Sprzeciw wobec filmu National Geographic

Publikujemy list otwarty członka zarówno AKO, jak i Towarzystwa National Geographic, dr. Ryszarda Piaska, w sprawie filmu „Śmierć prezydenta”. Wielu członków Akademickiego Klubu Obywatelskiego popiera ten protest widząc wyraźną tendencyjność filmu.

List otwarty do redakcji miesięcznika „National Geographic”

W niedzielę 27 stycznia br. odbył się,  w programie National Geographic,  premierowy pokaz filmu o katastrofie smoleńskiej – „Śmierć Prezydenta”.

Jestem prenumeratorem miesięcznika „National Geographic” od ponad 20 lat. Zawsze ceniłem  to pismo za wysoki poziom, profesjonalizm oraz obiektywizm w przedstawianiu badań naukowych z wielu dziedzin. Mówiąc krótko, miesięcznik National Geographic był dla mnie wzorem pisma popularno-naukowego. Dlatego też regularnie je wspierałem a od roku 2000 stałem się członkiem Towarzystwa NG.

Oglądany film o katastrofie smoleńskiej burzy moje dobre zdanie o Towarzystwie National Geographic. Film jest stronniczy, tendencyjny i nierzetelny. więcej

Do prof. Grzegorza Kucharczyka

Szanowny Panie Profesorze!

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu składa Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje z okazji otrzymania nagrody im. ks. Piotra Skargi przyznanej po raz pierwszy przez  Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej  im. ks. Piotra Skargi. Nagroda ta jest wyrazem  uznania dla wieloletniej aktywności i działalności Pana Profesora na rzecz propagowania i ochrony kulturalnej spuścizny cywilizacji łacińskiej na polu naukowym. więcej

Do Sławomira Cenckiewicza

Szanowny Panie Profesorze!

W imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu gratulujemy Panu uzyskania nagrody im. Oskara Haleckiego za najlepszą książkę historyczną roku – najcenniejszej nagrody dla pisarza – uczonego – nagrody Czytelników. I to za książkę, w której podjął Pan i opisał niezwykle ważny dla rozumienia współczesnej historii temat funkcjonowania PRL-owskich służb specjalnych i ich powiązań, a właściwie uzależnień od służb sowieckich. Gratulujemy zarówno nagrody, jak i – a może zwłaszcza – obywatelskiej i poznawczej odwagi w podjęciu tej problematyki, i uczciwym jej opisaniu. Nasze uznanie jest tym większe, że to nie pierwsza publikacja, w której podejmuje Pan kluczowe dla współczesnej historii naszego kraju tematy, nie bacząc na zjadliwą, a głęboko nieuczciwą ich krytykę ze strony znacznej części nieobiektywnych historyków. więcej

Do Antoniego Macierewicza

Poznań, 30.01.2012

Szanowny i Drogi Panie Ministrze, Czcigodny Laureacie!

Z wielką radością i zadowoleniem przyjęliśmy odznaczenie Pana Ministra przez Zespół wybitnego miesięcznika “Nowe Państwo”, nagrodą  Grzegorza I Wielkiego – Świętego Kościoła katolickiego i prawosławnego.

Dla nas – akademików, szczególnie ważny jest fakt zaliczania Św. Grzegorza do czterech pierwszych doktorów Kościoła i jego wielkich reformatorów – oraz to, że jako Doctor Ecclesiae, patronuje On nauczycielom, uczniom i studentom!

Napełnia nas dumą, że tak świetną nagrodę otrzymał polityk szczególnie zasłużony w walce ze spuścizną komunizmu, człowiek wielkiej prawości, odwagi  i konsekwencji. więcej

Do Jarosława Marka Rymkiewicza

Poznań, 30.01.2012r.

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

My, członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego  im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, składamy gratulacje z powodu otrzymania przez Pana tytułu Człowieka Roku 2011 „Gazety Polskiej”. Prosimy przyjąć wyrazy naszej wdzięczności za Pana wkład w kulturę duchową narodu będący owocem wytrwałej pracy na tak wielu polach. więcej