O pamięci zbiorowej

…To o czym, nie można było mówić przez 40 lat komunizmu w Polsce, np. pamięć Kresów, ziemiaństwa, arystokracji, przerwały dzięki temu, że te przestrzenie były w pamięci indywidualnej…  Cała rozmowa prof. Zdzisława Krasnodębskiego z prof. Bartoszem Korzeniewskim w audycji “Konfrontacje idei” (PR24) tutaj:

 

Protest Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przeciw wyrokowi na ks. prof. Dariusza Oko

Zdecydowaliśmy się na protest z fundamentalnych powodów. Wyrok narusza zasady wolności słowa – szczególnie wolności akademickiej – i nie można godzić się na to, by pisząc artykuły naukowe, publikując je w pismach do tego przeznaczonych, być narażonym na takie reperkusje (…) W świetle konstytucji niemieckiej oraz międzynarodowych aktów prawnych dotyczących praw człowieka jest to w mojej ocenie nie do przyjęcia, zrozumienia oraz uzasadnienia… Cała rozmowa z dr Jolantą Hajdasz tutaj:

Straszny “Straszny dwór”

Właściwy człowiek na właściwym miejscu

więcej

Myśl polityczna dziś

Niemcy postępują na własną rękę łamiąc wszelkie zobowiązania, nie liczą się z interesami swoich partnerów np. w sprawie Nord Stream 2. Trzeba patrzeć na czyny, nie na słowa. Czyny po stronie niemieckiej są takie, że z perspektywy Berlina wolno więcej… Wydaje się, że mamy do czynienia z recydywą myślenia o wyższości kultury niemieckiej, którą należy zasadzić na pustyni kulturowej, jaką ma być Polska i Węgry. Traktowanie nas jak “chłopców do bicia” znamy aż za dobrze z relacji polsko-niemieckich…
Cała rozmowa, Polskie Radio 24, 15.7.2021:

Prymas Wyszyński a rewolucje

Opozycja gra samobójczo

…Uczmy się od naszych izraelskich partnerów konsolidacji najważniejszych sił politycznych wokół racji stanu. Tam wszyscy, i opozycja, i rząd, w sprawie racji stanu są jednomyślni.(…) W Polsce jest zupełnie inaczej, i to jest smutne. Obecnie siły opozycyjne uważają, że sabotowanie czegokolwiek, co rząd polski robi na arenie międzynarodowej, wzmacnia ich własną pozycję tu w Polsce. To jest polityka samobójcza…
Cała rozmowa, Polskie Radio 24, 01.7.2021:

Prof. Wojciech Święcicki

Eksterminacja polskich elit

…Choć słuszne jest dopominanie się o reparacje ze strony Niemiec, to żadna suma reperacji nie zwróci nam straconego wtedy potencjału rozwojowego. Ci ludzie, którzy ginęli w Palmirach i innych miejscach nie dochowali się dzieci czy swoich uczniów. Został rozerwany łańcuch pokoleń, które kształtowały polską inteligencję. Do dziś widać, jak bardzo nam brakuje zgładzonych wtedy elit i ich uczniów…
Cała rozmowa, Polskie Radio 24, 13.6.2021:

O co chodzi? 10.6.2021