Przed konferencją o polskim romantyzmie

Skąd się wzięły dwie Polski

O bojkotowaniu instytucji państwa

Poseł dr Bartłomiej Wróblewski w PR24, 13.05.2022:

Konferencja z okazji 95-lecia Radia Poznań

Temat konferencji brzmiał “Polska pomiędzy starym zagrożeniem, a nową szansą”. Wśród znakomitych prelegentów znaleźli się: prof. Grzegorz Kucharczyk i prof. Andrzej Przyłębski. więcej

O św. Janie Pawle II

Polska i Rosja – prof. Andrzej Nowak

Prof. Jacek Kowalski jako chuligan

Koncert majowy prof. Jacka Kowalskiego

Rosja nie zaatakuje NATO

Prof. Andrzej Nowak w audycji “Stan rzeczy” PR24, 6.05.2022

Zmiana w polityce niemieckiej

Prof. Grzegorz Kucharczyk w audycji PR24 “Świat w powiększeniu”, 6.05.2022: