Takim tendencjom mówimy “Nie”

Nasi przeciwnicy cały czas fałszują rzeczywistość, (…) próbowali obarczyć rząd odpowiedzialnością za wszystko i zafałszować epidemiczną rzeczywistość. Poseł PiS mówi też o sprzeciwie rządu wobec lewicowej agendy światopoglądowej. Cała rozmowa w Radiu WNET

Odnowiciel mowy polskiej (2009)

Współczesny święty – Jan Paweł II

Prof. Wiesław Ratajczak – O wojnie w literaturze

O czasach różnych wirusów

Wiwat Trzeci Maj! – Jacek Korabita Kowalski

Prof. Andrzej Nowak u Bronisława Wildsteina

Rekolekcje wielkopostne 2020 – Żałoba i nadzieja

…I pojęcie kary Bożej, i pojęcie grzechu są dzisiaj niepoprawne politycznie. Ale odrzucenie pojęć, zakłamanie pojęć nie prowadzi do niczego. Czyż nie lepiej zmierzyć się z bolesną prawdą naszych czasów?… Modlitwa i męstwo – to nasza odpowiedź na czas próby. To szansa na to, by nasza żałoba obróciła się w nadzieję, Nadzieję chrześcijańską, a więc taką, która zawieść nie może…

Rekolekcje 7 – Żałoba i nadzieja     (audio)                             Tekst

To jest część ostatnia

Rekolekcje wielkopostne 2020 – Żałoba i krzyż

…Wyjdziemy za jakiś czas z naszych domów, z naszych nisz w świat. Ale to będzie inny świat, jeszcze nie wiemy jaki. Będziemy walczyć o odbudowę gospodarki, edukacji… Ale nie da się odbudować i umocnić sumień bez Boga, bez Chrystusa żyjącego w Kościele. Znów musimy wrócić do orientacji w stronę krzyża. Bo on jest naszym drogowskazem…

Rekolekcje 6 – Żałoba i krzyż    (audio)                                          Tekst

Kolejna część jutro

Rekolekcje wielkopostne 2020 – Żałoba i testament

I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością
– taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie świętym,
– abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
– abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was:
– abyście mieli ufność nawet wbrew każdej waszej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
– abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
– abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka,
– abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
Proszę was o to…

Rekolekcje 5 – Żałoba i testament       (audio)                             Tekst

Kolejne rozważanie jutro