Dziękujemy i gratulujemy!

17902403525_c32e9439f1_o

Szanowny Panie Prezydencie!

Sukces Pana w wyborach na zaszczytny urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dodaje otuchy i jest źródłem nadziei dla wszystkich Polaków, którym leży na sercu przyszłość Ojczyzny. więcej

Protest przeciw zniesławianiu Polski

April 20, 2015

The Editor, Washington Post

This is to express our deep concern about the incompetence of the FBI director, Mr James Brien Comey Jr. więcej

Przeciw psuciu samorządu – list do Prezydenta Miasta Poznania

Prezydenci 29 miast zebrani w Katowicach 14 lutego udzielili poparcia kandydaturze Bronisława Komorowskiego w nadchodzących wyborach. Jest to oczywiste przekroczenie ich mandatu i psucie samorządu terytorialnego. Bowiem ustawa o samorządzie gminnym (podstawa działania samorządów) stanowi: więcej

Quo vadis Ojczyzno?

Nasze geopolityczne położenie przez całe dzieje zmusza do przeciwstawiania się naciskom z zachodu i wschodu. Symbol PW nie jest wyznacznikiem tylko najnowszej historii i wciąż pozostaje aktualny. Niestety w ostatnich dziesięcioleciach, za sprawą rządzących, sami ułatwiamy bliższym i dalszym sąsiadom narzucanie nam obcych celów.

Od początku transformacji pozostajemy pod wpływem zagranicznych ekspertów zarówno w zakresie ekonomii, gospodarki, jak i polityki. Pojawia się w tym miejscu retoryczne pytanie, czy zagraniczni doradcy są w stanie myśleć kategoriami dobra państwa polskiego, czy raczej interesami organizacji i państw jakie reprezentują! więcej

List do prof. Andrzeja Nowaka – i odpowiedź

Poznań, 17.09.2014r.

Szanowny Panie Profesorze!

Zwracam się do Pana Profesora w imieniu poznańskiej społeczności Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, do której Pan przynależy – co jest dla nas wielkim honorem i zaszczytem.

A sprawa jest poważna – więcej – najwyższej wagi – i dotyczy Pana bezpośrednio, a pośrednio nas wszystkich – wszystkich w Polsce. Otóż chcę Pana Profesora prosić o zgodę na kandydowanie na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. Jak Pan wie, z inicjatywą taką wystąpiło warszawskie Radio Wnet – i została ona podchwycona przez różne środowiska – i jest Pan wymieniany w wąskim gronie najpoważniejszych kandydatów szeroko rozumianej polskiej prawicy. więcej

Przesłanie do Zjazdu Zjednoczeniowego Prawicy

Warszawa, 11 lipca 2014

Stan polskiego państwa, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia publicznego, wymiaru sprawiedliwości, nauki i innowacyjnej gospodarki, budzi coraz większy niepokój kompetentnych środowisk akademickich i zawodowych.  Konieczne są natychmiastowe działania naprawcze.

Akademickie Kluby Obywatelskie popierają zjednoczenie wszystkich środowisk patriotycznej opozycji wokół propaństwowej myśli śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i przemyślanych programów politycznych polskiej prawicy.  Dojrzałość polityków to również ograniczenie ambicji, szczególnie osobistych, dla dobra ogółu, dla dobra Polski. więcej

List otwarty do Posłów i Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej

w związku ze skandalami ujawnionymi ostatnio wskutek opublikowania podsłuchów rozmów najwyższych rangą osób w państwie

Kraków, Poznań, Warszawa, 23 czerwca 2014 r.

Wobec obecnej sytuacji w Ojczyźnie, nie znając wszystkich niezbędnych szczegółów związanych z ujawnionymi podsłuchami polityków koalicji rządzącej, głównie PO oraz powiązanych osób, w tym pełniących ważne funkcje m.in. w spółkach Skarbu Państwa oraz NBP, pragniemy przypomnieć Posłom i Senatorom treść złożonego przez nich uroczyście ślubowania poselskiego i senatorskiego oraz wynikającą z tego faktu odpowiedzialność przed obywatelami Polski:

 “Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”

Art. 104, ust.2 Konstytucji RP więcej

List – apel laureatki medalu AKO

Dr Wanda Półtawska, która znalazła się w szpitalu wskutek pogorszenia stanu zdrowia, wysłała stamtąd list otwarty do lekarzy i przyjaciół, więc także do nas. więcej

List do ludzi nauki na Ukrainie

Poznań, 14 marca 2014 r.

Szanowny Pan
Minister Oświaty i Nauki Ukrainy
Prof. Serhij Myronowicz Kwit

Szanowny Panie Ministrze,

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu skupiający prawie trzysta osób ze środowisk naukowych, w tym 117 profesorów – zwraca się do Pana Ministra, jako reprezentanta nauki wśród aktywistów bohaterskiego Majdanu. Z wielką sympatią i nadzieją witamy Wasze wielkie zwycięstwo na Kijowskim Majdanie, które – głęboko w to wierzymy – zapoczątkuje niezbędne przekształcenia Ukrainy i pozwoli jej na dynamiczny rozwój, dający należne jej miejsce we wspólnocie krajów europejskich. więcej

Gratulacje

Poznań, 14 marca 2014 r.

Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie!

Z wielką radością i dumą przyjęliśmy wiadomość o wyborze Jego Ekscelencji na  stanowisko Wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Dla nas, członków Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu to widomy znak obecności Ducha Świętego podczas wszystkich faz wyborów na najważniejsze funkcje w polskim Kościele. więcej