pożegnanie

Z wielkim smutkiem żegnamy laureata naszego Medalu Przemysła II

prof. dr. hab. Witolda Kieżuna

W hołdzie Zmarłemu przypominamy laudację z 15 lutego 2014 r.: więcej

Pożegnanie

Z głębokim żalem żegnamy naszą klubową koleżankę


mgr. inż. arch. Marię Dolatę
1950-2021

Pochodziła z rodziny kresowej, jej ojciec był lwowiakiem. Ukończyła malarstwo na ASP w Sopocie i architekturę na Politechnice Poznańskiej. Pracowała w Poznaniu w Teatrze Nowym i Pracowni Konserwacji Zabytków, potem wybrała własną, niezależną drogę, uprawiała m.in. malarstwo sztalugowe. więcej

R.I.P.

Społeczność skupiona w Akademickim Klubie Obywatelskim im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z ogromnym smutkiem i żalem przyjęła wiadomość o przedwczesnej śmierci
dr. Grzegorza Woźniaka
męża naszej Koleżanki prof. Elżbiety Czarniewskiej – członka Zarządu AKO.

Zmarły był cenionym lekarzem rodzinnym, ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem, patriotą, który swoimi zaletami i przekonaniami oddziaływał na bliższe i dalsze otoczenie.

Droga Elżbieto, przekazujemy Ci wyrazy najszczerszego i najserdeczniejszego współczucia.
Łączymy się z Tobą w bólu i w modlitwie. Niech Twój ból ukoi nadzieja, że Grzegorz jest już z Panem Jezusem i stamtąd będzie Cię wspierał.

W imieniu Zarządu i Przyjaciół z AKO
Stanisław Mikołajczak więcej

Wspomnienie

o prof. Jerzym Kaczmarku więcej

Pożegnanie

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu z głębokim żalem przyjęła wiadomość o niespodziewanej śmierci

prof. UAM dr. hab. Jerzego Kaczmarka

socjologa, poety, współzałożyciela naszego Klubu

Żegnamy gorącego patriotę, człowieka prawego, oddanego szerzeniu idei wartości chrześcijańskich i konserwatywnych w poznańskim środowisku akademickim.

Drogi Jurku na zawsze pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci

Spoczywaj w pokoju

Msza św. pogrzebowa w czwartek, 15.4, o godz. 10.00 w kościele Świętej Trójcy na Dębcu,
a pogrzeb na cmentarzu przy ul. Bluszczowej o godz. 11.00.