O znaczeniu chrześcijaństwa

Prof. Stanisław Mikołajczak był gościem Macieja Mazurka w Radiu Poznań (3.4.2021):  

O glosariuszu terminów antydyskryminacyjnych…

…w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Pod takim tytułem Parlament Europejski próbuje kontrolować język w kolejnym kroku zmierzającym do totalitarnego zniewolenia. Na ten temat mówi prof. Lidia Banowska w Radiu Poznań (Wielkopolskie popołudnie, 17.3.2021) ...Język jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi, które mają doprowadzić do zwycięstwa genderyzmu… Ludzie młodzi, dla których tak ważna jest idea wolności, godzą się na zniewolenie tak głębokie, że nie są go w ogóle świadomi…

Polska myśl polityczna po 1945

Prof. Grzegorz Kucharczyk w rozmowie z Robertem Tekieli na antenie Polskiego Radia 24: Przy różnych niuansach, wszystkie nurty polskiej myśli politycznej w warunkach emigracyjnych spotykały się w jednym spójnym mianowniku – afirmowaniu niepodległości i suwerenności Polski jako wartości niedyskutowanej. (21.3.2021 “PRL – historia prawdziwa”)

Dominikanin na usługach…

…antypolskiej i antykatolickiej gazety. Tę przykrą sytuację komentują w audycjach “Wielkopolskie popołudnie” Radia Poznań:

► prof. Grzegorz Kucharczyk (9.3.2021)  

► prof. Wiesław Ratajczak (8.3.2021)

O pewnym szpitalu

Kandydat z AKO

O chrześcijaństwie

Dwa kraje najbardziej zateizowane w Europie to Czechy i Estonia, a dwa najbardziej katolickie to Polska i Litwa, a więc cztery państwa z dawnego bloku wschodniego – to pokazuje że przyczyny takich zjawisk, czyli odchodzenia od chrześcijaństwa, można szukać w presji politycznej oraz w kulturze…  Zatracamy się. Dla społeczeństw Zachodu, atrakcyjne stają się postawy muzułmanów, którzy są wyraziści w swojej wierze. Nasz kościół, kierowany duchem fałszywie rozumianego dialogu i postępu, wchodzi w przestrzeń swoistego zrównania chrześcijaństwa z innymi trendami… (PR24, Konfrontacje idei, 18.10.2020)

Patriotyzm gospodarczy

“Katedra i uniwersytet”

O Żołnierzach Wyklętych

Z pewnością Żołnierze Niezłomni są wzorem trwania. Są to tragiczni bohaterowi. W świecie, w którym wydawałoby się że nie ma dobrych wyjść, wybrali drogę pro publico, tzn. konsekwentnie i do końca wierni swojej przysiędze i Rzeczpospolitej… Jest to symbol tego, że należy zachowywać się jak trzeba, nawet w ekstremalnej sytuacji. Zarówno w sensie etyki indywidualnej jak i społecznej. Ten patriotyzm był przede wszystkim zorientowany na obronę najwyższych wartości Rzeczpospolitej… (PR24 “Pro publico”)