List – apel laureatki medalu AKO

Dr Wanda Półtawska, która znalazła się w szpitalu wskutek pogorszenia stanu zdrowia, wysłała stamtąd list otwarty do lekarzy i przyjaciół, więc także do nas. więcej

List do ludzi nauki na Ukrainie

Poznań, 14 marca 2014 r.

Szanowny Pan
Minister Oświaty i Nauki Ukrainy
Prof. Serhij Myronowicz Kwit

Szanowny Panie Ministrze,

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu skupiający prawie trzysta osób ze środowisk naukowych, w tym 117 profesorów – zwraca się do Pana Ministra, jako reprezentanta nauki wśród aktywistów bohaterskiego Majdanu. Z wielką sympatią i nadzieją witamy Wasze wielkie zwycięstwo na Kijowskim Majdanie, które – głęboko w to wierzymy – zapoczątkuje niezbędne przekształcenia Ukrainy i pozwoli jej na dynamiczny rozwój, dający należne jej miejsce we wspólnocie krajów europejskich. więcej

Gratulacje

Poznań, 14 marca 2014 r.

Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie!

Z wielką radością i dumą przyjęliśmy wiadomość o wyborze Jego Ekscelencji na  stanowisko Wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Dla nas, członków Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu to widomy znak obecności Ducha Świętego podczas wszystkich faz wyborów na najważniejsze funkcje w polskim Kościele. więcej

Gratulacje

Poznań, 12 marca 2014 r.

Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie!

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o wyborze Jego Ekscelencji na ważną i odpowiedzialną funkcję Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Przeszło tysiącletnia historia naszej Ojczyzny, od swego zarania związana była z twórczą obecnością Kościoła Katolickiego, który zawsze był orędownikiem i obrońcą wartości istotnych w życiu społecznym i osobistym każdego Polaka. więcej

Do Rektora KUL

Poznań, 30.12.2013 r.

Jego Magnificencja Rektor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Magnificencjo, Księże Rektorze!

W imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu pragnę z całego serca podziękować za piękne słowa skierowane do Polaków z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zwłaszcza te, które odnosiły się do patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. więcej

Do Rektora UAM

Poznań, 15 grudnia 2013 r.

W związku z wypowiedzią rzeczniczki UAM, która w programie informacyjnym poznańskiej lokalnej telewizji WTK stwierdziła, że przyczyną odmowy udostępnienia sali dla odbycia otwartego uroczystego zebrania AKO celem wręczenia Medalu AKO pani dr Wandzie Półtawskiej było przypuszczenie, że uroczystość ta może zostać wykorzystana do celów politycznych, również publicznie pytam Magnificencję Rektora UAM, na jakiej podstawie doszedł do takiego wniosku. W dotychczasowym długim życiu Pani Doktor nie podejmowała żadnej działalności, która mogłaby rodzić takie przypuszczenie, chyba że przyjmie się dziś anachroniczną opcję komunistyczną, że każde działanie na rzecz upowszechniania światopoglądu chrześcijańskiego ma charakter polityczny. więcej

Poparcie dla listu otwartego do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie i Łodzi, wyrażają pełne poparcie dla “Listu otwartego do Minister Barbary Kudryckiej w sprawie tekstu ‘Sumienność i sumienie naukowca’ zamieszczonego na stronach MNiSW”. Szczególnie zdecydowanie protestujemy przeciwko próbom administracyjnego ograniczania swobody wypowiedzi w sferze dydaktyki i wolności badań ludzi nauki. Za skrajnie niemoralne uznajemy przywoływanie przykładu związanego z Katastrofą Smoleńską w sytuacji, kiedy ministerstwo nie zrobiło nic, by uruchomić badania polskich naukowców mogące pomóc w wyjaśnieniu przyczyn tej tragedii, co więcej, odmawiało finansowania czy nawet organizowania takich badań w polskich  placówkach naukowych podległych ministerstwu.

List otwarty do Minister Kudryckiej

Odpowiedź na oświadczenie JM Rektora UAM

Poznań, 8 lutego 2013 r.

Magnificencjo, Panie Rektorze!

Ze zdumieniem przeczytaliśmy na internetowej stronie głównej naszej Uczelni Oświadczenie Pana Rektora stwierdzające, że AKO nie jest upoważnione  do prezentowania oficjalnego stanowiska UAM.

AKO jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, skupia obecnie 260 członków społeczności akademickiej Poznania i Polski, w tym około połowę stanowią pracownicy UAM. W naszym ostatnim Oświadczeniu AKO wypowiedziało się – jak zawsze – tylko w imieniu swoich członków, których lista znalazła się pod tekstem oświadczenia. więcej

Dalsze echa ostatniego oświadczenia

Norma to małżeństwo kobiety i mężczyzny – rozmowa z prof. Stanisławem Mikołajczakiem w Głosie Wielkopolskim
List prof. dr. hab. Kazimierza Stępczaka do redakcji Głosu Wielkopolskiego

 

Przewodniczący AKO odpowiada prof. Krzysztofowi Podemskiemu

Poznań, 04 lutego 2013 r.

Drogi Krzysztofie!

Mam pełną świadomość wspólnie przeżytej drogi solidarnościowej i jej pięknych, grupowych i koleżeńskich aspektów. Mam też pełną świadomość rozejścia się naszych postaw, działań, wyborów ideowych, sposobów oceniania i wartościowania polskiego życia publicznego zarówno w sferze politycznej, jak i kulturowej. I tych naszych różnic nie uważam ani za niezrozumiałe, ani za dziwne czy śmieszne, choć część Twoich poglądów (do tego chcę się ograniczyć) uważam za niebezpieczne dla kondycji moralnej naszego społeczeństwa. więcej